Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Najświętsza Maryja PannaNajświętsza Maryja Panna pochodziła, jak mówi nam Pismo św., z pokolenia Judy, z królewskiego rodu Dawida. Została przez samego Boga wybrana na matkę Jego Syna – Jezusa Chrystusa. Chociaż obecna jest na kartach Biblii, mamy o Niej bardzo mało wiadomości. Szczególnie kiedy Jezus zaczął nauczać, wzmianki o Niej stają się rzadsze. Obecna jest jednak w życiu swojego Syna aż do Jego śmierci.

Maryja urodziła się kiedy jej rodzice – św. Joachim i św. Anna – byli już w podeszłym wieku. (Istnieją legendy mówiące, że kiedy miała trzy lata, została oddana na wychowanie do świątyni. I to właśnie kapłani świątynni mieli jej wybrać na męża cieślę Józefa.)

Jako młoda dziewczyna Maryja zaręczyła się z cieślą Józefem. Jeszcze przed ślubem zjawił się u niej archanioł Gabriel, który oznajmił jej, że urodzi syna, który będzie Synem Najwyższego i któremu ma nadać imię Jezus. Maryja zgodziła się na to Miała świadomość, że za ciążę przed zaślubinami grozi jej według żydowskiego prawa ukamienowanie. Jednak nie zawahała się zawierzyć Bogu, oddając swój los i swoje życie w Jego ręce. To z tego powodu do dziś czcimy Ją jako najbardziej pokorną osobę na świecie, która w najdoskonalszy sposób odpowiedziała Bogu TAK (tak często przytaczane jako łacińskie słowo fiat: „Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa”). Idąc za wskazówką Archanioła Gabriela, Maryja zaraz potem udała się do swojej starszej krewnej, Elżbiety, która także była w ciąży, oczekując narodzin Jana Chrzciciela. Pozostała tam aż do dnia narodzin Jana, pomagając Elżbiecie we wszystkim.

Józef pierwotnie nie wiedział, co ma myśleć o ciąży Maryi, jednak kiedy we śnie anioł oznajmił mu o planach Bożych wobec Maryi, nie oddalił jej od siebie i zaopiekował się nią.

Kiedy wyszło rozporządzenie cesarza Augusta o spisie ludności, Józef i Maryja udali się do Betlejem, skąd pochodził ich ród. Kiedy tam dotarli, okazało się, że z powodu spisu ludności wszystkie miejsca noclegowe w Betlejem są zajęte. Dlatego zanocowali w ubogiej stajence, w której Maryja urodziła Jezusa.

Kiedy upłynął czas, Maryja zgodnie z żydowskim prawem udała się do świątyni jerozolimskiej, gdzie ofiarowała Bogu swojego pierworodnego.

Potem, znów we śnie, anioł oznajmił Józefowi, że czeka ich niebezpieczeństwo i że mają natychmiast uciekać. Józef wziął swoją rodzinę i uciekł z nimi do Egiptu. Dopiero po śmierci okrutnego Heroda powrócili do swojej rodzinnej ziemi i osiedlili się w Nazarecie. Wiedli tam skromny żywot, opiekując się małym Jezusem.

Co czuła, kiedy po pewnej uroczystości Paschy, którą cała rodzina świętowała w Jerozolimie, zauważyła, że Jej Syn się zgubił, wie tylko Ona i sam Pan Bóg. Jak najczulsza matka, przez trzy dni przebiegała wszerz i wzdłuż całą Jerozolimę, poszukując Jezusa, aż wreszcie odnalazła Go w świątyni.

Początek działalności Jezusa – pierwszy cud w Kanie Galilejskiej – też związany jest z Jego Matką. To Ona zwróciła Jego uwagę, że zabrakło wina, czyniąc delikatną aluzję, że Jej Syn mógłby temu zaradzić.

Kiedy Jezus zaczął nauczać, Matka Jego, Maryja towarzyszyła Mu razem z innymi kobietami. Była cicha i pokornie przyjmowała wszystkie zarządzenia Boże, zachowując je w swoim sercu. Po cichu też cierpiała pod krzyżem swojego Syna. To tam powierzenie Jej opiece św. Jana, oraz uczynienie go Jej przybranym synem, stało się symbolem powierzenia Maryi w matczyną opiekę całego Kościoła i całej ludzkości.

Po ukrzyżowaniu i Zmartwychwstaniu nadal odnajdujemy Maryję na kartach Biblii. Pozostała wśród Apostołów i uczniów Jezusa w Jerozolimie, była też wśród nich podczas Zesłania ducha Świętego.

Potem brakuje już informacji w Biblii o dalszych losach Matki Zbawiciela. Tradycja powiada, że po śmierci Jezusa Maryja zamieszkała u św. Jana apostoła, umiłowanego ucznia Jezusa. Źródła podają, że mieszkała do śmierci w Jerozolimie lub w Efezie. Epifaniusz podaje, że po śmierci Jezusa Maryja żyła jeszcze 24 lata; w chwili śmierci miałaby więc 72 lata. Chociaż inne źródła mówią, że przeżyła Syna o 15 lat, żyłaby więc w sumie jedynie 63 Jeszcze inne podają tylko 12 lat życia Maryi po śmierci Jezusa.

Kościół od początku wierzył, że Jezus zachował ciało Maryi od skażenia śmiercią. Tak też mówią tradycja, opowiadając, jak to jakiś czas po śmierci Maryi, kiedy zajrzano do Jej grobu, odnaleziono tylko kwiaty – ciała Maryi tam nie było. Bóg zabrał Ją z ciałem i duszą do nieba, koronując na Królową nieba i ziemi. Pusty grób Maryi ma się znajdować obok Ogrodu Oliwnego w dolinie Cedron.

Maryja jest patronką Kościoła powszechnego, wielu diecezji, zakonów, krajów, miast oraz asysty kościelnej, lotników, matek, motocyklistów, panien, piekarzy, prządek, studentów, szkół katolickich.

W ikonografii Najświętsza Panna Maryja jest prawie najczęściej występującą postacią. Częstością występowania ustępuje jedynie Jezusowi. Sztuka chrześcijańska przedstawia szereg typów Madonny, najczęstsze z nich to Maryja z Dzieciątkiem, Matka Boża tkliwa, majestatyczna (w sztuce bizantyjskiej), na tronie, opiekuńcza, orędująca, dziewicza, surowa władczyni, królowa, zbolała Matka z sercem przebitym siedmioma mieczami, bądź otoczonym koroną cierniową, mieszczki, wieśniaczki, wytwornej damy. Ukazywana jest jako Bogurodzica, Królowa, Matka Kościoła, Niepokalana, Bolesna, Wniebowzięta, Niewiasta z Apokalipsy, Różańcowa, Wspomożycielka. Jej atrybutami są m.in.:.: gołąb – symbol Ducha Świętego, siedem gołębi – oznaczających siedem darów Ducha Świętego, jagnię, jaskółka, jednorożec; ciała niebieskie: gwiazdy, księżyc, półksiężyc, słońce i gwiazdy; kwiaty: anemon, fiołek, irys, lilia, lilia w ręku – symbol Niepokalanej, róża, różany szpaler; drzewa: cedr, dąb, drzewo figowe; owoce: cytryna – znak cierpienia, goździk, jabłko – symbol Odkupienia, truskawka, winorośl, winogrono jako symbol Jezusa zrodzonego ze szlachetnego winnego szczepu; ciernie, łza, mały krzyż, krucyfiks, miecz, miecz w piersi, siedem mieczów, narzędzia męki w dłoniach anioła; Boskie Miasto, kielich, kielich z hostią, korona, księga, otwarta księga, naszyjnik, naszyjnik z korali, perła, różaniec, smok u stóp, studnia.

Fakty z życia Maryi, tytuły i wezwania modlitewne, cudowne wydarzenia za Jej przyczyną Kościół rozważa podczas świąt przez cały rok liturgiczny. A oto święta ku Jej czci:1 stycznia: Oktawa Bożego Narodzenia – Świętej Bożej Rodzicielki  


16 stycznia: Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników i Matki Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika   


2 lutego: Ofiarowanie Pana Jezusa – Matki Bożej Gromnicznej  


2 lutego: Matki Bożej Pomyślności – Matki Pomyślnego Rozwiązania  


11 lutego: Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes  


25 marca: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie  


26 kwietnia: Matki Bożej Dobrej Rady  


3 maja: Matki Bożej Królowej Polski  


druga sobota maja: Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy  


13 maja: Matki Bożej Fatimskiej  


24 maja

Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Po zwycięskiej bitwie morskiej nad potęgą turecką pod Lepanto w 1571 roku papież św. Pius V wprowadził do litanii loretańskiej wezwanie: „Wspomożenie wiernych, módl się za nami”. Papież Pius VII ustanowił to święto na 24 maja, ponieważ tego dnia w 1814 roku powrócił do Rzymu po niewoli u Napoleona Bonapartego.


31 maja: Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  


maj/czerwiec

– sobota po uroczystości Wniebowstąpienia

Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów

Dzieje Apostolskie opisują, jak uczniowie Jezusa po Jego wniebowstąpieniu przebywali „w sali na górze" (Dz 1, 13), zapewne w tej samej sali, w której spożywali Ostatnią Wieczerzę, a z nimi także i kobiety, które razem z nimi chodziły po Judei i po Galilei, a przede wszystkim z Maryją, Matką Jezusa. Wtedy został zesłany Duch Święty i napełnił wszystkich znajdujących się w tym domu. Z tego powodu, że Matka Jezusa przebywała razem z uczniami Jego i razem z nimi została napełniona Duchem Świętym, Maryja została uznana Królową Apostołów.

Szczególnie święto to obchodzone jest przez Księży Pallotynów i w parafiach, w których oni pracują, ponieważ Maryja Królowa Apostołów została przez Założyciela, św. Wincentego Pallottiego ustanowiona patronką zakonu.


maj/czerwiec

– poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Tytuł Matki Kościoła nadał Maryi papież Paweł VI w roku 1964, pod koniec Soboru Watykańskiego II na prośbę biskupów polskich. Jest to święto obchodzone w Polsce.

Matka Chrystusa jest także Matką założonego przez Niego Kościoła. Jej Boże Macierzyństwo staje się podstawą do macierzyństwa mistycznego, do specjalnej pozycji wobec Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa. Dlatego Maryja w szczególny sposób opiekuje się hierarchią Kościoła, żeby hierarchowie zlecone im przez Chrystusa posłannictwo wypełniali bez większych przeszkód.


czerwiec, sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa: Niepokalanego Serca Maryi  


27 czerwca: Matki Bożej Nieustającej Pomocy  


16 lipca: Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej  


1 sierpnia

Najświętszej Maryi Panny Anielskiej


5 sierpnia

Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej

To święto jest pamiątką poświęcenia jednej z najstarszych świątyń wystawionych w Rzymie ku czci Matki Bożej – bazyliki Santa Maria Maggiore (Matki Bożej Większej), którą wzniósł papież Sykstus III w 435 roku na wzgórzu Eskwilińskim, a która miała uczcić szczęśliwe zakończenie Soboru w Efezie, podczas którego ogłoszono dogmat o Boskim Macierzyństwie Maryi (431).

Nazwa Matki Bożej Śnieżnej (ad nives) wiąże się z legendą, według której Maryja sama wskazała to miejsce, bowiem 5 sierpnia, w samym środku upałów, właśnie na wzgórzu Eskwilińskim zaczął padać śnieg.

Święto pierwotnie obchodzone było tylko w Rzymie; w 1568 roku papież Pius V rozszerzył je na cały Kościół.


15 sierpnia

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej

Na podstawie tradycji apostolskiej święto było obchodzone już w V wieku w Rzymie. Cesarz Maurycy (582–602) rozszerzył je na cały Kościół Wschodni, ustalając jego datę na 15 sierpnia. Od VII wieku obchodzono je w Rzymie, a upowszechniło się w całym Kościele w VIII wieku. Było to największe ze świąt ku czci Maryi.

W 1950 roku papież Pius XII ogłosił uroczyście dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Było to naturalną konsekwencją ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi – skoro była wolna od grzechu pierworodnego, była też wolna od śmierci, która jest tego grzechu konsekwencją. Dlatego Maryja w stosownym czasie zasnęła i została wraz z ciałem wzięta do nieba.

Wśród wiernych od zawsze panowało przekonanie, że Matka Boża nie podzieliła zwykłego losu ludzi, ale została wzięta do nieba z duszą i ciałem. Ojcowie wschodni są przekonani, że Maryja po prostu zasnęła i przebudziła się już w niebie, dlatego też na Wschodzie święto nazywane jest świętem Zaśnięcia Maryi.

U nas uroczystość nosi również nazwę Matki Boskiej Zielnej, ponieważ w ten dzień poświęca się wianki z ziół i kłosów. W okresie tym odbywa się też wiele pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, głównie na Jasną Górę.


22 sierpnia

Najświętszej Maryi Panny Królowej

Tytuł Królowej wynika z wielkiej godności Matki Boskiej, a także dlatego, że jest Matką Chrystusa Króla. Tytułu tego używają również Ojcowie Kościoła i pisarze. Oficjalnie jednak święto zostało ustanowione dopiero w 1955 roku przez papieża Piusa XII. Początkowo obchodzono je w ostatnim dniu maja, jednak po reformie kalendarza liturgicznego (1969) zostało przeniesione na 22 sierpnia, ponieważ swoją treścią łączy się z tajemnicą Wniebowzięcia.

W tym dniu, dla podkreślenia królewskiej godności Maryi, koronuje się Jej wizerunki.


26 sierpnia: Matki Bożej Częstochowskiej  


8 września

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Siewnej

Nie znamy oczywiście daty urodzenia Najświętszej Maryi Panny, toteż dzień został wyznaczony umownie. Uroczystość zaczęto obchodzić w V wieku w Jerozolimie, w VII wieku obchodzono je na Wschodzie, a w 700 r. papież Sergiusz I ustanowił ten dzień jako święto dla Rzymu.

W Polsce święto nosi nazwę Matki Boskiej Siewnej ze względu na rozpoczynające się w tym czasie siewy jesienne.


12 września

Najświętszego Imienia Maryi

Pierwotnie święto to było obchodzone w Hiszpanii w XVI wieku. Po zwycięstwie nad potęgą wojsk tureckich pod Wiedniem w 1683 roku, w której to bitwie król Jan III Sobieski jako hasło i zawołanie do boju dał Imię Maryi, papież Innocenty XI wprowadził je do kalendarza Kościoła. Reforma kalendarza w 1969 roku zezwoliła na obchodzenie tego święta jedynie w poszczególnych krajach. Zezwolenie Stolicy Apostolskiej otrzymała Polska, także Niemcy i Austria.


15 września: Najświętszej Maryi Panny Bolesnej  


7 października

Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Początki modlitwy różańcowej przypisuje się św. Dominikowi żyjącemu na początku XIII wieku, który wprowadził modlitwę na różańcu. Nabożeństwo w obecnej formie związane jest z bractwami różańcowymi, które zakładał bł. Alan de la Roche (1428–1475).

W 1571 r. wielka flota turecka wyruszyła na podbój Europy. Liczba okrętów była tak olbrzymia, że żadne państwo europejskie nie czuło się na siłach jej przeciwstawić. Wtedy papież Pius V wezwał wszystkich mieszkańców Europy do nieustannego odmawiania różańca. Niewielka flota hiszpańska i wenecka przygotowywały się do bitwy z naieprzyjacielem poprzez trzydniowy post i modlitwę różańcową.

7 października 1571 r. flota europejska odniosła zwycięstwo nad wielką flotą turecką. Wszyscy byli pewni, że zwycięstwo zawdzięczają szczególnemu wstawiennictwu Królowej Nieba.

Na pamiątkę tego wydarzenia, w jego rocznicę w 1572 r., papież Grzegorz XIII ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Później święto nazwano świętem Matki Bożej Różańcowej i pod tą nazwą obchodzone jest do dziś.


16 listopada

Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia

Maryja wyraziła zgodę („Fiat mihi”) na to, co ma się stać, nie tylko dlatego, że zaufała Bogu, ale także dlatego, że Serce jej przepełnione było litością dla całej zagubionej, cierpiącej ludzkości. I dziś, jak wiemy z licznych objawień, Maryja próbuje miłosiernie powstrzymać karzącą dłoń Swego Boskiego Syna, wskazuje nam drogi, jakimi powinniśmy dążyć ku Bogu.


21 listopada

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Według apokryfu Protoewangelia Jakuba (II wiek) Maryja jako dziecko była ofiarowana Bogu w świątyni jerozolimskiej, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość. Święto było obchodzone w Jerozolimie od VI wieku, jak to podaje św. Jan Damasceński; z tego stulecia pochodzi też duża świątynia w Rzymie pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, wystawiona przez cesarza Justyniana. Na Zachodzie pojawiło się dopiero w średniowieczu: wprowadził je papież Grzegorz XI (1370–1378), a rozszerzyli na cały Kościół papież Pius II (†1464) i papież Paweł II (†1471). Papież Paweł IV (†1559) zniósł je, ponieważ nie ma potwierdzenia w Ewangeliach, jednak papież Pius V (†1572) wprowadził je ponownie.


8 grudnia: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  
Modlitwy do Matki Bożej:


Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów*) – egzorcyzm

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen.

Święci Aniołowie i Archaniołowie — brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

*) Pewna pobożna osoba, którą Najświętsza Maria Panna darzyła swymi łaskami miała w roku 1853 widzenie i ujrzała szatanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej niewypowiedziane spustoszenia. Równocześnie wzniosła serce i myśli do Najświętszej Maryi Panny i usłyszała od Niej, że czas najwyższy wzywać Królową Aniołów, by posłała na ziemię Zastępy Niebieskie. „Matko Moja – zawołała owa osoba – Ty, która jesteś tak dobrą, czyżbyś nie mogła uczynić tego bez naszej prośby?” „Nie – odrzekła Najświętsza Panna – bowiem warunkiem postanowionym przez Samego Boga dla otrzymania łask jest modlitwa” „Naucz mnie zatem, Matko Moja, jak mamy Cię prosić?” – zawołała owa pobożna dusza i w tej samej chwili zdało się jej jakoby Najświętsza Panna nauczyła ją modlitwy „Potężna Niebios Królowo” Ta modlitwa rozszerzyła się bardzo prędko, uzyskała aprobatę wielu biskupów i arcybiskupów a ojciec św. Pius X reskryptem z 8 lipca 1908 r. nadał 300 dni odpustu dla tych, którzy ją pobożnie odmówią.


Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.


Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen.


Modlitwa o odnowę moralną narodu

Bogurodzico Dziewico, Królowo i Matko naszego narodu! Jednoczymy się przy Tobie w ufnej modlitwie i dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłaś dla naszej Ojczyzny, za to że nas obroniłaś i nie pozwoliłaś nam zginąć. Dziękujemy Ci, że obudziłaś nasze sumienie narodowe.

Poznaliśmy, Matko, jak głębokie rany w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym pozostawiły nasze słabości, grzechy i nałogi. Jesteśmy świadomi, że są one jedną z przyczyn trudnej sytuacji, którą dziś przeżywamy.

Zwierciadło sprawiedliwości! Daj nam łaskę zrozumienia, że odnowę narodu trzeba zacząć od własnego serca. Spraw, abyśmy nie poprzestali na oskarżaniu innych i wyliczaniu ich przewinień.

Ucieczko grzesznych, ulecz nasze sumienia, daj nam poznać wszystkie nasze winy, wielkie i małe. Pomóż zerwać z grzechem i obojętnością. Uchroń nas od niewiary, która jest źródłem wszelkiego zła. Tym, którzy swe siły i zdolności poświęcają walce z Bogiem, udziel łaski nawrócenia.

Daj opamiętanie nietrzeźwym, którzy tak poniżają w sobie godność człowieka i marnują wspólne dobro narodu.

Matkom i ojcom przypomnij odpowiedzialność za dar rodzicielstwa, aby nikt w naszej Ojczyźnie nie podnosił ręki na bezbronne życie, bo krew niewinnych woła z ziemi do Boga.

Uratuj nas przed zepsuciem moralnym, które odbiera narodowi siłę ducha i prowadzi do ruiny.

Naucz nas poszanowania mienia społecznego, abyśmy nigdy nie przywłaszczali sobie i nie marnowali tego, co jest wspólnym dobrem wszystkich dzieci Ojczyzny.

Obroń nas przed rozbiciem i niezgodą społeczną, aby żadne podziały nie osłabiały naszej wewnętrznej spoistości.

Matko Miłosierdzia, pomóż szczególnie tym, którzy daleko odeszli od Boga, którzy przez grzech odwrócili się od Niego. Spraw, aby przez szczerą skruchę i spowiedź powrócili do Twojego Syna. Pomóż tym, którzy nie mają odwagi przystąpić do konfesjonału. Doprowadź do pojednania z Bogiem naszych braci z najdalszych dróg, z najbardziej powikłanych sytuacji życiowych. Ratuj tych, którzy utracili nadzieję i nie mają siły dźwignąć się z grzechu.

Matko dobrej przemiany! Stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię, uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy, że jako dzieci narodu polskiego możemy liczyć tylko na Chrystusa i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz. Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć siłę do głębokiej, moralnej odnowy narodu. Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce, nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą.

Maryjo, uratuj każdego człowieka w Polsce dla Chrystusa. Na okup za tę wielką łaskę przyjmij nas wszystkich, oddanych Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Dajemy Ci całkowite prawo posługiwania się nami, aby uratowani zostali wszyscy nasi bracia, aby odmieniło się oblicze polskiej ziemi, aby prawdziwie była ona królestwem Twoim i Twojego Syna. Amen.


O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej

O Maryjo, wierzę, że dla Twojej wielkości i niezrównanych przywilejów, godna Jesteś najgłębszej naszej czci i chwały. Kiedy jednak patrzę na Twoją zbawczą opiekę nad nami oraz na nieustającą pomoc, jaką nas otaczasz, budzi się w sercu moim gorąca miłość ku Tobie, czuję ufność, że i mnie nędznego wspierać będziesz, powstaje we mnie pragnienie, by nieustannie uciekać się do Ciebie w moich potrzebach. Tego i Ty, Maryjo, domagasz się od prawdziwych Swoich czcicieli dla dobra ich własnej duszy i chwały Jezusowej.

O takie doskonałe nabożeństwo ku Tobie, o Maryjo i ja Cię najpokorniej i najusilniej błagam. Spraw, Matko Nieustającej Pomocy, bym zawsze z taką czułą miłością garnął się do Ciebie, z taką dziecięcą ufnością w potrzebach moich do Ciebie się zwracał, jak Dziecię Jezus, które trzymasz na ręku, bym tak usilnie i wytrwale trzymał się Twojej potężnej prawicy, jak czyni to mały Jezus na Twoim cudownym obrazie.

O tę wielką łaskę doskonałego nabożeństwa do Ciebie błagam także dla moich najbliższych i najdroższych, owszem, dla wszystkich wiernych a nawet niewiernych; bo ono jest najprostszą i najpewniejszą drogą do nieba. Jezu spraw, niech takie prawdziwe nabożeństwo do Twojej i naszej Matki niebieskiej kwitnie pośród nas, niech krzewi się po całym świecie.

Daj nam o Panie, gorliwych apostołów takiego nabożeństwa do Matki Najświętszej, ażeby oni Jej nieustającą pomoc i opiekę nad nami po całym świecie głosili, a przez to pozyskali dla Ciebie, o Jezu, jak najwięcej dusz i zaprowadzili je do nieba. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym

O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.

O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy, w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia. Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie, uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadałem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie.

Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów. Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić. Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć. Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę. Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga. Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie, bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.

O Matko Boska Nieustającej Pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.Amen.


Modlitwa do Matki Bożej o szczęśliwą śmierć

O Maryjo, słodka ucieczko grzeszników i moja najukochańsza Matko, przez boleść jaką doznałaś patrząc na śmierć Syna Swego na krzyżu, otocz mnie Swą nieustającą pomocą i miłosierdziem, gdy dusza moja opuszczać będzie ten świat.

Oddal ode mnie nieprzyjaciół piekielnych i przyjdź zabrać duszę moją, aby ją przedstawić wiecznemu Sędziemu, a Synowi Twojemu. Królowo moja, Matko moja, nie opuszczaj mnie przy przejściu mej duszy do wieczności. Ty po Jezusie będziesz moją jedyną pomocą w tej strasznej dla mnie chwili.

Proś Syna Twego, żeby w Swej dobroci pozwolił mi umrzeć u stóp Twoich i oddać duszę moją w Jego święte rany ze słowami: Jezu i Maryjo, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Amen.


Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo…

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Ave Maria

Bądź pozdrowiona, Maryjo, niewiasto uboga i pokorna, błogosławiona przez Najwyższego, dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów, przyłączamy się do Twojego hymnu chwały, by sławić miłosierdzie Pana, by głosić nadejście królestwa i całkowite wyzwolenie człowieka.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, pokorna służebnico Pańska, pełna chwały Matko Chrystusa! Panno wierna, święty Przybytku Słowa, naucz nas wytrwale słuchać słowa, być uległymi głosowi ducha, wrażliwymi na Jego wezwania w głębi naszego sumienia i na Jego znaki w wydarzeniach historii.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna, Matko żyjących, dziewicza oblubienico u stóp krzyża, nowa Ewo, bądź naszą przewodniczką na drogach świata, naucz nas żyć miłością Chrystusa i ją szerzyć, naucz nas trwać razem z Tobą przy niezliczonych krzyżach, na których Twój syn nadal jest krzyżowany.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, niewiasto wiary, pierwsza pośród uczniów! Dziewico, Matko Kościoła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość Ojca. Naucz nas budować świat od wewnątrz: w głębi ciszy i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w niezrównanej mocy krzyża. Święta Maryjo, Matko wierzących, nasza Pani z Lourdes, módl się za nami. Amen.


Modlitwa do Matki Najświętszej według bł. o Stanisława Papczyńskiego

O naprawdę słodka jesteś, Panno Maryjo! Któż bowiem kiedykolwiek, pełen goryczy uciekał się do Ciebie i odszedł bez najsłodszej pociechy? Kto pełen zgryzoty przystąpił do Ciebie natychmiast nie został pokrzepiony? Kto gorzkimi pokusami nękany nie doznał w Twoich ramionach słodyczy?

Uciśnionych, jęczących, kuszonych, przygnębionych Ty pocieszasz, krzepisz, wspierasz, podnosisz. Jesteś dla wszystkich łaskawa, dla wszystkich słodka.

Obym mógł to wyrazić, że jesteś słodka, jak to pojmuję, że jesteś słodka! Twej słodyczy doświadcza, jej kosztuje, z niej czerpie cały świat chrześcijański, choć nie jest w stanie tego wyrazić. A więc, o łaskawa, o pobożna, o słodka Dziewico! Okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota, dziś nam przychylnego i miłościwego w godzinę śmierci. Amen.


Modlitwa do Naszej Pani, Pośredniczki Wszystkich Łask

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Pani czystego Serca, Pani dobrego Serca, Pani obdarzona zaszczytem, która się uniża, słodyczy Aniołów, Twoja niebańska mądrość i Twoja cierpliwość przewyższa wszystko inne. Całe Twoje życie jest czystością serca bez żadnej skazy. Pani, Pośredniczko Wszystkich Łask, pomóż nam bez ociągania pełnić Wolę Jezusa. Uczyń nas godnymi otrzymania tego daru, który został nam dany, abyśmy byli Święci. Udziel nam tej łaski, abyśmy szli i witali Naszego Pana Jezusa. Pomóż nam być czystymi, abyśmy zobaczyli Niebo. Pomóż nam pełnić zawsze Wolę Jezusa, abyśmy mogli mieć udział w Jego chwale.

Ojcze, napełnij nas łaską Ducha Świętego. Amen.

(Nasza Pani powiedziała, że powinniśmy pochylić głowy przed wypowiedzeniem ostatniej linijki. „Zobacz, jak wielką radość sprawia mi, ilekroć ludzie proszą mnie o coś. Świat potrzebuje tej modlitwy.”)


Modlitwa dziękczynna Akatystu ku czci Bogurodzicy

Przyjmij, o Potężna, Najczyszystsza Pani i Królowo nasza, Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny, które Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy, my słudzy Twoi niegodni. Wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad wszystkie stworzenia nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś. Przy Twoim udziale Pan zastępów jest z nami. Przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się świętym Ciałem i Krwią najczystszą. Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie, przez Boga wysławiona, wspanialsza od Cherubinów i czcigodniejsza od Serafinów. W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico Najświętsza, nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Aż do chwili ostatniej wstawiając się za nami, zachowaj nas nienagannymi. Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni, Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy wszechświata składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Mario”

(Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła. Matka Boża obiecała Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie, że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego, kto odmówi tę modlitwę w tym dniu rano i wieczorem.)

Dziękujemy, Trójco Przenajświętsza, za potęgę udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

Zdrowaś Maryjo…

Dziękujemy, Trójco Przenajświętsza, za mądrość udzieloną Najświętszej Maryi Pannie.

Zdrowaś Maryjo…

Dziękujemy, Trójco Przenajświętsza, za słodycz i miłosierdzie udzielone Najświętszej Maryi Pannie.

Zdrowaś Maryjo…© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies