Święta Barbara ze swoimi atrybutami: wieżą, kielichem i hostią – obraz Hansa Holbeina Starszego, Stara Pinakoteka, Monachium
Święci Józef i Barbara. Patronowie dobrego zgonu, módlcie się za nas o szczęśliwą godzinę śmierci
Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święta Barbara

(zm. 4.12. ok. 305)

4 grudniaŚw. Barbara jest jedną z tych świętych, których akta zaginęły. Większość tego, co o niej wiemy, pochodzi ze średniowiecznych legend. Urodziła się pod koniec III w legenda mówi, że w Nikomedii (dziś Izmid w Turcji) jako córka bogatego i wpływowego człowieka. Według legendy ojciec jej nazywał się Dioskur.

Barbara miała być piękna, wykształcona i inteligentna. O jej rękę ubiegało się wielu znakomitych młodzieńców, ale Barbara wszystkim odmawiała. Spotykała się z niewielką grupką chrześcijan, którzy ukrywali się wówczas przed prześladowaniami ze strony jednego z najokrutniejszych cesarzy – Galeriusza Waleriusza Maksymina, nazywanego Daja. Przyjęła chrzest i postanowiła poświęcić życie Bogu. Ojciec jej fanatycznie nienawidził chrześcijan. Kiedy dowiedział się, że jego córka została jedną z nich, postanowił wybić jej to z głowy. Chciał córkę uderzyć, ale (jak opowiada legenda) ziemia się pod nią rozstąpiła, ratując ją przed gniewem ojca. Potem kazał zbudować w swoim domu wieżę, w której postanowił zamknąć Barbarę. Kiedy wieża była już gotowa, spostrzegł, że zamiast zaplanowanych dwóch okien ma trzy. To Barbara w tajemnicy przed ojcem nakazała tak zrobić murarzom. Trzy okna były dla niej symbolem Trójcy Świętej. Przez pewien czas Barbara była uwięziona w wieży, głodzona i straszona, żeby wyrzec się wiary. Kiedy jednak ani prośby, ani groźby nie skutkowały, ojciec zaprowadził ją do sędziego i oskarżył.

Sędzia najpierw rozkazał Barbarę ubiczować, jednak jej chłosta wydała się jakby muskaniem pawich piór. W nocy miał ją odwiedzić Chrystus, zaleczyć jej rany i udzielić Komunii św. Potem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, przypalać pochodniami, a wreszcie obciąć jej piersi. Chciał ją w takim stanie pognać ulicami miasta, ale wtedy zjawił się anioł i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia zrozumiał, że torturami nic nie osiągnie. Wydał więc wyrok, żeby ściąć Barbarę mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał się stać ojciec Barbary, Dioskur. Podobno ledwie odłożył miecz, zginął rażony piorunem. Miało się to wydarzyć około roku 305.

Kult jej od razu stał się bardzo popularny. W VI w cesarz Justynian sprowadził relikwie św. Barbary do Konstantynopola. Stamtąd w 1202 r. zostały zabrane do Wenecji, a następnie przekazane do miasta Torcello, gdzie mają się znajdować do dziś w kościele św. Jana Ewangelisty. Część relikwii św. Barbary przybyła do Polski w XIII wieku, znalazła się w posiadaniu księcia pomorskiego Świętopełka i przechowywana była w Sartowicach (dziś mała wioseczka koło Świecia, kiedyś gród i zamek). Są trzy wersje przybycia ich do Polski: a) zabrano je płynącemu do Dani, a zapędzonemu przez burzę na Pomorze legatowi papieskiemu; b) relikwie zrabowano pielgrzymom wracającym morzem z Rzymu; c) Świętopełk otrzymał je w darze z Rzymu. W 1242 r. po zdobyciu Sartowic przez Krzyżaków relikwie trafiły do Chełmna. Przebywały one jednak w Chełmnie przejściowo, najwyżej na czas wojny ze Świętopełkiem i powstania pruskiego. Na stałe zagościły w kaplicy zamkowej w Starogrodzie, siedzibie komturii krzyżackiej, pod którą podlegało i Chełmno. W średniowieczu było to największe miejsce pielgrzymkowe w granicach państwa zakonnego, przyciągające pielgrzymów z całej Europy. Były dwa relikwiarze – herma, czyli rzeźbione popiersie i głowa na kości czaszki, oraz inny, na kości przedramienia. Na początku wojny trzynastoletniej (1454–1466) relikwie zostały przeniesione przez krzyżaków do Malborka, a po zdobyciu zamku znalazły się w posiadaniu Kazimierza Jagiellończyka. Podzielono je na dwie części: herma została przekazana do opactwa Kanoników Regularnych w Czerwińsku nad Wisłą. Tam pozostają do dzisiaj w pięknej, gotyckiej hermie. Druga część relikwii została przekazana do Gdańska. Były one przechowywane w kościele Mariackim, miały tam swoją osobną kaplicę i do reformacji były traktowane jako największy skarb Gdańska. W 1577 r. na fali nastrojów antypolskich i antykatolickich wtargnęła do kościoła grupa luteran, zabrała wszystkie relikwiarze i przetopiła, a kości spaliła. Przedtem jednak, w XV w mała cząstka tych relikwii została przekazana cystersom pelplińskim, którzy potem fragment tej relikwii podarowali kolegium jezuitów w Gdańsku, a na prośbę Zygmunta III dali też cząstkę do Krakowa do nowo wznoszonego kościoła Piotra i Pawła.

W Polsce kult św. Barbary był zawsze bardzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II wspomniana jest pod datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej czci wystawiono w 1262 r. w Bożygniewie koło Środy Śląskiej. W XV w. wydział teologiczny Akademii Krakowskiej obrał sobie św. Barbarę za patronkę. Wizerunek świętej widnieje w herbie miasta Strumień.

Poza polską św. Barbara jest darzona wielką czcią także w Czechach, Saksonii, Lotaryngii, południowym Tyrolu, a także w Zagłębiu Ruhry. W Nadrenii uważana jest za towarzyszkę św. Mikołaja – w wielu miejscach to ona obdarowuje dzieci prezentami.

Jest też wspominana w wielu przysłowiach: „Barbara święta o górnikach pamięta”, „Święta Barbara, która umacnia; kto bowiem służy tobie, nigdy nie odejdzie bez sakramentów”, „Żaden majtek bez Barbarki na wodę się nie puścił”.

Św. Barbara jest patronką górników, flisaków, marynarzy, przewoźników łódką, przewoźników promem, chłopów, architektów, dekarzy, kaflarzy, murarzy, kamieniarzy, cieśli, ludwisarzy, kowali, zbrojmistrzów, pracujących przy mosiądzu, geologów, grabarzy, dzwonników, kapeluszników, modystek, magazynierów, kucharzy, rzeźników, piwowarów, pompiarzy, szczotkarzy, węglarzy, tkaczy, dziewcząt, więźniów, męczenników, matematyków, ludzi topiących się, ludzi narażonych na wybuchy, jak artylerzystów, pracowników prochowni i arsenałów, załóg fortecznych, kanonierów, saperów, minerów, straży ogniowej, wytwórców fajerwerków, inżynierów wojskowych, umierających, chorych na dżumę; jest opiekunką twierdz, wież i kaplic cmentarnych; wzywana jest w modlitwie o dobrą śmierć, o ochronę przed nagłą śmiercią, w przypadku zagrożenia przez ogień, przez piorun, przez eksplozje, przez śmierć od artylerii, przeciw zawałom w kopalniach, o oddalenie burzy, zarazy i dżumy, przeciw zatwardziałości. W średniowieczu zaliczano św. Barbarę do grona 14 „Orędowników, mających stały dyżur ratowniczy nad światem”, inaczej 14 Wspomożycieli.

Istniało kiedyś w Polsce bractwo św. Barbary jako patronki dobrej śmierci. Należał do niego też św. Stanisław Kostka. Kiedy umierał, a właściciel domu, w którym mieszkał, nie chciał wpuścić kapłana z Sakramentem Chorych, wtedy św. Barbara przyniosła mu Komunię św.

W ikonografii św. Barbara jest przedstawiana w dostojnym odzieniu, często z nakrytą głową, dla podkreślenia jej szlachetnego pochodzenia, często ma na sobie płaszcz. W ręku trzyma palmę męczeństwa lub kielich z Najświętszym Sakramentem. Obok widnieje wieża z trzema oknami, w której była zamknięta przez ojca (tradycja podaje, że ojciec uważał trzy okna za przypomnienie i wyznanie wiary w Trójcę Świętą, dlatego zamurował jedno z okien, żeby jak najbardziej odciągnąć Barbarę pd wyznawanej przez nią religii). Czasem trzyma w ręku miecz, którym została ścięta. Bywa też przedstawiana z pochodnią, działem armatnim lub strusimi piórami.

Imię Barbara tłumaczone jest albo z łacińskiego barbara – „cudzoziemka, obca, pochodząca spoza Grecji”, albo też od greckiego barbaros – „ktoś bez wykształcenia”.
Modlitwa do św. Barbary w przypadku niesprawiedliwości


Święta Barbaro, która otwarłaś swój umysł na światło wiary, módl się, aby i mój umysł i serce pozostawały wiecznie otwarte na Prawdę, do której dążę całą swoją duszą.

Kiedy podążam twoim śladem na drodze do Prawdy, niech towarzyszy mi łaska wytrwania w obliczu wszelkich przeciwności. Upraszaj swojego i mojego Boskiego Zbawiciela o obronę przed czyhającymi na mnie niebezpieczeństwami.

Wierny Jezu, Ty, który sam mówisz, że jesteś Prawdą, miej mnie w swojej opiece, tak jak otaczałeś nią umiłowaną sługę swoją Barbarę. Amen.

Litania do św. Barbary


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Św. Barbaro, módl się za nami

Abyś nam bez Sakramentów schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami

Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła –

Abyś nam zjednała łaskę ostateczną –

Abyś nam konającym przytomną byłą –

Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim –

Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła –

Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała –

Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała –

Przez zasługi Twoje –

Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą –

Przez niewinną śmierć Twoją –

Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił –

Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe uczynione dla Ciebie –

Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje –

Wielce uwielbiona przez Boga –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami


Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…


P: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie

Módlmy się:

Boże Wszechmogący, udziel nam Twego miłosierdzia, które świętej dziewicy i męczennicy Barbarze okazałeś, abyśmy za przyczyną jej chwalebnych zasług, ad nagłej śmierci byli wolnymi i w godzinę śmierci naszej dostąpić mogli łaski przyjęcia Sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies