Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy w srebrnej sukience
Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Matka Boża Nieustającej Pomocy

27 czerwcaTytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy i związane z nim święto mają swój początek w powstaniu cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obraz ten dziś jest najbardziej rozpowszechnionym na świecie wizerunkiem Matki Bożej.

Obraz namalowany jest na desce o wymiarach 54 × 41,5 cm. W stylu przypomina stare ruskie ikony nazywane Strastnaja.

Nie wiadomo, kto i kiedy namalował ten cudowny obraz. Niektóre źródła prowadzą na Kręteę w IX wieku, inne podają wiek XII i Bizancjum lub klasztor Chilandar na świętej górze Athos. Jeszcze inne podaje, że obraz został namalowany przez mnicha bazyliańskiego S. Lazzaro, jednego z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego średniowiecza.

Legenda związana z obrazem opowiada, że został on ukradziony przez bogatego kupca i przywieziony do Rzymu. W podróży statek miał zostać zaskoczony przez sztorm; wtedy kupiec pokazał wszystkim podróżnym obraz. Zaczęto wspólnie zanosić do Maryi modlitwy o ocalenie. Statek ocalał, a obraz odtąd zaczął słynąć jako cudowny.

Dalej legenda opowiada, że kupiec przekazał obraz przyjacielowi z prośbą, żeby został umieszczony w kościele, ale przyjaciel nie spełnił prośby, ponieważ obraz spodobał się bardzo jego żonie. Jakiś czas później Matka Boża objawiła się sześcioletniej dziewczynce z tej rodziny. Przekazała dziewczynce, że Jej wizerunek Nieustającej Pomocy ma zostać umieszczony w kościele św. Mateusza między bazylikami Matki Boskiej Większej i św. Jana na Lateranie.

Z tego powodu obraz został umieszczony u irlandzkich mnichów augustianów, we wspomnianym wyżej kościele św. Mateusza. Było to przed XVI wiekiem, ponieważ już dokument z 1503 r. wspomina, że obraz ten w Rzymie uważany jest za łaskami słynący. Nazywany był Madonna Miracolosissima. Znany był również pod nazwami: Matki Bożej Niezawodnej Pomocy, Matki Bożej od św. Mateusza i Matki Bożej Cierpliwego Wspomożenia.

Następny rozdział tej historii rozgrywa się w 1812 r. Wojska francuskie zniszczyły wówczas kościół św. Mateusza, a mnisi wywędrowali do Irlandii. Obraz został ukryty w jednym z rzymskich klasztorów, co tymczasem osłabiło jego kult. Pół wieku później mnisi wrócili, obejmując kościół św. Euzebiusza, a obraz został odnaleziony przez redemptorystę, o. Michała Marchi.

W grudniu 1866 r. papież Pius IX zdecydował o powierzeniu obrazu redemptorystom. Od tego czasu obraz wisi w głównym ołtarzu kościoła św. Alfonsa Marii Liguoriego przy via Merulana, który powstał w miejscu zniszczonego kościoła św. Mateusza, a jego kult powrócił i rozkwitł na wielką skalę. Już pół roku później, 23 czerwca 1867 r. miała miejsce uroczysta koronacja obrazu. Kopie cudownej ikony zaczęto rozprowadzać po całym świecie, trafiły też wówczas do Polski. Dziś kopie obraz można spotkać w prawie każdym kościele w naszym kraju.

W 1876 r. zostało ustanowione święto ku czci Maryi Nieustającej Pomocy. Datę święta wyznaczono na 26 kwietnia, potem przeniesiono ją na 27 czerwca.

W środy w wielu kościołach w Polsce odmawiana jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Modlitwy:


Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, zmiłuj się nad nami!

Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Najświętsza Panno, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.

O Matko, źródło nieustającej pomocy, My grzeszni do Ciebie wołamy, módl się za nami.

Abyśmy Boga, najwyższe Dobro, z całego serca miłowali, módl się za nami.

Abyśmy Jezusa, Twego Boskiego Syna, we wszystkim naśladowali, módl się za nami.

Abyśmy ku Tobie, Najświętsza Panno, czystą i gorącą miłością pałali, módl się za nami.

Abyśmy grzech, jako największe zło, całym sercem nienawidzili, módl się za nami.

Abyśmy często na śmierć, sąd, niebo i piekło pamiętali, módl się za nami.

Abyśmy Św. Sakramenty często i godnie przyjmowali, módl się za nami.

Abyśmy wszelkich okazji do grzechu unikali, módl się za nami.

Abyśmy nigdy codziennej modlitwy nie zaniedbywali, módl się za nami.

Abyśmy osobliwie w pokusach do modlitwy się uciekali, módl się za nami.

Abyśmy nieprzyjaciołom naszym urazy z serca darowali i do wszystkich życzliwością pałali, módl się za nami.

Abyśmy poprawy żywota z dnia na dzień nie odkładali, módl się za nami.

Abyśmy wszelkimi siłami nad wykorzenieniem naszych złych nałogów pracowali, módl się za nami.

Abyśmy w łasce i bojaźni Bożej żyli i umierali, módl się za nami.

We wszystkich ciała i duszy potrzebach, módl się za nami.

W chorobie i cierpieniach, módl się za nami.

W nędzy i ubóstwie, módl się za nami.

W prześladowaniu i opuszczeniu, módl się za nami.

W krzyżach i wszelkim utrapieniu, módl się za nami.

W czasie wojny i zaraźliwej choroby, módl się za nami.

W czasie pokus ducha piekielnego, módl się za nami.

W pokusach świata zdradliwego, módl się za nami.

W walce z namiętnościami cielesnymi, módl się za nami.

W niebezpieczeństwie utracenia cnoty czystości, módl się za nami.

W każdym niebezpieczeństwie popełnienia grzechu, módl się za nami.

Kiedy ostatnia godzina życia się zbliży, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy na śmiertelnej pościeli nas położą, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy pamięć bliskiej śmierci bojaźnią i strachem napawać nas będzie, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy w ostatniej godzinie duchy piekielne napastować nas będą, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy kapłan ostatnich Sakramentów Św. udzielać nam będzie, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy krewni i przyjaciele nad naszym łożem śmiertelnym, płacząc, za nas się modlić będą, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy oczy się zaćmią i serce stygnąć będzie, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy dusza nasza stanie przed sprawiedliwym Sędzią, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy ostateczny wyrok będzie miał zapaść, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Kiedy w płomieniach czyśćca cierpieć i za obliczem Boskim tęsknić będziemy, Wspomagaj nas, o Maryjo!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Boże, któryś nam Matkę Twego Jednorodzonego Syna za źródło nieustającej pomocy na ziemi przeznaczyć raczył, użycz nam tej łaski, abyśmy we wszystkich potrzebach duszy, z ufnością do Niej się uciekając, przez Jego opiekę i przyczynę ocaleni, mogli być dopuszczeni do wiecznego oglądania Twego Majestatu w niebie, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Każdego dnia nowenny

(można odmawiać przez 9 kolejnych dni lub w każdą środę)

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj do Ciebie, aby błagać o Twoją pomoc. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i potrzebuję .......... (przedstaw Matce Bożej twoje prośby).

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.
Modlitwa rzymska I


O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki Tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, zaklinam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego Tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję...

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.
Modlitwa rzymska II


O Matko Nieustającej Pomocy, pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko, tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz w chwili, gdy Je przyciskasz do serca. O tak, jakżebym i ja chciał trzymać się silnie moimi niegodnymi rękami Twojej potężnej prawicy.

Tym razem jednak, o Matko Nieustającej Pomocy, nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, którzy tutaj są zebrani wraz ze mną przed Twoim cudownym obrazem, proszę za cały Kościół święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Wejrzyj, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących, popatrz, jak ciężkie są nasze czasy. Czyż nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czyż nie jesteś Wszechmocą Błagającą? Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Obecna godzina jest Twoją godziną, więc okaż nam się Matką, spiesz co prędzej z pomocą swoją w tej naszej potrzebie. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.
Modlitwa o nawrócenie grzeszników


Matko Nieustającej Pomocy wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.

Matko Nieustającej Pomocy wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.
Modlitwa za chorego


Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć Mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa, aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj mu cierpliwość, broń od rozpaczy, Matko, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką Najlepszą, pragniesz nas uratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.
O doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej


O Maryjo, wierzę, że dla Twojej wielkości i niezrównanych przywilejów, godna Jesteś najgłębszej naszej czci i chwały. Kiedy jednak patrzę na Twoją zbawczą opiekę nad nami oraz na nieustającą pomoc, jaką nas otaczasz, budzi się w sercu moim gorąca miłość ku Tobie, czuję ufność, że i mnie nędznego wspierać będziesz, powstaje we mnie pragnienie, by nieustannie uciekać się do Ciebie w moich potrzebach. Tego i Ty, Maryjo, domagasz się od prawdziwych Swoich czcicieli dla dobra ich własnej duszy i chwały Jezusowej.

O takie doskonałe nabożeństwo ku Tobie, o Maryjo i ja Cię najpokorniej i najusilniej błagam. Spraw, Matko Nieustającej Pomocy, bym zawsze z taką czułą miłością garnął się do Ciebie, z taką dziecięcą ufnością w potrzebach moich do Ciebie się zwracał, jak Dziecię Jezus, które trzymasz na ręku, bym tak usilnie i wytrwale trzymał się Twojej potężnej prawicy, jak czyni to mały Jezus na Twoim cudownym obrazie.

O tę wielką łaskę doskonałego nabożeństwa do Ciebie błagam także dla moich najbliższych i najdroższych, owszem, dla wszystkich wiernych a nawet niewiernych; bo ono jest najprostszą i najpewniejszą drogą do nieba. Jezu spraw, niech takie prawdziwe nabożeństwo do Twojej i naszej Matki niebieskiej kwitnie pośród nas, niech krzewi się po całym świecie.

Daj nam o Panie, gorliwych apostołów takiego nabożeństwa do Matki Najświętszej, ażeby oni Jej nieustającą pomoc i opiekę nad nami po całym świecie głosili, a przez to pozyskali dla Ciebie, o Jezu, jak najwięcej dusz i zaprowadzili je do nieba. Amen.
Modlitwa do Matki Bożej o wytrwanie w dobrym


O Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to, żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją. Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.

O Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy, w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi do zbawienia. Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie, uważam to za znak mego zbawienia. Jeżeli w przeszłości upadałem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie.

Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów. Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić. Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć. Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę. Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga. Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę, wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie, bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.

O Matko Boska Nieustającej Pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci.

Amen.
Modlitwa do Maryi za dusze w czyśćcu


Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko litościwa, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach czyśćcowych. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż zawsze Go kochały i teraz gorąco pragną być blisko Niego, lecz nie mogą zerwać swych więzów, które je trzymają w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Wszak są to Twoje dzieci, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies