Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Lucjan z Antiochii

(zm. 312)

7 styczniaŚw. Lucjan z Antiochii żył w III w. w Samosacie w Syrii. Nie wiemy nic o jego rodzinie, musiała być jednak dość zamożna, by stać ją było na wszechstronne wykształcenie Lucjana, szczególnie w retoryce, co w przyszłości miało mu ułatwić głoszenie słowa Bożego.

Po śmierci rodziców Lucjan sprzedał cały majątek, a uzyskane pieniądze rozdał ubogim i oddał się życiu poświęconemu Bogu. Oddał się studiowaniu retoryki, filozofii, nauce języka hebrajskiego i studiowaniu pism u Makariusza w Edessie. Został wyświęcony na kapłana w Antiochii. Przez krótki czas był pustelnikiem, ale jego sława młodego uczonego zaczęła do niego ściągać uczniów, wśród których znalazł się też św. Grzegorz Cudotwórca. Był też w tym czasie przewodnikiem duchowym św. Pelagii z Antiochii.

W związku z przybywaniem do niego wielu uczniów, św. Lucjan założył w Antiochii własną szkołę. W szkole tej studiował także Ariusz, późniejszy założyciel herezji zwanej arianizmem. Lucjan przyjaźnił się też z Pawłem Samosatą i innymi heretykami i przez krótki czas wydawało się, że i on zostanie heretykiem, co groziłoby ekskomuniką, jednak okazało się, że doświadczenia te umocniły go w wierze i Lucjan pozostał we wspólnocie Kościoła.

Św. Lucjan bardzo dużo pracował nad Biblią, żeby wyeliminować błędy kopistów. Porównywał przepisywane kopie ze starszymi tekstami, poprawiając błędy. Jego wydanie Biblii, znane jako Recension Lucian, było używane przez wiele Kościołów, posłużyło także św. Hieronimowi podczas pracy nad Wulgatą.

Św. Lucjan był autorem wielu pism religijnych, które były bardzo cenione przez myślicieli chrześcijańskich, m.in. św. Jana Chryzostoma, Ambrożego, Augustyna, Grzegorza Wielkiego. Lucjan w swojej interpretacji Biblii pierwszeństwo przyznawał tekstowi literalnemu, dosłownemu – uważał, że tekst należy interpretować tak, jak brzmi tekst, chyba że natchniony autor wyraźnie daje do zrozumienia, że w danym przypadku chodzi mu o sens ukryty w przenośni, przypowieści czy też opowieści. Tą interpretacją przeciwstawił się tej miary autorytetowi, jakim w jego czasach był Orygenes. Musiał mieć rację, bo wykładni tej do dziś trzyma się Kościół katolicki.

Nie wiadomo, dlaczego Lucjan zamknął szkołę w Antiochii i przeniósł ją do Nikomedii. Być może wiązało się to z okrutnymi prześladowaniami chrześcijan, jakie po roku 284 rozpoczął cesarz Dioklecjan, a kontynuowali jego następcy: Maksymilian Herkules, Galeriusz i Licyniusz. W Nikomedii prześladowania w tym czasie musiały być łagodniejsze, ponieważ św. Lucjan mimo aresztowania mógł w więzieniu nadal pisać w obronie wiary i przyjmować uczniów. 9 lat święty spędził w ten sposśb w więzieniu, aż za panowania Licyniusza skazano Lucjana na wyrafinowane tortury, by wymusić na nim wyparcie się Jezusa. Kiedy nie dało to oczekiwanego skutku, Lucjan został zamknięty na 14 dni w celi bez jedzenia i wody, kiedy potem postawiono go przed trybunałem i zażądano wyparcia się wiary, Lucjan odpowiedział: „Jestem chrześcijaninem”. Wobec stanowczego oporu 7 stycznia 312 r. ścięto świętego mieczem.

Został pochowany w Drepanum, a niedługo potem cesarz Konstantyn Wielki nakazał przenieść szczątki Lucjana do Helenopolis. Podanie głosi, że właśnie przy jego grobie miał przyjąć chrzest w 337 r. W Kościele zachodnim pamiątka św. Lucjana przypada w dniu śmierci – 7 stycznia; w Kościele wschodnim wspominany jest 15 października.

W ikonografii Lucjan często przedstawiany jest jako uwięziony duchowny, leżący na potłuczonych skorupach i konsekrujący Eucharystię na własnej piersi; czasami przedstawiany jest z pismami.

Lucjan – imię wywodzące się z łacińskiego lux, lucis – „światło” i oznaczające urodzonego o świcie, wraz ze wschodem słońca.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies