Św. Borys       Św. Gleb  


Święci Borys i Gleb

Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święci Borys

(zm. 24.07.1015)

24 lipca

i Gleb

(zm. 5.09.1015)Św. Borys i Gleb byli synami św. Włodzimierza, pierwszego chrześcijańskiego władcy Rusi. Na chrzcie otrzymali imiona Roman i Dawid, ale nadal nazywani byli swoimi dawnymi imionami. Obaj stracili życie niedługo po śmierci ojca w 1015 r. zabici na polecenie najstarszego, przyrodniego brata Świętopełka. Borys zginął 24 lipca 1015 r., gdy na wieść o śmierci ojca wracał z wyprawy na Pieczyngów, Gleb, który zmierzał do łoża chorego ojca, nie wiedząc jeszcze o jego śmierci – 5 września 1015 r. w pobliżu Smoleńska.

W kilka lat później, w 1019 r., inny brat – Jarosław, książę Nowogrodu, pokonał Świętopełka, mszcząc śmierć braci i niezwłocznie rozpoczął starania o kanonizację zamordowanych Borysa i Gleba. W Wyszogrodzie koło Kijowa w 1071 r. jego syn wybudował ku czci stryjów cerkiew. Kult szybko rozprzestrzenił się, docierając do Armenii i Czech, głównie dzięki dwom przekazom hagiograficznym: anonimowej Opowieści o męczeństwie i cudach Borysa i Gleba (XI/XII w.) oraz Żywotowi Borysa i Gleba, który miał być napisany w XII w. przez kronikarza Nestora, a także rozmaitym latopisom. Na ziemie polskie kult św. Borysa i Gleba promieniował przede wszystkim z Grodna, gdzie istnieje do dziś pochodząca z drugiej połowy XII wieku cerkiew pod wezwaniem św. Borysa i Gleba. Kanonizacja, poprzez zatwierdzenie kultu, dokonana została dopiero w 1724 r. przez papieża Benedykta XIII.

Na Wschodzie obaj bracia czczeni są 2 maja, a także w dniach ich narodzin dla Nieba – 24 lipca i 5 września. U nas ich wspomnienie przypada na 24 lipca.

Święci bracia są patronami książąt i Rosji, a Borys także patronem Moskwy.

Imię Borys pochodzi od słowiańskiego imienia Borysław, które oznaczało „waleczny oraz sławny”.

Gleb to rosyjska wersja staroskandynawskiego imienia Guðleifr, które powstało z guð – „bóg” i leifr – „spadkobierca”.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies