Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Piotr Nam Kyŏng-mun

(1796–20.09.1846)

20 wrześniaŚw. Piotr Nam Kyŏng-mun urodził się w 1796 r. w Seulu. Nie znamy jego rodziny, dzieciństwa.

Jako dorosły człowiek został żołnierzem, chociaż był katolikiem i jednocześnie pełnił misję katechisty. Potem został sprzedawcą solonych małży. Ożenił się z Barbarą Ho w wieku 22 lat. Został nawrócony i ochrzczony przez Piotra Pak.

Zanim Piotr dowiedział się o religii katolickiej, uprawiał lichwę. Kiedy o Pacyfik Yu powiedział mu, że jest to sprzeczne z etyką Kościoła, Piotr natychmiast zaprzestał tych praktyk i zwrócił ludziom zarobione na nich pieniądze. Potem towarzyszył i pomagał misjonarzom.

Podczas prześladowań w 1839 r. prawie go aresztowano, jednak jego bracia poganie pomogli mu uciec. Kiedy prześladowanie się skończyło i zabrakło w Korei misjonarzy, Piotr zaniedbał praktyki chrześcijańskie na dwa lub trzy lata. Jednak w 1844 lub 1845 r. zapragnął zmienić swoje życie. Żałował grzechów przeszłości i pomyślał, że tylko pokuta pomoże mu stać się męczennikiem. W ramach pokuty wstawał co dzień rano przed wschodem słońca i modlił się przez wiele godzin. Żył i spał w nieogrzewanym pomieszczeniu. Z tego powodu zachorował, ale uważał to za szczególną łaskę Boga i nie narzekał.

Podczas prześladowań katolików został aresztowany w lipcu 1846 r. Żona próbowała powstrzymać go przed poddaniem się aresztowaniu, ale powiedział jej, że nie może już żyć. Kiedy był w więzieniu, jeden z jego braci przysłał mu trochę jedzenia i ubranie, ale on nie przyjął tego w ramach pokuty. Bał się odwiedzin braci, żeby jego wiara nie osłabła.

W więzieniu torturowano go, próbując zmusić do wyrzeczenia się wiary. Niektórzy z jego przyjaciół też namawiali go do odstępstwa. Mimo tortur i namów Piotr pozostał nieugięty. Nie wyrzekł się wiary, a kiedy żądano, żeby wydał innych katolików, podawał tylko nazwiska zmarłych. Piotr i sześciu innych katolików zostało uduszonych lub pobitych w więzieniu na śmierć 20 września 1846 r.

Został beatyfikowany razem z 78 innymi męczennikami przez papieża Piusa XI 5 lipca 1925 r.,., a kanonizowany z grupą 102 innych męczenników koreańskich przez Jana Pawła II 6 maja 1984 r.

Wspomnienie św. Piotra Nam Kyŏng-mun przypada 20 września.

Imię Piotr w języku aramejskim brzmi Kefas, co znaczy Skała, w greckim tłumaczeniu: Petros – Kamień lub Petra – Skała, tak samo po łacinie i dopiero w spolszczeniu imię to nabrało brzmienia Piotr.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies