Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Piotr Ch'oe Ch'ang-hŭb

(1787–29.12.1839)

20 września
29 grudniaŚw. Piotr Ch’oe Ch’ang-hŭb urodził się w 1787 r. w Seulu w rodzinie urzędników państwowych, a więc nieźle sytuowanej. Kiedy miał 13 lat, zmarł jego ojciec. Niedługo potem Piotr i jego starszy brat Jan Ch’oe zaczęli studiować doktrynę katolicką. Wiara zakorzeniła się w nich mocno, skoro już w 1801 r., podczas tamtej fali prześladowań katolików, starszy brat Piotra poniósł śmierć męczeńską za wiarę.

Wiara Piotra okazała się tak samo mocna. Nie został ochrzczony, a podczas prześladowań stracił kontakt z innymi katolikami, przez co nie praktykował w tym czasie religii. Jednak kiedy w 1815 r. zetknął się z katolikami, powrócił do studiowania religii i praktykowania wiary.

Piotr miał ciepłą osobowość i był lubiany przez ludzi. Nie był bogaty, ponieważ podczas prześladowań w 1801 r. rodzina straciła cały majątek.

Św. Piotr Ch’oe Ch’ang-hŭb ożenił się z późniejszą świętą Magdaleną Son Sŏ-byok. Miał z nią jedenaścioro dzieci, ale dziewięcioro z nich zmarło w dzieciństwie – w 1821 r. w Korei szalała cholera i zebrała wiele ofiar śmiertelnych. W tym roku Piotr został ochrzczony i został bardzo gorliwym katolikiem. Kiedy do Korei przybyli misjonarze, został on wymieniony jako jeden z najwierniejszych. Mawiał: „Kiedy myślę o grzechach popełnionych w moich młodszych latach, czuję, że muszę umrzeć dla Boga dla pokuty i żeby uratować swoją duszę”.

Piotr został aresztowany w czerwcu 1839 r., był przesłuchiwany i torturowany. Jego ciało siedem razy zostało skręcone i było bite, ale nie chciał wyprzeć się Boga i odmówił podania miejsca pobytu innych katolików. Był ciężko torturowany także w sądzie wyższej instancji, ale odważnie wytrwał. Tuż przed tym, kiedy został posłany na egzekucję, poprosił sługę więziennego, aby powiedział jego uwięzionym żonie i córce, żeby nie płakały, ale aby chwaliły Boga i dziękowały Mu, oraz żeby podążyły za nim w męczeństwie.

Św. Piotr Ch’oe Ch’ang-hŭb został ścięty w Seulu za Małą Zachodnią Bramą 29 grudnia 1839 r. razem z sześcioma innymi katolikami (Barbarą Cho Chŭng-i, Magdaleną Han Yŏng-i, Benedyktą Hyŏng Kyŏng-nyŏn, Elżbietą Chŏng Chŏng-hye, Barbarą Ko Sun-i i Magdaleną Yi Yŏng-dŏk)) Miesiąc później podążyły za nim w męczeństwie żona Magdaleną Son Sŏ-byok i córka Barbara Ch’oe Yŏng-i, obie również koreańskie święte.

Beatyfikowany przez papieża Piusa XI 5 lipca 1925 r. z grupą 78 innych męczenników, a kanonizowany z grupą 102 innych męczenników koreańskich przez Jana Pawła II 6 maja 1984 r. na placu Yoido w Seulu.

Wspomnienie świętego Piotra Ch’oe Ch’ang-hŭb przypada 20 września i 29 grudnia.

Imię Piotr w języku aramejskim brzmi Kefas, co znaczy Skała, w greckim tłumaczeniu: Petros – Kamień lub Petra – Skała, tak samo po łacinie i dopiero w spolszczeniu imię to nabrało brzmienia Piotr.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies