Spis ciekawostek

Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
CiekawostkiJęzyk Biblii


W jakim języku została napisana Biblia?

Biblia napisana jest w 4 językach: hebrajskim, aramejskim, greckim i łacińskim. Oczywiście najstarsze księgi były pisane po hebrajsku. Nowsze (Tobiasza, Judyty, Barucha, Mądrości, Eklezjastyka i dwie Księgi Machabejskie) – być może w języku aramejskim, który w czasach Chrystusa był językiem używanym przez Żydów (takim też językiem posługiwał się na co dzień Pan Jezus – w tym czasie język hebrajski był używany tak jak jeszcze niedawno u nas łacina: głównie w sprawach religijnych: czytanie Ksiąg, modlitwa itp.). W zasadzie te księgi dziś są znane jedynie w języku greckim, bo tylko takie kopie zachowały się, ale znane są ich urywki w języku właśnie aramejskim i nawet hebrajskim.

Nowy Testament pisany jest w kilku językach. Najstarsze księgi w języku aramejskim, ale tłumaczone lub przepisywane są po grecku; większość jednak powstaje już w języku greckim, jako że pisane były głównie dla chrześcijan pochodzących z wszystkich krajów świata antycznego, gdzie językiem powszechnie rozumianym były grecki i łacina, a niektóre – być może te skierowane głównie do Rzymian – pisane są po łacinie.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies