Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Rafał Archanioł

29 wrześniaArchaniołowie nie byli nigdy ludźmi, ponieważ jednak jako stworzenia są nam bliscy, zaliczani są do świętych. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Cordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.

Przed reformą kalendarza (14.02.1969) uroczystość Archanioła Rafała przypadała na 24 października. Święto na ten dzień dla całego Kościoła wyznaczył papież Benedykt XV w 1921 roku. Po roku 1969, w nowym kalendarzu liturgicznym św. Rafał otrzymał dzień 29 września razem z archaniołami: Michałem i Gabrielem.

Imię Rafał – z hebrajskiego Rapha’el – tłumaczone jest jako „Bóg uleczył”, „Bóg uzdrawia”.

Rafał znany jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, gdzie chronił Tobiasza przed niebezpieczeństwami w podróży, pod imieniem Azariasza, pomagając mu także w innych okolicznościach życiowych. Potem powiedział Tobiaszowi, że jest jednym z siedmiu aniołów, którzy stoją przy tronie Bożym.

Rafał jest tym, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży. Według Ewangelii wg św. Jana to jego spotykamy przy sadzawce w Betsaidzie, gdzie dokonywały się cudowne uzdrowienia. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża.

Archanioł Rafał czczony jest jako patron chorych, niewidomych, pielgrzymów i podróżnych, wędrowców, żeglarzy, uciekinierów, a także aptekarzy, lekarzy, pielęgniarek, górników, dekarzy i marynarzy, emigrantów, pasterzy i pasterek, szczęśliwych spotkań, miłości, zakochanych i młodych ludzi; wzywany jest w przypadku chorób oczu i zarazy; proszony o ochronę przed zmorami nocnymi.

W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. Przedstawiany jest także razem z podopiecznym Tobiaszem i psem cały czas towarzyszącym Tobiaszowi. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.
Modlitwy do Archanioła Rafała:


Święty Rafale Archaniele, posłańcze miłości Bożej, prosimy cię, ogarnij nasze serca ogniem tej miłości i nie pozwól, byśmy kiedykolwiek stali się oziębłymi, spraw, byśmy w życiu codziennym szli stale po drogach miłości i miłością wszystko przezwyciężali.


Rafale, prowadź nas ścieżkami,

Co wiodą prosto do niebiosów,

Zachowaj nas od chorób ciała

I zdrowie przynieś naszym duszom.
Litania do świętych Aniołów i Archaniołów


Panie zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, Stworzycielu Aniołów, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, Władco Aniołów, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże, życie Aniołów, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże, szczęście Aniołów, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.

Święci Serafini, Aniołowie miłości, módlcie się za nami.

Święci Cherubini, Aniołowie słowa,

Święci Aniołowie z chóru Tronów,

Święci Aniołowie życia,

Święci Aniołowie wielbiący Boga,

Święci Aniołowie chóru Panowania,

Święci Aniołowie, chóru Potęg,

Święci Aniołowie, chóru Książąt,

Święci Aniołowie, chóru Mocy,

Święty Michale Archaniele, módl się za nami.

Zwycięzco Lucyfera,

Aniele wiary i pokory,

Stróżu Sakramentu chorych,

Patronie umierających,

Wodzu Niebieskich Zastępów,

Ratunku dusz zagubionych,

Święty Gabrielu Archaniele, módl się za nami.

Aniele Zwiastowania,

Wierny wysłanniku Boży,

Aniele nadziei i pokoju,

Opiekunie sług i służebnic Bożych,

Stróżu chrztu świętego,

Patronie Kapłanów,

Święty Rafale Archaniele, módl się za nami.

Aniele miłości Bożej,

Zwycięzco złego ducha,

Wspomożycielu w każdej potrzebie,

Aniele cierpienia i uzdrowienia,

Patronie lekarzy, podróżnych i pielgrzymów,

Wielcy Święci Archaniołowie, módlcie się za nami.

Aniołowie pełniący służbę przez Tronem Bożym,

Aniołowie pełniący służbę dla nas ludzi,

Święci Aniołowie Stróżowie, módlcie się za nami.

Pomocnicy w naszych potrzebach,

Światła w naszych potrzebach,

Oparcie nasze w każdym niebezpieczeństwie,

Upominający nas przez głos sumienia,

Orędownicy nasi przed Bożym tronem,

Tarczo broniąca nas przed złym duchem,

Nasi stali towarzysze,

Nasi pewni przewodnicy,

Nasi wierni przyjaciele,

Nasi roztropni doradcy,

Dający nam przykład natychmiastowego posłuszeństwa,

Pocieszyciele w opuszczeniu,

Odbicie pokory i radości;

Aniołowie naszych rodzin,

Aniołowie naszych kapłanów i duszpasterzy,

Aniołowie naszych dzieci, módlcie się za nami.

Aniołowie naszej Ojczyzny,

Aniołowie Kościoła Świętego,

Wszyscy Święci Aniołowie módlcie się za nami.

Bądźcie z nami w życiu, bądźcie z nami przy śmierci, w Niebie wam za to podziękujemy!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Bóg rozkazał Swoim Aniołom,

W.: Aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże udziel nam pomocy Twych Niebieskich Zastępów, aby nas strzegły przed napaściami złego ducha i abyśmy przez Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i przyczynę Najświętszej i Niepokalanej Dziewicy Maryi uwolnieni od wszelakiego nieszczęścia, mogli ci służyć w pokoju. Przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święty Michale Archaniele! Wodzu Niebieskich Zastępów, zwycięzco piekielnego smoka, otrzymałeś od Boga siłę i moc przez pokorę zniszczyć pychę potęg ciemności. Prosimy Cię, pomóż nam, osiągnąć prawdziwą pokorę serca, niewzruszoną wierność w wypełnianiu Woli Bożej, siłę w cierpieniu i potrzebie. Pozwól nam się ostać na Ostatecznym Sądzie Bożym.

Święty Gabrielu Archaniele! Aniele Zwiastowania, wierny posłańcu Boży, otwórz nasze uszy nawet na ciche napomnienia i wołania kochającego Serca naszego Pana. Stój nam zawsze przed oczyma, abyśmy Słowo Boże należycie zrozumieli, słuchali i pełnili to, czego Bóg od nas żąda. Naucz nas czujnej gotowości, aby kiedy przyjdzie Pan, nie znalazł nas śpiących.

Święty Rafale Archaniele! Strzało miłości i lekarzu miłości Bożej, prosimy Cię, zrań nasze serca gorącą miłością i nie dozwól tej ranie zagoić się nigdy, abyśmy pozostali zawsze na drodze miłości i przez tę miłość wszystko zwyciężali.

Pomagajcie nam przed Bogiem wy nasi wielcy Święci Bracia! Brońcie nas przed nami samymi, przed naszą słabością i oziębłością, przed naszym egoizmem i naszą chciwością, przed zazdrością i niewiarą, przed pragnieniem sytości, dobrobytu i uznania! Wyzwólcie nas z więzów grzechu i przywiązania do rzeczy doczesnych. Włóżcie w nasze serce cierń niepokoju za Bogiem, abyśmy nie ustali w szukaniu Boga, tęsknocie za Nim, w żalu i miłości.

Szukajcie Krwi naszego Pana w nas, która dla nas wypłynęła. Szukajcie łez naszej Królowej w nas, które dla nas wylała. Szukajcie w nas biednego, zamazanego zniszczonego Obrazu Bożego w nas, który niegdyś miłość Boża wycisnęła w naszym sercu. Pomóżcie nam Boga poznać i uwielbiać Go, kochać i Jemu służyć. Pomóżcie nam w walce z mocami ciemności, które nas skrycie osaczają i trapią. Pomóżcie nam, aby nikt z nas nie zginął, abyśmy się spotkali z wielką radością w Niebie. Amen.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies