Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Dyzmas (Dyzma, Dobry Łotr)

(zm. 33)

25 marcaDyzmas jest patronem grzeszników powracających do Boga. Sam bowiem powrócił do Niego w ostatniej chwili życia. Jest także patronem skazanych na śmierć i umierających.

Święty Dyzmas był tym człowiekiem o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. I zwrócił się do Pana Jezusa, prosząc, żeby wspomniał o nim, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi – bo tak go od tego czasu nazywamy – że jeszcze dziś będzie z Nim w raju.

Imię Dobrego Łotra – Dyzmas, przekazały nam pisma apokryficzne. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika.

Dobry Łotr jest dla nas symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje nam, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga.

Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, przestępców, więźniów, skazanych na śmierć, przedsiębiorców pogrzebowych, właścicieli zakładów pogrzebowych i dobrej śmierci.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies