Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Agapit I papież

(zm. 22.04.536)

22 kwietniaŚwięty Agapit I był 57. z kolei papieżem.

Urodził się w Rzymie w bogatej arystokratycznej rodzinie Anicjuszów. Jego ojcem był Gordian, prezbiter przy kościele SS. Giovanni i Paolo, zamordowany przez zwolenników antypapieża Wawrzyńca w roku 502. Jego krewnym był papież Feliks III.

Agapit został wybrany papieżem w podeszłym wieku 13 maja 535 r.; przewodził Kościołowi niecały rok; zmarł 22 kwietnia 536 r.

Mimo swojego wieku papież ten był pełen energii i chęci pracy na rzecz Kościoła. Od razu zajął się porządkowanie spraw papiestwa. Jeszcze przed swoją misją w Konstantynopolu Agapit zajął się reformą papiestwa. Na początek spalił publicznie klątwę rzuconą przez papieża Bonifacego II na Dioskura, antypapieża. Opowiedział się za obieralnością papieża, protestując przeciw zwyczajowi mianowaniu go przez poprzednika. Było to wynikiem mianowania Bonifacego II przez Feliksa IV (III) wbrew woli Justyniana I, cesarza Bizancjum.

Bronił prawa papieża do mianowania biskupów i usuwania ich. Powrócił do śledztwa w sprawie złożenia z urzędu patrona diecezji w Riez, złożonego z urzędu przez papieża Jana II. Wydał świeckim zakaz nauczania w Kościele, a nawróconym arianom w Afryce Północnej zakazał sprawowania funkcji kapłańskich. Usunął patriarchę Konstantynopola, Antyma I, który był zwolennikiem herezji monofizytyzmu, a na jego miejsce mianował Menasa, późniejszego świętego prawosławnego.

Razem z Kasjodorem, patrycjuszem, uczonym i kanclerzem na dworze królów ostrogockich rozpoczął zakładanie ośrodka wyższych studiów religijnych (późniejszego Uniwersytetu Rzymskiego), a częścią tego dzieła i wkładem papieża było ofiarowanie jego domu na wzgórzu celiańskim na bibliotekę tego ośrodka.

Zmarł podczas nieudanej misji dyplomatycznej w Konstantynopolu, powierzonej mu przez Teodahada, króla Ostrogotów. Misja ta polegać miała na przekonaniu cesarza bizantyńskiego Justyniana do odstąpienia od kampanii wojennej przeciwko Gotom w Italii, co miało być etapem odbudowy Cesarstwa Rzymskiego. Ciało papieża przewieziono do Rzymu i pochowano w portyku bazyliki św. Piotra.

Papież Agapit I pierwotnie wspominany był 20 września, w dniu przewiezienia jego ciała do Rzymu, potem przeniesiono a dzień śmierci, czyli dies natalis, 22 kwietnia.

Imię Agapit pochodzi od greckiego słowa agapetos, co oznacza „kochany”.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies