Logo serwisu Biblia

Strona główna

Stary Testament

Nowy Testament

Święci wg alfabetu

Święci wg dat

Papieże

Legendy o świętych

Patroni

Ciekawostki

Różne artykuły

Inne strony katolickie

Mapa serwisu

Kontakt
© 2000–2018 barbara
Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved

Strona nie zawiera cookiesNakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


CiekawostkiProces i śmierć Jezusa

Przesłuchanie Jezusa i przesłuchanie Piotra – kilka faktów

Łk podaje: „skoro nastał dzień”.

Według prawa żydowskiego, żeby mógł się odbyć sąd, musiało być co najmniej 23 (1/3 zgromadzenia) członków Sanhedrynu.

Proces Jezusa według ówczesnych praw żydowskich zawierał co najmniej 6 błędów:

1. Nie odbył się w miejscu posiedzenia Sanhedrynu, lecz w pałacu arcykapłana.

2. Annasz nie miał kompetencji uprawniających go do przesłuchania oskarżonego.

3. Nie wolno było spraw sądowych rozpoczynać w nocy.

4. Proces powinien się rozpocząć od obrony oskarżonego.

5. Trzeba było postawić co najmniej dwóch świadków, których świadectwa są zgodne.

6. Nie wolno było zwoływać sądu w dniu przed szabatem lub świętem, ponieważ wyrok musiał być ogłoszony następnego dnia, a w szabat czy święto było to niemożliwe.

Żaden z tych warunków nie został spełniony.

W 1931 r. zebrał się Sanhedryn (7 członków) i po debacie uznano Jezusa za niewinnego stosunkiem głosów 4 : 1.

W 1948 r. sąd nie był w stanie wydać wyroku, bo miał za mało materiałów.

7. Jeśli w wyroku skazującym na śmierć wszyscy byli za, to wyrok był nieważny; co najmniej jeden musiał być przeciw. Tę zasadę wprowadzono jednak trochę później.

Wg prawa rzymskiego skazanych na śmierć nie biczowano. Ale u Rzymian mogło się jednak tak zdarzyć.

Do biczowania Jezusa rozebrano, a wśród Żydów jest tak, że jeśli mężczyzna pokaże swoją nagość, to nie ma po co żyć. (Dla Rzymian też.).

Skazaniec niósł belkę poprzeczną. Belka pionowa stała na miejscu straceń.

Ciało skazańca należy do cesarza. Skazany nie ma prawa do pochówku.

Miejsce Czaszki – usypany z białego wapienia pagórek, przypominający kształtem czaszkę. Żydzi mówili, że to miejsce pochówku Adama, stąd też nazwa Czaszka Adama.

Na tym wzgórzu miało miejsce ofiarowanie Izaaka.

Za czasów Jezusa był to śmietnik.

Dwaj skazańcy to mogli być członkowie bandy Barabasza.

„Przyprowadzono” – w oryginale jest to to samo słowo co „przynieśli”. Niewykluczone, że żołnierze przynieśli Jezusa na Kalwarię, trzymając go pod ręce i raczej wlokąc niż niosąc, a np. belkę dali Szymonowi z Cyreny.

Niektórzy egzegeci uważają, że słowa „przyprowadzili Go” mówią, że Pan Jezus nie miał już siły iść.

Golgota to nie góra, lecz małe wzniesienie (ok. 5 m), które kształtem przypominało czaszkę. Od Orygenesa (III w.) zaczęto bardziej teologicznie mówić o Czaszce jako miejscu śmierci, a także zaczęto mówić, że jest to miejsce śmierci Adama.

Mirra – żywica drzewa terebintu – uśmierzała ból. Jezus tego nie przyjmuje – chce sam do końca przyjąć to cierpienie.Patroni – Ż Co wiemy o słowie zaprawdę?