Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Karol Hyŏn Sŏng-mun

(1797–19.09.1846)

20 września
19 wrześniaŚw. Karol Hyŏn Sŏng-mun urodził się w Seulu w 1797 r. w rodzinie bardzo katolickiej. Jego ojciec zginął śmiercią męczeńską w 1801 r. Jego siostrą była św. Benedykta Hyŏng Kyŏng-nyŏn, a jego żona i dzieci zmarły w więzieniu w 1839 r.

O dzieciństwie Karola nie wiemy nic. Wiemy, że jako dorosły człowiek poświęcił swoje życie pomaganiu misjonarzom i katolikom. Był tym, który wprowadził do Korei biskupa Imberta oraz pomagał ojcu Chastanowi omijać trudności w stacjach misyjnych. Dokument Stolicy Apostolskiej pochwalił go: „Jego wkład jest wielki, a miał on wysokie cnoty i ciepłą, delikatną, prostą osobowość”.

W 1839 r., kiedy rozpoczęły się prześladowania, Karol chciał zgłosić się do władz i dać świadectwo swojej wiary, ale misjonarze powstrzymali go od tego mówiąc mu, że ma pozostać przy życiu, aby dbać o katolików. Biskup Imbert przed swoim męczeństwem powierzył Karolowi troskę o Kościół koreański. Fakt ten pokazuje, jak bardzo biskup i katolicy szanowali go i polegali na nim. Karol zdobywał nowe dusze dla Boga, odwiedzał stacje misyjne, prowadził zbiórki pieniędzy dla biednych i dbał o życie duchowe ludzi sobie powierzonych.

Kiedy prześladowania skończyły się, Karol zbierał i redagował pamiętniki męczenników (Kihae Diary) do rozprowadzania między katolików. Często wysyłał posłańców do Pekinu, żeby utrzymać żywy kontakt z misjonarzami. Potem towarzyszył ojcu Andrzejowi Kim w burzliwej podróży do Szanghaju małą drewnianą łódką. Po powrocie do Korei, kiedy domowi o Kima groziło niebezpieczeństwo konfiskaty, zarejestrował go na swoje nazwisko. A kiedy dowiedział się o aresztowaniu o Kima, przeniósł wszystkie pieniądze i majątek kościoła do nowego domu, który kupił w tym celu.

Jednak kilka dni później policja bez trudu odnalazła Karola w jego nowym domu. Zdradził go tragarz, który pomagał mu przenosić rzeczy do nowego domu. Gdy porywacze wpadli do domu, zastali tam św. Teresę Kim Im-i, św. Agatę Yi Kan-nan, św. Katarzynę Chŏng Ch’ŏr-yŏm, św. Zuzannę U Sur-im i kilka innych kobiet. Było to 10 lipca 1846 r. Wszystkie zostały aresztowane razem z nim.

W więzieniu Karol dodawał odwagi i podtrzymywał na duchu innych więźniów. Co do jego losów nie ma pewności – niektórzy twierdzą, że był okrutnie torturowany, a inni mówią, że był zwolniony z tortur. W każdym razie został skazany na ścięcie. Według rządowych dokumentów został ścięty w Saenamt’o 19 września 1846 r.,., trzy dni po ścięciu o św. Andrzeja Kima. Według zeznań Katarzyny Kim zmarł spokojnie i odważnie.

Został beatyfikowany razem z 78 innymi męczennikami przez papieża Piusa XI 5 lipca 1925 r., a kanonizowany z grupą 102 innych męczenników koreańskich przez Jana Pawła II 6 maja 1984 r.

Wspomnienie św. Karola Hyŏn Sŏng-mun przypada 20 września.

Imię Karol wywodzi się z języka germańskiego, gdzie oznaczało „chłop”.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies