Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Ofiarowanie Pana Jezusa – Matka Boża Gromniczna

2 lutegoKiedy Jezus skończył 40 dni, rodzicie Jego zanieśli Go do świątyni jerozolimskiej, żeby ofiarować Bogu swojego Syna, bowiem w Prawie napisano, że każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.

Kiedy przyszli do świątyni, spotkali Symeona – starca, któremu niegdyś Bóg objawił, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Tego dnia za natchnieniem Ducha Świętego przybył do świątyni i kiedy zobaczył dziecko, od razu wiedział, że to jest oczekiwany Mesjasz. Mówiąc do rodziców, nazwał Dziecko światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela. „Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34–35).

Potem Józef i Maryja, zgodnie z prawem poświęcili dziecko Bogu przed kapłanem, składając jako ofiarę parę młodych synogarlic (jak mówi tradycja).

Na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni ustanowiono święto, nazywane Spotkaniem Pańskim, które obchodzone było w Jerozolimie już w IV wieku.

Pierwotnie obchodzono je na cześć Jezusa. Już od V wieku w Jerozolimie prowadzona była w ten dzień procesja ze świecami na pamiątkę tego, że starzec Symeon nazwał Jezusa „światłem na oświecenie pogan”. Cesarz Justynian w 542 roku rozciągnął to święto na całe państwo wschodnio-rzymskie. Na Zachodzie święto przyjęło się od VII wieku.

Od około IX wieku w obchodach święta zaczęły przeważać pierwiastki maryjne wynikające m.in. ze słów Symeona zapowiadających męczeństwo Jezusa i cierpienie Jego Matki. Święto otrzymało nazwę Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Dziś, szczególnie w Polsce, święto to ma charakter wybitnie maryjny. Ostatnio jednak znowu położono większy akcent na Osobę Chrystusa, który jest „światłością świata”” i „Światłem na oświecenie pogan”” i dlatego otrzymało nazwę Ofiarowania Pańskiego.

Od X wieku 2 lutego poświęca się w kościołach gromnice, symbolizujące Jezusa, które mają odpędzić zło od ludzkich siedzib. Dlatego święto dzisiejsze nosi też nazwę święta Matki Bożej Gromnicznej. Ludowa pobożność głosi, że Maryja za pomocą tej świecy odpędzi wygłodniałe wilki od siedzib ludzkich, uchroni domy od piorunów, a w godzinę śmierci nie dopuści szatana do umierającego.

W dzień Matki Bożej Gromnicznej zwyczajowo zaprzestaje się śpiewania kolęd i wszystkich obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem.

W Kościele katolickim święto obchodzone jest 2 lutego, a Kościołach wschodnich – 15 lutego.
Modlitwa na uroczystość Matki Bożej Gromnicznej

W dniu tym widziała św. Mechtylda Najświętszą Maryję Pannę z królewskim Dzieciątkiem Jezus na ręku, ubranym w szatę niebieską i przyozdobioną złotymi kwiatami. Na piersiach, koło szyi i rąk miało wypisane Imię Jezus. Dowiedziała się też, jak powinniśmy się modlić do Matki Jezusa w sposób niżej podany:

1. Najgodniejsza Panno Maryjo, przypominam Ci tą niewysłowioną radość, w której od urodzenia Twego Syna oczekiwałaś tego dnia pełnego radości, w którym Bogu Ojcu wolno Ci było ofiarować Twego i Jego Syna, przez którego, dla którego i w którym przyjął Bóg wszystkie ofiary od początku świata. Proszę Cię, racz mi wyjednać, abym z serdecznym pożądaniem pragnęła oglądać Go kiedyś w niebie. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

2. O Przebłogosławiona Panno Maryjo, przypominam Ci to najgodniejsze przygotowanie, którem Siebie i Syna Twego przygotowałaś i w Sercu Twem obmyślałaś, jakimi słowy i w jakiej czci ofiarować masz Twego Syna ukochanego Ojcu Przedwiecznemu ku Jego chwale najwyższej i ku pożytkowi całego świata. Proszę Cię, racz mi wyjednać, abym się godnie przygotowała na ostatnią chwilę życia mego. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

3. O czci najgodniejsza Panno Maryjo, przypominam Ci to gorące nabożeństwo i tą wdzięczność, z jaką położyłaś Syna Twego na ołtarz i wyraziłaś Ojcu Wiecznemu podziękowanie, że ze wszystkich niewiast Ciebie wybrał na Matkę Jednorodzonego Syna Swego, poczem ofiarowałaś Go z taką pobożnością, że choćby kto pobożność wszystkich Świętych do jednego zjednoczył serca ludzkiego, nie mogłaby jeszcze dorównać pobożności Twojej. Proszę Cię, racz ofiarować dziś tegoż Syna Twego za mnie i za wszystkich, za których modlić się powinnam, abyśmy otrzymali zbawienie wieczne. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

4. O Przebłogosławiona Panno Maryjo, przypominam Ci ów miecz ostry, który przeniknął duszę Twoją, gdy sędziwy Symeon wyrzekł do Ciebie: „Duszę Twoją przeniknie miecz boleści”” które to słowa tak Cię poruszyły, że wszystka radość Twoja zmieniła się w smutek. Proszę Cię, racz boleść tę Twoją ofiarować Synowi Twojemu za wszystkie obelgi i cierpienia, które Mu kiedykolwiek zadałam grzechami mymi. Amen.

Zdrowaś Maryjo…

5. O najsłodsza Panno Maryjo. przypominam Ci tą niezrównaną radość, którą miałaś z Twego ukochanego Syna, gdy był w latach dziecięcych, gdy Go piastowałaś na łonie Twojem i rozpamiętywałaś, że to Dziecię jest Bogiem i ze słodyczą głowę Swoją schylałaś ku Niemu i przelałaś mnóstwo łez miłości i nabożeństwa, gdy mówiłaś: „O Ty zbawienie i radości mojej duszy, o Ty słodkości Mego Serca!”. Przez tą radość proszę Cię, o Najświętsza Panno, racz mi u Syna Twego wyjednać, abym Go serdecznie kochała i z miłości ku Niemu zawsze go pożądała. Amen.

Zdrowaś Maryjo…


Do Matki Bożej Gromnicznej

Maryjo osłoń nas od gromów,

od nieszczęść i potęgi zła.

Niech szatan nie szkodzi nikomu,

niech chroni nas opieka Twa.

Maryjo chroń nas od choroby,

od pokus, ułudy świata.

O Matko, prosimy, ażeby

spełniła się modlitwa ta.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies