Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Matka Boża z Góry Karmel – Matka Boża Szkaplerzna

16 lipca16 lipca obchodzimy święto ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, czyli Matki Bożej z góry Karmel. Święto to wprowadzili karmelici. W nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. św. Szymonowi Stockowi, angielskiemu karmelicie, generałowi karmelitów, objawiła się Matka Boża i wskazując na szkaplerz powiedziała do niego: „Weź, najukochańszy synu, ten szkaplerz twego zakonu, jako wyróżniający znak i symbol przywilejów, który otrzymałam dla ciebie i dla wszystkich synów Karmelu. Jest to znak zbawienia, ratunek pośród niebezpieczeństw, przymierze pokoju i wszechwieczna ochrona. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego” Kilkadziesiąt lat później Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII obiecując, że zmarłych członków zakonu i bractwa noszących szkaplerz i spełniających pewne warunki wybawiać będzie z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Jan XXII ogłosił to w bulli tzw. sobotniej 3 marca 1322 r. Dar ten został szybko poświadczony licznymi łaskami i cudami, które ze jego sprawą dokonywały się w wielu miejscach. Karmelici postarali się o rozpropagowanie zarówno szkaplerza, jak i święta ku czci Matki Bożej z góry Karmel na cały Kościół. Klemens VII bullą Ex ClemenTi z 12 sierpnia 1530 zatwierdził i obdarzył duchowymi przywilejami karmelitańskie Bractwo Szkaplerzne. W 1726 r. papież Benedykt XII ustanowił święto Matki Bożej Szkaplerznej dla całego Kościoła. Współcześnie polecali szkaplerz jako podstawowe nabożeństwo maryjne obok różańca: Pius XI, Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II.

Ponieważ dla ludzi świeckich noszenie takiego szkaplerza, jaki noszą zakonnicy, było niewygodne, z czasem okrojono go do dwóch małych, dowolnego rozmiaru, prostokątnych płatków sukna koloru brązowego, z wizerunkiem Matki Bożej Szkaplerznej na jednym i Najświętszego Serca Jezusowego na drugim. Noszono go na dwóch tasiemkach w taki sposób, że jedna część spoczywała na plecach, a druga na piersiach. Część opadająca na plecy przypominała, że „trudy, doświadczenia i krzyże znosić winniśmy pod opieką Maryi z poddaniem się woli Bożej, tak jak Ona to czyniła”, a przednia część szkaplerza – że serce pod nim ukryte ma „bić dla Boga i bliźnich, z miłości, odrywając się od przywiązań doczesnych i wiązać się za pośrednictwem Maryi z dobrami wiecznymi”. Cały zaś szkaplerz jest znakiem duchowego związku z rodziną karmelitańską i z Tą, od której rodzina ta szkaplerz otrzymała. Jest pamiątką i widomym znakiem Jej opieki. Jest też znakiem wyrażającym pragnienie upodobnienie się do Maryi w czystości, wierności, miłości i posłuszeństwie. W 1910 roku papież, św. Pius X, zezwolił ze względów praktycznych na zastąpienie szkaplerza sukiennego medalikiem szkaplerznym, na którego jednej stronie jednak koniecznie musi być wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugiej stronie Serca Pana Jezusa. Matka Boża pod koniec swoich objawień w Lourdes i w Fatimie ukazała się jako Szkaplerzna, wyrażając wolę, aby wszyscy nosili szkaplerz. Siostra Łucja twierdziła, że „różaniec i szkaplerz są nierozdzielne”.

Szkaplerz (od łacińskiego scapulare od scapula – ramiona, barki, plecy) to wierzchnia część habitu w postaci szerokiego płata materiału z otworem na głowę, takiego samego z jakiego uszyta jest tunika i zazwyczaj w tym samym co ona kolorze, który okrywa barki i sięga na plecy oraz piersi i który mnisi w niektórych zakonach zakładali do pracy. Z czasem nabrał znaczenia symbolicznego: miał oznaczać naśladowanie Jezusa w dźwiganiu codziennego krzyża. Oznaczał szczególną więź z Maryją, wyrażał ufność mnichów w codzienną matczyną opiekę Maryi oraz pragnienie naśladowania Jej życia.


A oto przywileje i obowiązki noszących Szkaplerz.

Przywileje:

– Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.

– Noszący(a) szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.

– Każdy(a), kto pobożnie nosi szkaplerz święty i zachowuje czystość według stanu, zostanie wyprowadzony(a) z czyśćca osobiście przez Matkę Bożą w pierwszą sobotę po swej śmierci.

– Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego, są duchowo złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach itp.

Obowiązki:

– Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.

– Dniem i nocą nosić na sobie szkaplerz.

– Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do szkaplerza (zazwyczaj „Pod Twoją Obronę”, „Witaj, Królowo” lub podobną).

– Czynić dobrze bliźnim.

A oto praktyki zalecane noszącym szkaplerz:

– Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz w święta Matki Bożej przystępować do spowiedzi i Komunii świętej.

– Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.

– Od czasu do czasu z miłości do Matki Bożej wyrzec się czegoś dozwolonego (drobne umartwienie).


Rady praktyczne:

Brązowy szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, może być ważnie nałożony wiernemu wyznania rzymskokatolickiego przez kapłana z zakonu karmelitów, albo karmelitów bosych lub każdego kapłana posiadającego upoważnienie od karmelitów lub karmelitów bosych na przyjmowanie do Szkaplerza karmelitańskiego, przy zachowaniu zatwierdzonego przez Kościół specjalnego na tę okoliczność obrzędu. Dla ważności przyjęcia szkaplerza podczas tej ceremonii nie wolno posługiwać się medalikiem szkaplerznym, ale można go potem nosić zastępując nim ważnie nałożony i przyjęty szkaplerz. Przyjmujący szkaplerz karmelitański może dowolnie przystąpić do Bractwa szkaplerznego lub nie zrzeszać się. Przyjęcie szkaplerza odnotowuje się w Księdze Bractwa Szkaplerznego.

Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową. Chociaż przyjęcie powinno dokonywać się za pomocą szkaplerza sukiennego, można go później zastąpić medalikiem szkaplerznym.

Przyjęcia do szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz w życiu. Gdy zniszczy się sukienny szkaplerz albo zgubi się medalik, nabywa się nowy i nakłada się go prywatnie. Nie jest wymagane poświęcenie nowego szkaplerza lub medalika. Gdyby jednak tego pragnął noszący, może to uczynić każdy kapłan lub diakon.

Nie przyjmuje się do szkaplerza zaocznie. Wyjątek stanowią osoby ciężko chore, żołnierze lub więźniowie. Można im przesłać poświęcony szkaplerz, a dane personalne przekazać do księgi przyjętych do szkaplerza.

Zniszczony sukienny szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinno się go wyrzucać do śmieci, gdyż byłoby to świadectwem braku czci zarówno dla samego znaku, jak i dla Tej, od której go otrzymaliśmy.

Jeśli ktoś przyjąwszy szkaplerz nie nosił go dłuższy czas czy to z zapomnienia, czy z niedbalstwa, czy z powodu zgubienia go, nie musi go na nowo przyjmować z rąk kapłana. Wystarczy, że sam sobie go ponownie założy, żałując za zaniedbania, i podejmie praktyki związane ze szkaplerzem. Gdy ktoś odrzuci szkaplerz z pogardy, a zrozumiawszy, że źle uczynił, chce ponownie wrócić do praktyki nabożeństwa, obrzęd nałożenia przez kapłana musi być powtórzony. Jeśli ktoś przyjął szkaplerz, ale zdjął go z powodu grzesznego życia, a następnie nawrócił się, wyspowiadał i chce czynić pokutę, to wystarczy tylko ze skruchą ucałować swój dawny szkaplerz i nałożyć go samemu, odnawiając pragnienie życia zobowiązaniami szkaplerznymi. Jeśli ktoś żył w grzechu i nosił szkaplerz, a nagle otrzymał łaskę opamiętania i nawraca się, to niech podziękuje Maryi, że w ogóle powrócił! Niech odnowi swoje przyrzeczenia szkaplerzne po spowiedzi i Komunii św. Niech odda się na nowo Maryi i ucałuje szkaplerz z postanowieniem godnego noszenia Jej habitu.

Stolica Święta nie widzi przeszkód, aby szkaplerzem odziewać również małe dzieci. Zaleca się jednak, aby były już w takim wieku, by mogły zrozumieć podstawowe prawdy wiary. Wiedząc, kim jest Maryja, owocniej będą mogły przyjąć dar macierzyńskiej miłości.

Może on też być nałożony umierającym grzesznikom, którzy zgodzą się go przyjąć, a wówczas będzie on dla nich gwarancją zbawienia. Dlatego kapłani wzywani do umierających mieli zwyczaj proponować im najpierw przyjęcie Szkaplerza, który torował dalszą drogę. Wiele razy zdarzało się, że zatwardziali grzesznicy prosili o księdza po tym, gdy ktoś bez ich wiedzy umieścił Szkaplerz u ich wezgłowia.

Szkaplerz najlepiej nosić na szyi. Nie czyni zadość obowiązkom nabożeństwa ten, kto przyjąwszy szkaplerz wiesza go w mieszkaniu, np. na ścianie. Wielkość łask obiecanych poprzez Maryję domaga się od nas noszenia szkaplerza w sposób godny.


A oto przypowiastka ilustrująca, co może zdziałać szkaplerz w życiu człowieka.

W czasie misji w kościele pewien młodzieniec, dotknięty Łaską Bożą, porzucił złe życie i przywdział szkaplerz. Po pewnym czasie ponownie popadł w złe obyczaje i ze złego stał się jeszcze gorszym. Lecz mimo tego zachował szkaplerz.

Najświętsza Dziewica, Matka zawsze miłościwa, sprowadziła na niego ciężką chorobę, podczas której we śnie młodzieniec ujrzał siebie samego przed Sądem Boskim, który za złe uczynki skazał go na wieczne potępienie.

Na próżno nieszczęsny przed Najwyższym Sędzią powoływał się na fakt posiadania i noszenia szkaplerza Najświętszej Matki. –.

A gdzie są obyczaje, które byłyby godne tego szkaplerza? – zapytał go Bóg.

Nie wiedząc, co odpowiedzieć, nieszczęśliwy zwrócił się wówczas do Matki Boskiej.

– Ja nie mogę odwołać tego, co postanowił mój Syn – odpowiedziała Maryja.

– Ależ Pani – wykrzyknął młodzieniec – ja się zmienię.

– Obiecujesz?

– Tak.

– A zatem żyj.

W tej samej chwili chory obudził się i przerażony tym, co zobaczył i usłyszał, ślubował, że będzie odtąd z powagą nosił szkaplerz Maryi. I rzeczywiście, wyzdrowiał i wstąpił do zakonu premonstratensów (norbertanów). Po życiu pełnym budujących uczynków oddał swą duszę Bogu. Tak głoszą kroniki tego zakonu.


Dzisiaj, po wielu wiekach od objawienia Matki Bożej św. Szymonowi Stockowi, w Kościele funkcjonuje wiele różnych rodzajów szkaplerzy. Ten pierwszy, ofiarowany przez Maryję karmelitom, nazywany jest brązowym. Poza nim istnieją także:

Szkaplerz św. Franciszka z Asyżu w kolorze brązowym, szarym lub czarnym (franciszkanie, franciszkanie konwentualni, kapucyni). Zapoczątkowany przez Juliusza II w 1508 roku.

Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – niebieski (teatyni, marianie). Zapoczątkowany przez SB Urszulę Benincasę w 1617 r.

Szkaplerz Matki Boskiej Bolesnej – czarny (serwici). Zapoczątkowany w 1239 r. w zakonie serwitów.

Szkaplerz Męki Jezusa Chrystusa – czarny (pasjoniści). Nosiła go św. Gemma Galgani (1878–1903).

Szkaplerz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – czarny (kami lianie). Noszony przez bractwo Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, założone przez Ferdynanda Vicari w 1860.

Szkaplerz św. Benedykta – czarny, biały lub niebieski (benedyktyni). Nosiła go m.in. św. Franciszka Rzymianka (1384–1440).

Szkaplerz Trójcy Przenajświętszej – biały (trynitarze, trynitarze bosi). Zapoczątkowany przez św. Jana z Mathy w 1193.

Szkaplerz Najsłodszego Serca Pana Jezusa – biały. Zapoczątkowany przez Magdalenę Remuzat w 1720.

Szkaplerz Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy – biały (klaretyni). Zapoczątkowany przez José Xifré w 1877.

Szkaplerz Najświętszego Oblicza Pana Jezusa – biały. Noszony przez arcybractwo Najświętszego Oblicza Pana Jezusa.

Szkaplerz Matki Bożej Miłosierdzia – biały (mercedarianie). Zapoczątkowany przez św. Piotra Nolasco.

Szkaplerz św. Norberta – biały (norbertanie). Zapoczątkowany przez św. Norberta w 1128 r.

Szkaplerz św. Dominika – biały (dominikanie). Zapoczątkowany przez bł. Reginalda z Orleanu.

Szkaplerz Męki Pańskiej – czerwony (lazaryści, szarytki). Zapoczątkowany przez Apolonię Andriveau w 1846 r.

Szkaplerz Przenajdroższej Krwi Chrystusa – czerwony (misjonarze Krwi Chrystusa). Noszony przez arcybractwo Krwi Chrystusa w Rzymie.

Szkaplerz Niepokalanego Serca Maryi – zielony (szarytki). Zapoczątkowany przez Justynę Bisgueyburu.

Szkaplerz świętego Józefa – fioletowy (kapucyni). Noszony przez bractwo św. Józefa, Opiekuna Kościoła Świętego.

Szkaplerz świętego Michała Archanioła – niebiesko-czarny. Noszony przez arcybractwo świętego Michała Archanioła, powstałe przy kościele św. Eustachego w Rzymie w 1878.

Szkaplerz pięcioraki. Jest to połączenie w jednym szkaplerzu 5 szkaplerzy w kolejności podanej w „Rituale”: 1. Szkaplerz Trójcy Przenajświętszej (biały) trynitarzy i trynitarzy bosych, 2. Szkaplerz Męki Pańskiej (czerwony) lazarystów i szarytek, 3. Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niebieski) teatynów i marianów, 4. Szkaplerz Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny (czarny) serwitów, 5. Szkaplerz Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (brązowy) karmelitów i karmelitów bosych (redemptoryści). Zapoczątkowany przez św. Alfonsa Marię Liguoriego. Zwany jest też szkaplerzem redemptorystów.

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny, Boże – zmiłuj się nad nami.

Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami św. Eliaszowi na Górze Karmel – Ciebie z ufnością błagamy,

Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy,

Niepokalana Dziewico, któraś wybrała Górę Karmel na ulubioną siedzibę i tron chwały,

Niepokalana Dziewico, jasna jutrzenko Góry Karmel,

Niepokalana Dziewico, która nam w Szkaplerzu Świętym znak zbawienia dałaś,

Królowo Karmelu, Matko i Opiekunko wszystkich którzy Szkaplerz Święty noszą,

Królowo Karmelu, która zapewniałaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi, nie zostanie potępiony,

Królowo Karmelu, pociecho w godzinie śmierci,

Królowo Karmelu, nadziejo umierających,

Królowo Karmelu, ochłodo dusz czyśćcowych,

Królowo Karmelu, która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci,

Królowo Szkaplerza Świętego, Pani nieba i ziemi,

Królowo Szkaplerza Świętego, tronie mądrości,

Królowo Szkaplerza Świętego, źródło miłosierdzia,

Królowo Szkaplerza Świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych,

Królowo Szkaplerza Świętego, jedyna ucieczko nasza,

Królowo Szkaplerza Świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach,

Królowo Szkaplerza Świętego, w naszych doświadczeniach,

Królowo Szkaplerza Świętego, w naszych niepowodzeniach,

Królowo Szkaplerza Świętego, w naszych zniechęceniach,

Królowo Szkaplerza Świętego, w wątpliwościach i pokusach,

Królowo Szkaplerza Świętego, we wszystkich naszych potrzebach,

Królowo Szkaplerza Świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie,

Królowo Szkaplerza Świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną,

Królowo Szkaplerza Świętego, oddal od nas wszystko co złe,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj światło błądzącym,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj nam wiarę ojców naszych,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj czystą młodzież i niewinną dziatwę,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj nam żyć duchem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,

Królowo Szkaplerza Świętego, daj nam świętych i błogosławionych,

Królowo Szkaplerza Świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca Świętego,

Królowo Szkaplerza Świętego, okryj Szkaplerzem Świętym całą Polskę,

Królowo Szkaplerza Świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego,

Królowo Szkaplerza Świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twojego orędownictwa,

Królowo Szkaplerza Świętego, jedyna nasza po Bogu nadziejo.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Królowo Szkaplerza Świętego.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Boże, któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi zakon karmelitański obdarzyć raczył, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza Świętego, doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Pod Twoją obronę…

Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza Świętego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do siebie. Pani i Królowo nasza! Jak niegdyś przez dar Szkaplerza Świętego ocaliłaś zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga, jako znak pojednania i ratunku dla świata. Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego Narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świętej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś pokój, miłość wzajemną i ducha ofiary! Całej Ojczyźnie naszej, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca! Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu!

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szkaplerza świętego! Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą – szkaplerzem świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, na­dzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Matko Boża Czerneńska!

Orędowniczko szkaplerza świętego, Matko Boża Czerneńska. Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę błagalnie do Ciebie ręce i z głębi serca wołam: Królowo szkaplerza świętego ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Szkaplerzem świętym ochraniaj mnie od zagrażającego mi zła. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogo mam się udać? Wiem, o dobra Matko, że serce Twoje pełne dobroci wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, jakie Ci przedstawiam. Od wieków tutaj, w tym miejscu rozdajesz łaski wszystkim strapionym, słabym, modlącym się do Ciebie przed tym świętym wizerunkiem. Nie odrzucaj mnie zanoszącego przed Twój cudowny wizerunek gorące błagania… Na Twoją cześć obiecuję zawsze nosić szkaplerz święty jako znak Twojej opieki i zbawienia. Królowo szkaplerza świętego, wstawiaj się za mną u Twojego Syna.

Bądź pozdrowiona, Maryjo

Bądź pozdrowiona, Maryjo, wzorze przyjmowania woli Bożej.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, ucząca dyspozycyjności wobec Boga.

Pozdrawiając Ciebie, wielbimy wraz z Tobą Boga Ojca.

Pozdrawiając Ciebie, pozdrawiamy Jezusa, Syna Twojego.

Pozdrawiając Ciebie, odnajdujemy Jezusa.

Pozdrawiając Ciebie, razem z Tobą trwamy przy Jezusie.

Bądź pozdrowiona. Zdrowaś, Maryjo,

Bądź pozdrowiona, Pełna łaski.

Maryjo, Pełna łaski, wyjednaj nam potrzebne łaski u Pana.

Maryjo, Pełna łaski, strzeż w nas łaski uświęcającej.

Maryjo, Pełna łaski, strzeż łaski uświęcającej w każdym człowieku.

Maryjo, Pełna łaski, uproś nam u Syna Twego troskę o pomnażanie łaski.

Maryjo, Pełna łaski, uproś nam u Syna Twego życie łaską.

Maryjo, Pełna łaski, uproś nam świadome uczestniczenie w życiu Boga.

Bądź pozdrowiona za to żeś przyjęła Pana.

Bądź pozdrowiona za to że dałaś nam Syna swojego, Jezusa Chrystusa.

Bądź pozdrowiona za to że nieustannie przypominasz nam o Jego obecności w nas.

Bądź pozdrowiona za to że szkaplerz jest znakiem miłości, a miłość znakiem obecności Twojej, a przez Ciebie – Jezusa.

Bądź pozdrowiona za to że Pan jest z Tobą i dzięki Tobie także my pełniej jesteśmy z Tobą i przez Ciebie czy razem z Tobą z Panem naszym, Jezusem Chrystusem.

Bądź błogosławiona, żeś uwierzyła.

Bądź błogosławiona, żeś poprzedziła nas w wierze.

Bądź błogosławiona, stajesz przed nami jako wzór wiary.

Bądź błogosławiona, że w wierze przyjęłaś dla siebie i dla nas Zbawiciela.

Bądź błogosławiona, błogosławiona między niewiastami.

Bądź pozdrowiona, która żyłaś według Ducha.

Bądź pozdrowiona, która stałaś się godną być Matką Jezusa.

Bądź pozdrowiona za wspaniały Owoc Twojego życia według Ducha.

Bądź pozdrowiona za Jezusa, którego dałaś światu, każdemu z nas.

Bądź pozdrowiona za ten dar: mając w sobie Owoc Twojego Żywota, Jezusa, możemy być pewni zbawienia.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Boża.

Bądź pozdrowiona za Twoją świętość.

Bądź pozdrowiona za przyjęcie posłannictwa Matki Syna Bożego.

Bądź pozdrowiona, że zawsze pełniłaś to co Bogu się podobało.

Bądź pozdrowiona, że zechciałaś także przyjąć obowiązki Matki wobec nas.

Bądź pozdrowiona za przynaglanie nas do wypełniania woli Boga.

Bądź pozdrowiona za ukazanie drogi, którą mamy podążać, byśmy całym sercem zwrócili się do Boga i skłonili serce do wypełniania Jego woli, a wtedy Jezus uzna nas za swoich braci i będzie nas miłował tak, jak Ciebie umiłował.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Nasza.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Pośredniczko.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Orędowniczko.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Wspomożycielko.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, nasza Nadziejo.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która jesteś z nami na każdą chwilę.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która modlisz się za nami teraz.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która zanosisz nasze modlitwy przed oblicze Boga.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która przez szkaplerz uczysz modlitwy.

Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która przez szkaplerz wzniecasz w nas nadzieję wyzwolenia z grzechów.

Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za dar szkaplerza świętego.

Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za Matczyną opiekę nad nami.

Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za uznanie nas za swoje dzieci.

Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za zabezpieczenie nas szkaplerzem na godzinę śmierci.

Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za Twoją obecność przy naszej śmierci.

Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za to że obiecałaś w pierwszą sobotę po śmierci przeprowadzić nas z czyśćca do oglądania Boga.

Modlitwa codzienna do Matki Boskiej Szkaplerznej

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo.

Najczystsza, Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko.

Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi.

Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przyjąć do grona Braci (Sióstr) za pośrednictwem szkaplerza świętego. Obieram Cię dzisiaj na zawsze za moją Najukochańszą Matkę, Opiekunkę i Pośredniczkę przed Bogiem. Proszę Cię pokornie, aby Twój szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała.

O Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpowiedniej do mojego stanu.

Szczególniej zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świętym Twoim szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cierpiał ognia wiecznego. Amen.

P. Módl się za nami, Królowo, Ozdobo Karmelu.

W Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię Panie, niech nas wspomaga pełne godności wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy wsparci Jej opieką mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Do Matki Bożej Szkaplerznej

O Błogosławiona Panno Niepokalana, ozdobo i światłości Góry Karmel, która okiem osobliwszej dobroci patrzysz na każdego, kto Twą świętą odziany jest szatą spojrzyj i na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem Swej macierzyńskiej opieki, wspomóż mą słabość Swoją potęgą, oświeć Swą mądrością ciemności mojej duszy, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami, aby zawsze była drogą Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie. Nie odstępuj mnie nigdy w mym życiu, pociesz mnie przy śmierci Swą najwdzięczniejszą obecnością i przedstaw mnie Trójcy Przenajświętszej jako syna swego i sługę Tobie oddanego, abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił. Amen.

Polecenie się Najświętszej Pannie Maryi

O Pani moja, święta Maryjo. Polecam Twej świętej obronie, szczególniejszej opiece i miłosierdziu dziś i po wszystkie dni i w godzinę mej śmierci, siebie, duszę i ciało moje. Całą nadzieję i pociechę moją, wszystkie uciski i nędze moje, życie i koniec życia mego Tobie powierzam, ażebym przez najświęt­sze Twe wstawiennictwo i zasługi, wszystkie moje sprawy urządził i wykonał według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej szkaplerza świętego

Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu, wejrzyj na nas biednych grzeszników, którzy zaszczyceni Twoją sukienką tulimy się z ufnością pod płaszcz Twojej opieki. O Matko nasza! Patrz jak nędzni jesteśmy, ile wrogów duszy na naszą zgubę czyha, jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi, do złego skłonni. Zguba nieuchronna nam zagraża, lecz Ty, ucieczko grzeszników, nadziejo upadłych, pośpiesz na nasz ratunek, wejrzyj w pokusach, obroń w niebezpieczeństwach, szczęśliwie przeprowadź przez życie, zachowaj od złego, okryj tych, których sukienką Twoją odziać raczyłaś, uproś wytrwanie w dobrym, ratuj przy śmierci, wybaw od ognia piekielnego, ochłodź w upaleniu czyśćcowym i przez Twoje zasługi jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały, gdzie Boga chwalić i Tobie, o Matko najlitościwsza, przez całą wieczność dzięki nieustannie za Twoją opiekę śpiewać będziemy. Amen.

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia szkaplerza świętego. Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to żeś mnie spośród tych milionów dusz, poprzez szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich. Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. Przyjmij Matko Najświętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby szkaplerz święty, który noszę stał się dla mnie znakiem Twej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny

Maryjo, Matko Boża! Ty, po zwiastowaniu Archanioła Gabriela, przyszłaś do Św. Elżbiety, niosąc jej Jezusa i moc Ducha Świętego. Przyjdź i dziś do nas. Prosimy Cię pokornie, daj nam rozpoznać Twoją obecność w znaku szkaplerza świętego. Niech dotknięcie Twojej szaty, jak dotyk Twojej dłoni, przywróci nam czystość serca i ciała, niech uzdrowi nasze choroby i słabości, napełni skruchą i przebaczeniem, umocni w walce kuszonych, uwolni ich od udręczeń i napaści złego ducha. Powtórz znaki i znów uczyń cuda, Maryjo, abyś była sławiona przez wszystkie pokolenia. Która żyjesz i królujesz z Jezusem Chrystusem Panem naszym. Amen.

Błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel niech przywróci ci czystość serca, wspomoże cię w walce, uzdrowi i ratuje w niebezpieczeństwie duszy i ciała. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Akt całkowitego oddania się na życie u Maryi

Maryjo, przyjmując Twój szkaplerz, oddaję się na życie w Tobie i pragnę zależeć od Ciebie, tak całkowicie, jak dziecko poczęte od matki, w której żyje.

Chcę tak jak ono żyć tylko Twoim życiem. Chcę myśleć Twoimi myślami, pragnąć tego, czego Ty pragniesz i kochać Jezusa Twoją miłością. Pragnę żyć w Tobie i z Tobą na jego chwałę. Maryjo, kocham Cię i oddaję Ci z radością moją wolność, prosząc, abyś wskazywała mi codziennie czym najbardziej mogę Ciebie uradować. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalne ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.

Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, że Serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich problemach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w szkaplerzu św. żyć i umierać pragnę. Amen.

Modlitwa poranna

O Niepokalanie Poczęta Bogarodzico Dziewico, Pani najłaskawsza i Matko najmilsza. Oto ja, dziecko Twoje i sługa Twój, pragnę cały do Jezusa i do Ciebie na zawsze należeć. I dlatego ofiaruję Tobie oczy moje, uszy moje, język mój, myśl moją serce moje i całego siebie Tobie ofiaruję. Polecam Ci duszę i ciało moje i wszystkie sprawy moje. Ty mnie prowadź, Ty mnie wspieraj, Ty mnie ochraniaj od wszelkiego zła, a nade wszystko strzeż i broń w czystości mojej. Pobłogosław mi, o Córko Ojca Przedwiecznego i nie dozwól, abym myślą obraził dobrego Boga mojego. Pobłogosław mi, o Matko Syna przedwiecznego i nie dozwól, abym mową obraził dobrego Boga mojego. Pobłogosław mi, Oblubienico Ducha świętego, i nie dozwól, abym uczynkiem lub zaniedbaniem obraził dobrego Boga mojego. Pobłogosław mi, o Matko moja, i spraw, abym Boga w Trójcy jedynego, tak dobrego i miłosiernego, całym sercem kochał i drugich do tej miłości pociągał. Amen.

Modlitwa wieczorna

Kiedy cień nocy ziemię okrywa,

Modlitwa moja ku Tobie się wzbija,

Z gasnącym słońcem dusza cię przyzywa,

O Matko moja! O święta Maryja!

Gołąbko Niebios, przyczyń się za nami,

Swojej opieki otocz nas skrzydłami!

Święta Maryjo, Mistrzyni Karmelu

Święta Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, w dobroci ku nam nieprzebrana. Błagamy Cię, przekształć dusze nasze na świątynie Boga żywego, by wielbiąc i miłując Boga, wiernie mu służyły. Święta Maryjo, Warownio Karmelu, pokornie Cię prosimy, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała, abyśmy w pokoju i bezpieczeństwie Bogu służyć mogli na Jego większą cześć i na chwałę Twoją. Święta Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko nasza, prosimy Cię pokornie, niech nas Twa potężna obrona zachowa nie tylko od przygód ciała, ale tym bardziej od niebezpieczeństw duszy i od wiecznego potępienia.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Miej nas zawsze w swojej pieczy, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Pojednaj nas z Synem Twoim, Twojemu Synowi nas polecaj, byśmy po błogosławionej śmierci Jego miłosierdzie i Twoją dobroć wiecznie sławić mogli. Amen.

Najświętsza Maryjo

Najświętsza Maryjo, w chwale swojej jesteś wyniesiona ponad wszystkie chóry anielskie, a Twa doskonałość przewyższa świętość wszystkich aniołów i błogosławionych w niebie. Przez swą godność macierzyńską jesteś pełną potęgi Królową nieba i ziemi, a jako Matka Zbawiciela jesteś także naszą Matką, Pośredniczką i Opiekunką. Troszczysz się o nas w każdej chwili życia naszego, ochraniasz przed atakami złego i wspierasz w walce. Sprawiedliwym wypraszasz siłę i łaskę wytrwania, a błądzących wprowadzasz na drogę pokuty. Jesteś Matką miłosierdzia i Ucieczką grzeszników, Uzdrowieniem chorych i Pocieszycielką strapionych, Przyczyną naszej radości i naszą Bramą do nieba. Rozpal w naszych sercach tę prawdziwą miłość ku Tobie, niech stanie się ona dla nas pobudką do dobrego i drogowskazem na drodze zbawienia.

Matko Karmelu, Maryjo

Matko Karmelu, Maryjo. W szkaplerzu świętym Ty wyrażasz całą swoją czułość ludzką jako Matka Słowa, które stało się Ciałem, i wyrażasz całą Twoją miłość Bożą jako pierwsza „służebnica” i „uczennica” Chrystusa. Zawarłaś z nami przymierze zbawienia, w ramach którego zobowiązujesz się do działania jako Pośredniczka, o ile my zobowiązujemy się ufać Tobie i mieć Ciebie za naszą Matkę.

Matko i Pani Karmelu, broń nas Twoją szatą jak nową bronią gdyż wojna przeciwko naszemu duchowi coraz bardziej przybiera na sile. Pozwól nam spotkać Ciebie w niebie, gdzie zostałaś ukoronowana chwałą Boga w Trójcy Świętej. Amen.

Prosimy Cię, Panie, niech nas wspomaga czcigodne wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy wsparci Jej obroną, mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej Szkaplerznej

Święta Dziewico Maryjo,

Ty, która jesteś Pełna Boga i promieniujesz Jego Światłem!

Kiedy noszę szkaplerz, znak mojej przynależności do Ciebie, wiem, że Ty teraz i zawsze jesteś ze mną, aby mnie chronić i prowadzić.

Ucz mnie być podobnym do Ciebie, być prostym, otwartym i czystym sercem – jak Ty.

Pomóż mi formować moje wnętrze na wzór Twego serca, tak, abym moje myśli, uczucia i pragnienia wyzwolił z niewoli zajmowania się sobą i wprowadził je w przestrzeń Bożej Wolności.

Tak jak Ty chcę czuwać, słuchać, przyjmować.

Wskaż mi drogę do wewnętrznej ciszy, gdzie będę mógł chwalić i radować Boga tak jak Ty, przez to że pozwolę Mu we mnie być Bogiem.

Święta Matko Boga, pragnę być przyobleczony w Twoje duchowe piękno, dlatego też proszę Cię o łaskę, aby szkaplerz zawsze przypominał mi o wielkich rzeczach, które Bóg chce mi uczynić, tak jak uczynił Tobie.

Pomóż mi oddać siebie Bogu całkowicie, w zaufaniu, że On zawsze wie, co jest dla mnie najlepsze.

O to proszę Ciebie, Łaskawa, Dobra, Miłościwa Dziewico Maryjo. Tobie się zawierzam. Amen.

O Maryjo!

O Maryjo, Ty na różne sposoby spełniasz misję Pośredniczki łask. W znaku szkaplerza świętego spodobało się Tobie dać mi wyraz uprzedzającej miłości. Dopomóż mi tak żyć, abym dostąpił wszystkich łask i przywilejów jakie przyobiecałaś noszącym Twoją świętą szatę.

O Dziewico Maryjo, Królowo Karmelu, oświeć i prowadź mnie drogą doskonałej miłości, abym doszedł do wielbienia Boga i dziękowania Tobie w niebie.

(Modlitwa odmawiana przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej w kościele karmelitów bosych w Zamarte.)

O Pani moja, Święta Maryjo!

O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu, dzisiaj i każdego dnia i w go­dzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam. Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie oddaję, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twojego woli. Amen.

(Modlitwa odmawiana codziennie przed cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie oraz w kościele karmelitów bosych we Wrocławiu.)

O Maryjo wspomóż nas!

O Maryjo wspomóż nas. (10 ×)

Panno Pomocy Nieustającej, wysłuchaj głos duszy błagającej, Ty możesz nas wspomóc w każdej potrzebie, Matko z ufnością wołamy do Ciebie. Maryja może nas wspomóc, Maryja pragnie nas wspomóc, Maryja nas wspomoże, Maryja już nas wspomogła.

(Modlitwa odmawiana przed obrazem Matki Bożej Szkaplerznej w klasztorze karmelitanek bosych w Kaliszu.)

Duchu Święty, w Sercu Maryi

Duchu Święty, w Sercu Maryi, naszej Matki i Królowej z Góry Karmel, oddajemy się Twojej oczyszczającej miłości. Niech Ona sama, Cała Święta, czuwa nad odnową naszych serc, tak by nasze życie wydało owoc dojrzałej wiary, nadziei i miłości, abyśmy mogli stać się światłem dla świata, solą dla ziemi, zaczynem w cieście, tymi, którzy wprowadzają cywili­zację życia, prawdy i miłości. Amen. Alleluja!

(Modlitwa odmawiana przed ikoną Matki Bożej Przewodniczki w klasztorze karmelitanek bosych w Szczecinie.)

Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej (na rozpoczęcie nowenny)

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie:: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, że serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wieków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą zbolałą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.


Dzień pierwszy – 7 lipca

„Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki” (Jan Paweł II).

Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem użyźnił spragnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błagamy, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które bogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności. Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Dzień drugi – 8 lipca

„Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to aby do Niego prowadzić” (Stefan kard. Wyszyński).

Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich dusze, pocieszasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich. Padając przed Twoim tronem powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Dzień trzeci – 9 lipca

„Matka nigdy nie odchodzi – ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka” (Stefan kard. Wyszyński).

Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, przepełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofiary złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze w świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i dobrych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Majestat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń. O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Dzień czwarty – 10 lipca

„Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu” (Stefan kard. Wyszyński).

Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłodszego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia cnót i dobrych uczynków i spraw, o Matko Miłosierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota, pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa. Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego i ukaż nam Słońce Radości – Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Dzień piąty – 11 lipca

„Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego” (Stefan kard. Wyszyński).

Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię pokornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała; abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją. Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwiganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju... Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Dzień szósty – 12 lipca

„Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi” (Stefan kard. Wyszyński).

Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem – znakiem zbawienia i synostwa Twego, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej. Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodobniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Dzień siódmy – 13 lipca

„Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi” (Stefan kard. Wyszyński).

Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. Spraw swoją przemożną przyczyną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą moglibyśmy być odrzuceni od Boga. Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Dzień ósmy – 14 lipca

„Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zawierzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią” (Stefan kard. Wyszyński).

Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości – Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazywać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją radością i Twoją chwałą! Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie – wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystusowi Panu. „Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas” Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej


Dzień dziewiąty – 15 lipca

„Matko Kościoła!…! Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna” (Stefan kard. Wyszyński).

Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszymi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia. Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies