Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Piotr Filibert Maubant

(20.09.1803–21.09.1839)

20 września
21 wrześniaŚw. Piotr Filibert Maubant 20 września 1803 r. w Vassy we Francji. Został kapłanem i po przyjęciu święceń kapłańskich w 1831 r. wstąpił do Francuskiego Stowarzyszenia Misji Zagranicznych (Missions Étrangères de Paris)) Został jako misjonarz wysłany do Chin, a tam na własną prośbę wysłany jako pierwszy francuski misjonarz do Korei.

Granicę Korei przekroczył w Uiju przebrany za żałobnika, po czym 15 dni później bezpiecznie znalazł się w Seulu. Potem zawsze chodził ubrany w strój żałobnika. Przyjmował spowiedzi katolików w chińskim piśmie albo przez tłumaczy. Znosił cierpliwie trudności życia w nietypowym środowisku kraju, przebywając w stojących w błocie ubogich chatach i zadowalając się skromnym pożywieniem. Potem bardzo poważnie zachorował, taj że otrzymał ostatnią posługę od św. o Jakuba Chastana, ale w trzy miesiące potem cudownie ozdrowiał.

Ojcowie Maubant i Chastan szacowali liczbę katolików w Korei na 6 tys. Obaj utrzymywali siedzibę misji w oddalonych regionach kraju, głównie w górach i często je odwiedzali. W każdej siedzibie misji katecheci chrzcili wiernych. Tylko w 1837 r. ochrzcili 1237 osób, wysłuchali 2087 spowiedzi i rozdali 1950 Komunii św.

O. Maubant uznał za konieczne, żeby Korea miała rodzimych kapłanów, dlatego pod koniec 1836 r. wybrał trzech młodych chłopców: Franciszka Xaviera Choe Pangaje, Andrzeja Kim Tae-gŏn i Tomasza Choe Yang-up jako kleryków. Uczył ich łaciny, a następnie wysłała do Makao, gdzie dotarli po 8 miesiącach podróży przez Mandżurię, Mongolię i Chiny.

Obecność zagranicznych misjonarzy szybko stała się wiadoma władzom. Kiedy wybuchło prześladowanie katolików w Korei, aresztowano i torturowano wielu katolików, żeby wydali miejsce pobytu misjonarzy. Biskup Wawrzyniec Imbert, wikariusz generalny Korei, uważał, że misjonarze powinni się ujawnić, żeby ochronić życie swoich wiernych, w związku z czym napisał do nich list z prośbą, żeby to zrobili. Św. Piotr Maubant wysłuchał prośby swojego przełożonego.

Zanim jeszcze on i o Chastan ujawnili się, napisali ostatnie sprawozdanie do Stolicy Apostolskiej. Policzyli, że w Korei jest 10 tys. katolików, udzielili 1200 chrztów, 2,5 tys. osób bierzmowali, 4,5 tys. wyspowiadali, udzielili 4 tys. Komunii św., 150 ślubów, ostatniego namaszczenia udzielili 60 razy, nauczali 600 osób. Potem oddali się w ręce urzędników.

Po kilkudniowych torturach, mających na celu wydobycie z kapłanów miejsca przebywania i nazwisk ich wiernych, wszyscy trzej zostali ścięci w Saenamteo nad rzeką Han 21 września 1839 r. Św. Piotr Maubant miał zaledwie 36 lat.

Ciała męczenników zostały najpierw wystawione na widok publiczny, a potem pochowane w górach Samsongsan; później przeniesiono je do groty Katedry Myongdong.

Beatyfikowany przez papieża Piusa XI 5 lipca 1925 r. z grupą 78 innych męczenników, a kanonizowany z grupą 102 innych męczenników koreańskich przez Jana Pawła II 6 maja 1984 r. na placu Yoido w Seulu.

Wspomnienie świętego Piotra Filiberta Maubant przypada 20 września i 21 września.

Imię Piotr w języku aramejskim brzmi Kefas, co znaczy Skała, w greckim tłumaczeniu: Petros – Kamień lub Petra – Skała, tak samo po łacinie i dopiero w spolszczeniu imię to nabrało brzmienia Piotr.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies