Logo serwisu Biblia

Strona główna

Stary Testament

Nowy Testament

Święci wg alfabetu

Święci wg dat

Papieże

Legendy o świętych

Patroni

Ciekawostki

Różne artykuły

Inne strony katolickie

Mapa serwisu

Kontakt
© 2000–2019 barbara
Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved

Strona nie zawiera cookiesNakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


święty Chrystian z Prus (Chrystian z Oliwy)

4 grudnia

(1180–4.12.1245)Św. Chrystian z Prus urodził się około 1180 r. Nie znamy jego pochodzenia, rodziny, ale nie można wykluczyć, że był potomkiem rodu rycerskiego. Wstąpił do zakonu cystersów w Oliwie, został potem opatem w Łeknie w Wielkopolsce, a od mniej więcej 1209 r. prowadził działalność misyjną wśród pogańskich Prusów. Było to jeszcze przed przybyciem Krzyżaków na te ziemie i św. Chrystian miał dla swojej pracy poparcie książąt mazowieckich.

Przed rokiem 1208 działalność misyjną w Prusach prowadzili dwaj cystersi, pochodzący z klasztoru w Łeknie: opat Godfryd-Boguchwał, który w 1209 r. poniósł śmierć męczeńską, i brat Filip. W 1209 r., po śmierci opata Godfryda-Boguchwała, do pracy misyjnej razem z bratem Filipem ruszył brat Chrystian z tego samego klasztoru.

W 1210 r. św. Chrystian założył klasztor cystersów Zantyr, nieopodal Białej Góry pod Malborkiem. W 1213 r. objął kierownictwo misji pruskiej.

W 1215 r. Chrystian osobiście przedstawił papieżowi Innocentemu III swoją pracę, a w następnym roku papież wyświęcił go na biskupa misyjnego, pierwszego biskupa Prus. Zwrócił się też do rycerzy Polski, Prus i Europy o udanie się z misją chrystianizacyjną do Prus zamiast do Palestyny, ofiarując im nawet dyspensę od złożonych ślubów udania się do Ziemi Świętej. Rycerzom tym zaleca posłuszeństwo biskupowi Chrystianowi. Misja ta z powodu ostrej obrony Prusów upadła około 1219 r.

Wcześniej, w 1218 r., Chrystian został osadzony na biskupstwie w osadzie Grudziądz, która została mu podarowana przez księcia Konrada Mazowieckiego. Do dziś jest w związku z tym uważany za głównego założyciela miasta Grudziądz. Niektórzy historycy uważają, że założył tam szkołę kolegiacką o programie uniwersyteckim. Później, w roku 1222 otrzymał od księcia całą ziemię chełmińską.

Święty założył w 1228 r. w Dobrzyniu Zgromadzenie Braci-Rycerzy Chrystusa (znany też pod nazwą Zakon Braci Dobrzyńców albo Zakon Braci Dobrzyńskich), okazało się ono jednak nietrwałe, ponieważ zakon został zdominowany przez Krzyżaków. Później, w latach 1233–38 misjonarz był więziony przez Sambijczyków (było to jedno z plemion Prusów). Wolność odzyskał dzięki krewnym w zamian za wolność więzionych przez Polaków pięciu więźniów pruskich uwolnionych dzięki poręczeniu w wysokości 800 marek wypłaconemu przez papieża Grzegorza IX.

Kiedy w 1243 r. przybyli do Prus Krzyżacy, wyparli dzieło św. Chrystiana. Jednocześnie papież Innocenty IV zadecydował o podziale ordynariatu Prus na cztery diecezje: chełmińską, pomezańską, warmińską i sambijską, biskupowi Chrystianowi polecił objąć pierwszej z nich. Chrystian odmówi i rozgoryczony, wycofał się z czynnego życia. Osiadł w pobliskim klasztorze cystersów w Sulejowie. Tam zmarł 4 grudnia 1245 r. Menologie (w Kościele prawosławnym księgi liturgiczne zawierające zbiór krótkich opisów żywotów świętych w układzie kalendarza kościelnego, przeznaczone do odczytywania w trakcie nabożeństwa. W Kościele katolickim odpowiednikiem tej księgi jest martyrologium) cysterskie wspominały go jako błogosławionego pod datą 4 grudnia. Niektórzy historycy twierdzą, że biskup Chrystian osiadł w klasztorze cystersów w Lądzie nad Wartą, a zmarł w Marburgu w drodze powrotnej z soboru w Lyonie.

Św. Chrystian z Prus nazywany jest także Chrystianem z Oliwy. Nie został oficjalnie kanonizowany, jako że w tamtych czasach nie było to jeszcze wymagane, wystarczyła akceptacja kultu przez władze kościelne.

O życiu i działalności św. Chrystiana niewiele do dziś pozostało wspomnień, jednak badania prowadzone przez historyków poszerzają naszą wiedzę.

Chrystian jest wariantem imienia Krystyn, po łacinie Christinus, czyli „do Chrystusa należący”, albo „pomazaniec”.

...wróć

Pieczęć Grudziądza z 1693 r.


Pieczęć Grudziądza z 1365 r.


Współczesny herb Grudziądza z biskupem Chrystianem


Brama św. Chrystiana na terenie posesji przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziądzu