Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
błogosławiony Dionizy Pamplona Polo (Dionizy od św. Barnaby)

(11.10.1968–25.07.1936)

25 lipcaBł. Dionizy Pamplona Polo urodził się 11 października 1968 r. w Calamocha w prowincji Teruel w Hiszpanii jako drugi z trojga rodzeństwa, syn Santiago Pamplony i Damiany Polo.

Do zakonu pijarów (Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych) w Peralta de la Sal wstąpił 16 listopada 1882 r. Profesję złożył 2 sierpnia 1885 r. przyjmując imię zakonne Dionizy od św. Barnaby. 17 listopada 1889 r. złożył uroczyste śluby zakonne, a 7 września 1893 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował teologię w Ayegui i filozofię w San Pedro de Cardeña. Pracował w szkołach i zakładach wychowawczych w Jaca (1890–1891), Sos del Rey Católico (1891–1894), Saragossie (1894–1895), Alcañiz (1895–1903), znów w Jaca (1903–1905), Peralta de la Sal (1905–1913), Pampelunie (1913–1919), Buenos Aires w Argentynie (1919–1922), znów w Pampelunie jako dyrektor szkoły (1922–1829), Barbastro (1928–1934) i wreszcie w Peralta de la Sal od 1934 r. aż do śmierci. Przez ten czas poza pracą w szkołach piastował urząd przełożonego, skarbnika, sekretarza prowincjalnego oraz mistrza nowicjatu. Kiedy wybuchła wojna domowa, był rektorem kolegium.

Był głęboko religijny, o podejściu jednocześnie surowym i ojcowskim. Jako mistrz nowicjatu poświęcał się pracy z entuzjazmem i oddaniem, umiał wpoić młodym ludziom rzetelne cnoty chrześcijańskie, dzięki czemu zakonnicy wspominali go potem z czcią i miłością. Był wytrwały w pracy. Umiał dobrze poznawać serca ludzi. W Buenos Aires zostawił po sobie dobrą pamięć. Jego praca tam jako proboszcza wydała wiele dobrych owoców.

Po wygranych 16 lutego 1936 r. wyborach przez komunistyczny Front Ludowy, Kościół w Hiszpanii stał się zagrożony. 17 lipca tego roku gen. Francisco Franco ogłosił powstanie przeciwko rządowi Republiki, którego wynikiem była trwająca 3 lata wojna domowa, co nakręciło nastroje antykościelne.

23 lipca do Peralty przybyła czterdziestka milicjantów z zamiarem zniszczenia domu zakonnego i kościoła pijarów. Przez chwilę jeszcze wstrzymano się z wykonaniem planu. Zakonnicy zebrali się w kaplicy nowicjatu, odbyli spowiedź i czekali w spokoju na śmierć. Potem weszli milicjanci i polecili ojcu Dionizemu razem z całą wspólnotą puścić dom zakonny i przenieść się do domu Llari, który został zamieniony na tymczasowe więzienie. Komuniści zbombardowali dom zakonny, spalili klasztor i zniszczyli posąg św. Józefa Kalasantego.

Następnego dnia Dionizy zaniepokoił się o Najświętszy Sakrament pozostawiony w kaplicy nowicjatu – bał się, żeby nie został sprofanowany. Spytał, czy ktoś chciałby mu towarzyszyć i służyć do Mszy. Razem z bratem, który zgłosił się na ochotnika, otworzyli drzwi więzienia kluczem, który gdzieś znaleźli, i przemknęli się do kaplicy nowicjatu. O. Dionizy odprawił Mszę i spożył konsekrowane hostie. Jednak ktoś ich widział i powiadomił o tym komunistów, którzy najpierw szukali dwóch zakonników w domach, gdzie mogliby się schronić, a potem przyszli do kaplicy gdy Dionizy kończył odprawiać Mszę. Milicjanci zabrali mu wszystko, co miał przy sobie: różaniec, medaliki, modlitewnik i rzucili na ziemię. Zabrali też pieniądze szkoły, które miał przy sobie.

Potem bł. Dionizy został przeniesiony do więzienia miejskiego, a następnie do więzienia Monzón. 25 lipca około godziny 22.30 zabrano go wraz z dwudziestoma trzema towarzyszami, ludźmi świeckimi; wszyscy zostali rozstrzelani na Plaza Mayor w Monzón. Dionizy stał na czele grupy – zmarł wołając: „Niech żyje Chrystus Król”. Szczątki jego wrzucono do masowego grobu na cmentarzu miejskim. Po zakończeniu wojny plac, na którym zginął bł. Dionizy, nazwano Placem Męczenników, a na fasadzie Banku Aragon umieszczono tablicę z napisem: „R.I.P. (Niech spoczywa w spokoju) Śp. Dionizy Pamplona, pijar. Męczennik za Boga i za Hiszpanię w tym miejscu, 25 lipca 1936 r.”

Ojciec Dionizy Pamplona Polo został beatyfikowany, w grupie 45 męczenników wojny domowej w Hiszpanii („czerwonego terroru” w Hiszpanii), przez Jana Pawła II 1 października 1995 r.

Wspomnienie błogosławionego obchodzone jest 25 lipca. W ikonografii przestawiany jest, jako męczennik, z gałązką palmową.

Imię Dionizy wywodzone jest od greckiego boga Dionizosa.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies