Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Papieże

1. św. Piotr Apostoł z Betsaidy Galilejskiej
(33 – 64)


2. św. Linus z Tuscii
(67 – 76
lub 65 – 78)


3. św. Anaklet I (Klet)
(76 – 88
lub 79 – ok. 91)


4. św. Klemens I
(88 – 97
lub 91 – 101)5. św. Ewaryst (Aristus)
(97 – 105
lub 101 – 109)6. św. Aleksander I
(105 – 115
lub 109 – 116)7. św. Sykstus I
(115 – 125
lub 116 – 125)8. św. Telesfor
(125 – 136)9. św. Hygin
(136 – 140
lub 138/140 – 141/142)10. św. Pius I
(140 – 155
lub 142 – 155)11. św. Anicet
(155 – 166)12. św. Soter
(166 – 175)13. św. Eleuteriusz
(175 – 189)14. św. Wiktor I
(189 – 199)15. św. Zefiryn
(199 – 217)16. św. Kalikst I
(217 – 222)17. św. Urban I
(222 – 230)18. św. Poncjan
(21.07.230 – 28.09.235)19. św. Anterus (Anteros)
(21.11.235 – 3.01.236)20. św. Fabian
(10.01.236 – 20.01.250)21. św. Korneliusz
(03.251 – 06.253)22. św. Lucjusz I
(25.06.253 – 5.03.254)23. św. Stefan I
(12.05.254 – 2.08.257)24. św. Sykstus II
(30.08.257 – 6.08.258)25. św. Dionizy
(22.07.259 (260) – 26.12.268)26. św. Feliks I
(5.01.269 – 30.12.274)27. św. Eutychian
(4.01.275 – 7.12.283)28. św. Kajus (Gajus)
(17.12.283 – 22.04.296)29. św. Marcelin Rzymianin
(30.06.296 – 25.10.304)30. św. Marceli I
(27.05.308 – 16.01.309)31. św. Euzebiusz
(18.04.309 – 17.08.309)32. św. Milcjades (Milkjades, Miltiades, Melchiades)
(2.07.311 – 11.01.314)33. św. Sylwester I
(31.01.314 – 31.12.335)34. św. Marek
(18.01.336 – 7.10.336)35. św. Juliusz I
(6.02.337 – 12.04.352)36. Liberiusz
(17.05.352 – 24.09.366)37. św. Damazy I
(1.10.366 – 11.12.384)38. św. Syrycjusz
(15, 22 lub 29.12.384 – 26.11.399)39. św. Anastazy I
(27.11.399 – 19.12.401)40. św. Innocenty I
(22.12.401 – 12.03.417)41. św. Zozym
(18.03.417 – 26.12.418)42. św. Bonifacy I
(28.12.418 – 4.09.422)43. św. Celestyn I
(10.09.422 – 27.07.432)44. św. Sykstus III
(31.07.432 – 19.08.440)45. św. Leon I Wielki
(29.09.440 – 10.11.461)46. św. Hilary
(19.11.461 – 29.02.468)47. św. Symplicjusz
(3.03.468 – 10.03.483)48. św. Feliks III (II)
(13.03.483 – 1.03.492)49. św. Gelazy I
(1.03.492 – 21.11.496)50. Anastazy II
(24.11.496 – 19.11.498)51. św. Symmach
(22.11.498 – 19.07.514)52. św. Hormizdas
(20.07.514 – 6.08.523)53. św. Jan I
(13.08.523 – 18.05.526)54. św. Feliks IV (III)
(12.07.526 – 22.09.530)55. Bonifacy II
(22.09.530 – 17.10.532)56. Jan II
(2.01.533 – 8.05.535)57. św. Agapit I
(13.05.535 – 22.04.536)58. św. Sylweriusz
(8.06.536 – 11.11.537)59. Wigiliusz
(29.03.537 – 7.06.555)60. Pelagiusz I
(16.04.556 – 4.03.561)61. Jan III
(17.07.561 – 13.07.574)62. Benedykt I
(2.06.575 – 30.07.579)63. Pelagiusz II
(26.11.579 – 7.02.590)64. św. Grzegorz I Wielki
(3.09.590 – 12.03.604)65. Sabinian
(13.09.604 – 22.02.606)66. Bonifacy III
(19.02.607 – 12.11.607)67. św. Bonifacy IV
(25.08.608 – 8.05.615)68. św. Adeodat I (Deusdedit)
(19.10.615 – 8.11.618)69. Bonifacy V
(23.12.619 – 25.10.625)70. Honoriusz I
(27.10.625 – 12.10.638)71. Seweryn
(28.05.640 – 2.08.640)72. Jan IV
(24.12.640 – 12.10.642)73. Teodor I
(25.11.642 – 14.05.649)74. św. Marcin I
(5.07.649 – 16.09.655)75. św. Eugeniusz I
(10.08.654 – 2.06.657)76. św. Witalian
(30.07.657 – 27.01.672)77. Adeodat II
(11.04.672 – 17.06.676)78. Donus
(2.11.676 – 11.04.678)79. św. Agaton
(27.06.678 – 10.01.681)80. św. Leon II
(17.08.682 – 3.07.683)81. św. Benedykt II
(26.04.684 – 8.05.685)82. Jan V
(23.07.685 – 2.07.686)83. Konon
(21.10.686 – 21.09.687)84. św. Sergiusz I
(15.12.687 – 8.09.701)85. Jan VI
(30.10.701 – 11.01.705)86. Jan VII
(1.03.705 – 18.10.707)87. Syzyniusz
(15.01.708 – 4.02.708)88. Konstantyn
(25.03.708 – 9.04.715)89. św. Grzegorz II
(19.05.715 – 11.02.731)90. św. Grzegorz III
(18.03.731 – 28.11.741)91. św. Zachariasz
(10.12.741 – 22.03.752)92. Stefan II
(26.03.752 – 26.04.757)93. św. Paweł I
(20.04.757 – 28.06.767)94. Stefan III
(1.08.768 – 24.01.772)95. Hadrian I
(1.02.772 – 25.12.795)96. św. Leon III
(26.12.795 – 12.06.816)97. Stefan IV
(22.06.816 – 24.01.817)98. św. Pachalis I
(25.01.817 – 11.02.824)99. Eugeniusz II
(02.824 – 08.827)100. Walentyn
(08.827 – 09.827)101. Grzegorz IV
(09.827 – 25.01.844)102. Sergiusz II
(26.01.844 – 27.01.847)103. św. Leon IV
(28.01.847 – 17.07.855)104. Benedykt III
(18.07.855 – 17.04.858)105. św. Mikołaj I
(24.04.858 – 13.11.867)106. Hadrian II
(14.12.867 – 14.12.872)107. Jan VIII
(14.12.872 – 16.12.882)108. Marynus I
(16.12.882 – 15.05.884)109. św. Hadrian III
(17.05.884 – 11.885)110. Stefan V
(11.885 – 14.09.891)111. Formosus
(6.10.891 – 4.04.896)112. Bonifacy VI
(11.04.896 – 26.04.896)113. Stefan VI (VII)
(05.896 – 08.897)114. Roman
(08.897 – 11.897)115. Teodor II
(11.897 – 12.897)116. Jan IX
(01.898 – 01.900)117. Benedykt IV
(01.900 – 07.903)118. Leon V
(07.903 – 09.903)119. Sergiusz III
(29.01.904 – 14.04.911)120. Anastazy III
(04.911 – 06.913)121. Landon
(07.913 – 02.914)122. Jan X
(03.914 – 05.928)123. Leon VI
(05.928 – 12.928)124. Stefan VII (VIII)
(12.928 – 02.931)125. Jan XI
(02.931 – 12.935)126. Leon VII
(3.01.936 – 13.07.939)127. Stefan VIII (IX)
(14.07.939 – 10.942)128. Marynus II
(30.10.942 – 05.946)129. Agapit II
(10.05.946 – 12.955)130. Jan XII
(16.12.955 – 14.05.964)131. Leon VIII
(4.12.963 – 1.03.965)132. Benedykt V
(22.05.964 – 4.07.966)133. Jan XIII
(1.10.965 – 6.09.972)134. Benedykt VI
(19.01.973 – 06.974)135. Benedykt VII
(10.974 – 10.07.983)136. Jan XIV
(12.983 – 20.08.984)137. Jan XV
(08.985 – 03.996)138. Grzegorz V
(3.05.996 – 18.02.999)139. Sylwester II
(2.04.999 – 12.05.1003)140. Jan XVII
(16.05.1003 – 6.11.1003)141. Jan XVIII
(25.12.1003 – 07.1009)142. Sergiusz IV
(31.07.1009 – 12.05.1012)143. Benedykt VIII
(18.05.1012 – 4.04.1024)144. Jan XIX
(19.04.1024 – 20.10.1032)145. Benedykt IX
(21.10.1032 – 1044)146. Sylwester III
(20.01.1045 – 10.02.1045)147. Benedykt IX (po raz drugi)
(10.04.1045 – 1.05.1045)148. Grzegorz VI
(5.05.1045 – 20.12.1046)149. Klemens II
(24.12.1046 – 9.10.1047)150. Benedykt IX (po raz trzeci)
(8.11.1047 – 17.07.1048)151. Damazy II
(17.07.1048 – 9.08.1048)152. św. Leon IX z Alzacji
(12.02.1049 – 19.04.1054)153. Wiktor II
(16.04.1055 – 28.07.1057)154. Stefan IX (X)
(3.08.1057 – 29.03.1058)155. Mikołaj II
(24.01.1059 – 27.07.1061)156. Aleksander II
(1.10.1061 – 21.04.1073)157. św. Grzegorz VII
(22.04.1073 – 25.05.1085)158. bł. Wiktor III
(25.04.1086 – 16.09.1087)159. bł. Urban II
(12.03.1088 – 29.07.1099)160. Paschalis II
(13.08.1099 – 21.01.1118)161. Gelazy II
(24.01.1118 – 28.01.1119)162. Kalikst II
(2.02.1119 – 13.12.1124)163. Honoriusz II
(15.12.1124 – 13.02.1130)164. Innocenty II
(14.02.1130 – 24.09.1143)165. Celestyn II
(26.09.1143 – 8.03.1144)166. Lucjusz II
(12.03.1144 – 15.02.1145)167. bł. Eugeniusz III
(15.02.1145 – 8.07.1153)168. Anastazy IV
(12.07.1153 – 3.12.1154)169. Hadrian IV
(4.12.1154 – 1.09.1159)170. Aleksander III
(17.12.1159 – 30.07.1181)171. Lucjusz III
(1.09.1181 – 25.09.1185)172. Urban III
(25.11.1185 – 20.10.1187)173. Grzegorz VIII
(21.10.1187 – 17.12.1187)174. Klemens III
(19.12.1187 – 03.1191)175. Celestyn III
(30.03.1191 – 8.01.1198)176. Innocenty III
(8.01.1198 – 16.07.1216)177. Honoriusz III
(18.07.1216 – 18.03.1227)178. Grzegorz IX
(19.03.1227 – 22.08.1241)179. Celestyn IV
(25.10.1241 – 10.11.1241)180. Innocenty IV
(25.06.1243 – 7.12.1254)181. Aleksander IV
(12.10.1254 – 25.05.1261)182. Urban IV
(29.08.1261 – 2.10.1264)183. Klemens IV
(5.02.1265 – 29.11.1268)184. bł. Grzegorz X
(1.09.1271 – 10.01.1276)185. bł. Innocenty V
(21.01.1276 – 22.06.1276)
186. Hadrian V
(11.07.1276 – 18.08.1276)187. Jan XXI
(8.09.1276 – 20.05.1277)188. Mikołaj III
(25.11.1277 – 22.08.1280)189. Marcin IV
(22.02.1281 – 28.03.1285)190. Honoriusz IV
(2.04.1285 – 3.04.1287)191. Mikołaj IV
(22.02.1288 – 4.04.1292)192. św. Celestyn V
(5.07.1294 – 13.12.1294)193. Bonifacy VIII
(24.12.1294 – 11.10.1303)194. bł. Benedykt XI
(22.10.1303 – 7.07.1304)195. Klemens V
(5.06.1305 – 20.04.1314)196. Jan XXII
(7.08.1316 – 4.12.1334)197. Benedykt XII
(20.12.1334 – 25.04.1342)198. Klemens VI
(7.05.1342 – 6.12.1352)199. Innocenty VI
(18.12.1352 – 12.09.1362)200. bł. Urban V
(28.09.1362 – 19.12.1370)201. Grzegorz XI
(30.12.1370 – 26.03.1378)202. Urban VI
(8.04.1378 – 15.10.1389)203. Bonifacy IX
(2.11.1389 – 1.10.1404)204. Innocenty VII
(17.10.1404 – 6.11.1406)205. Grzegorz XII
(30.11.1406 – 4.07.1415)206. Marcin V
(11.11.1417 – 20.02.1431)207. Eugeniusz IV
(3.03.1431 – 23.02.1447)208. Mikołaj V
(6.03.1447 – 24.03.1455)209. Kalikst III
(8.04.1455 – 6.08.1458)210. Pius II
(19.08.1458 – 15.08.1464)211. Paweł II
(30.08.1464 – 26.07.1471)212. Sykstus IV
(9.08.1471 – 12.08.1484)213. Innocenty VIII
(29.08.1484 – 25.07.1492)214. Aleksander VI
(11.08.1492 – 18.08.1503)215. Pius III
(22.09.1503 – 18.10.1503)216. Juliusz II
(31.10.1503 – 21.02.1513)217. Leon X
(9.03.1513 – 1.12.1521)218. Hadrian VI
(9.01.1522 – 14.09.1523)219. Klemens VII
(19.11.1523 – 25.09.1534)220. Paweł III
(13.10.1534 – 10.11.1549)221. Juliusz III
(7.02.1550 – 23.03.1555)222. Marceli II
(9.04.1555 – 1.05.1555)223. Paweł IV
(22.05.1555 – 18.08.1559)224. Pius IV
(25.12.1559 – 9.12.1565)225. św. Pius V
(7.01.1566 – 1.05.1572)226. Grzegorz XIII
(13.05.1572 – 10.04.1585)227. Sykstus V
(24.04.1585 – 27.08.1590)228. Urban VII
(15.09.1590 – 27.09.1590)229. Grzegorz XIV
(5.12.1590 – 16.10.1591)230. Innocenty IX
(29.10.1591 – 30.12.1591)231. Klemens VIII
(30.01.1592 – 5.03.1605)232. Leon XI
(1.04.1605 – 27.04.1605)233. Paweł V
(16.05.1605 – 28.01.1621)234. Grzegorz XV
(9.02.1621 – 8.07.1623)235. Urban VIII
(6.08.1623 – 29.07.1644)236. Innocenty X
(15.09.1644 – 7.01.1655)237. Aleksander VII
(7.04.1655 – 22.05.1667)238. Klemens IX
(20.06.1667 – 9.12.1669)239. Klemens X
(29.04.1670 – 22.07.1676)240. bł. Innocenty XI
(21.09.1676 – 12.08.1689)241. Aleksander VIII
(6.10.1689 – 1.02.1691)242. Innocenty XII
(12.07.1691 – 27.09.1700)243. Klemens XI
(23.11.1700 – 19.03.1721)244. Innocenty XIII
(8.05.1721 – 7.03.1724)245. Benedykt XIII
(29.05.1724 – 21.02.1730)246. Klemens XII
(12.07.1730 – 6.02.1740)247. Benedykt XIV
(7.08.1740 – 3.05.1758)248. Klemens XIII
(6.07.1758 – 2.02.1769)249. Klemens XIV
(19.05.1769 – 22.09.1774)250. Pius VI
(15.02.1775 – 29.08.1799)251. Pius VII
(14.03.1800 – 20.08.1823)252. Leon XII
(28.09.1823 – 10.02.1829)253. Pius VIII
(31.03.1829 – 30.11.1830)254. Grzegorz XVI
(2.02.1831 – 1.06.1846)255. bł. Pius IX
(16.06.1846 – 7.02.1878)256. Leon XIII
(20.02.1878 – 20.07.1903)257. św. Pius X
(4.08.1903 – 20.08.1914)258. Benedykt XV
(3.09.1914 – 22.01.1922)259. Pius XI
(6.02.1922 – 10.02.1939)260. Pius XII
(2.03.1939 – 9.10.1958)261. bł. Jan XXIII
(28.10.1958 – 3.06.1963)262. Paweł VI
(21.06.1963 – 6.08.1978)>263. Jan Paweł I
(26.08.1978 – 28.09.1978)264. Jan Paweł II
(16.10.1978 – 2.04.2005)265. Benedykt XVI
(19.04.2005 – 28.02.2013)266. Franciszek
(13.03.2013 – )


© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies