Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święta Justyna z Padwy

(zm. 7.10.604)

7 październikaŚw. Justyna z Padwy, według przekazanej nam ustnej tradycji, w III wieku była córką jednego z najznamienitszych rodów Padwy. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, rozpętane przez okrutnego cesarza Dioklecjana, Justyna została pojmana i zaprowadzona przed namiestnika Maksymiana Galeriusza. Wszelkie jednak próby nakłonienia jej do odstąpienia od wiary chrześcijańskiej zawiodły, wobec czego została skazana na ścięcie mieczem. Wyrok został wykonany 7 października 304 r.

10 lat później na grobie męczennicy wystawiono kaplicę, z czasem przebudowaną na bazylikę. Kult św. Justyny szybko rozszerzył się na całe Włochy. W 1117 r. trzęsienie ziemi zniszczyło bazylikę; odbudowali ją i upiększyli benedyktyni, którzy od VIII wieku mieli swoje opactwo przy grobie św. Justyny w Padwie. Ci sami benedyktyni rozszerzyli także kult świętej na całą Europę.

W ikonografii św. Justyna przedstawiana jest z jednorożcem i z palmą.

Św. Justyna jest patronką Padwy, Wenecji i Pizy, a także zgromadzenia benedyktyńskiego św. Justyny założonego w 1419 r.

Imię Justyna pochodzi z łaciny, gdzie iustus znaczy „sprawiedliwy”.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies