Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Zygfryd (Sigfrid, Sigurd) Szwedzki (Zygfryd z Växjö), „apostoł Szwecji”

(zm. 15.02.1045)

15 lutego

oraz święci Winaman, Unaman i Sunaman

(zm. ok. 1008)Św. Zygfryd urodził się w Anglii w X wieku. Był mnichem w klasztorze benedyktyńskim w Glastonbury. Około 995 roku przybył jako misjonarz do Danii, gdzie w miejscowości Värend wystawił kościół. Potem udał się do Norwegii na zaproszenie króla, św. Olafa, gdzie w okolicy Växjö założył biskupstwo. Wreszcie swoją działalność misyjną przeniósł do Szwecji. Tam, w Husaby, miał ochrzcić króla Olafa III Skötkonunga. W południowej Szwecji, na wyspie Skara św. Zygfryd założył pierwsze szwedzkie biskupstwo.

Kiedy św. Zygfryd wyruszył w swoją podróż misyjną, niedługo za nim wyruszyli także jego trzej siostrzeńcy: święci Winaman, Unaman i Sunaman, którzy mieli pomagać mu w jego pracy. Winaman był subdiakonem, Unaman – księdzem, a Sunaman – diakonem. Jednak kiedy tylko przybyli do Szwecji, zostali napadnięci i pozbawieni głów przez rozbójników pogan. Ich głowy włożyli do beczki, a bęczkę wrzucili do jeziora. Zygfryd odzyskał ich głowy i postanowił prowadzić działalność tam, gdzie ludność jest terroryzowana przez pogan. Król Olaf nakazał egzekucję morderców, ale Zygfryd wstawił się za nimi i złoczyńcy zostali oszczędzeni; w zamian król Olaf skazał ich na wielką grzywnę, ale Zygfryd nie przyjął skrwawionych pieniędzy i w ten sposób dokonał ugruntowania swojej misji w Szwecji. Zmarł 15 lutego 1045 r. Ze względu na to że był wyjątkowo zaangażowanym i skutecznym misjonarzem, nadano mu przydomek apostoła Szwecji. Pochowano go w katedrze w Växjö. Ok. 1600 r. sarkofag z relikwiami został zniszczony przez protestantów. Część relikwii otrzymały wcześniej różne kościoły na terenie Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii, czyli w krajach, w których apostoł Szwecji jest szczególnie czczony.

Kult św. Zygfryda został zatwierdzony w 1158 r. przez papieża Hadriana IV. Jest patronem Szwecji i Växjö.

W ikonografii św. Zygfryd przedstawiany jest bardzo różnie: czasem w szatach biskupa z kadzią z trzema chłopcami, albo z trzema głowami w rękach, albo na statku z dwoma innymi biskupami, podczas chrztu króla Olafa, w trakcie napastowania przez diabła, a czasem z trzema bochenkami chleba.

Do roku 1912 pamiątkę św. Zygfryda obchodzono 25 lutego, później została przeniesiona na 15 lutego.

Imię Zygfryd jest pochodzenia germańskiego: sigis, sieg – „zwycięstwo” i fried – „pokój”.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies