Juda Tadeusz z atrybutem swego męczeństwa — maczugą, wg ryciny Hansa Baldunga zwanego Grien, 1519 r.Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Juda Tadeusz Apostoł

(I wiek)

28 październikaImię Judy było od dawna czczone w narodzie żydowskim – takie imię nosił jeden z synów Jakuba, czyli Izraela. Imię to znaczy „godny czci” (z hebr. Jehuda). W gronie apostołów dwóch nosiło to imię: Juda Tadeusz i Judasz Iskariota (zniekształcone: Juda z [miasta] Kariot). Judzie do imienia nadano przydomek Tadeusz, co znaczyło „odważny”” Nie wiadomo, dlaczego nadano mu ten przydomek.

O życiu św. Judy Tadeusza nie wiemy prawie nic. Wiemy jedynie z Ewangelii, że był bratem apostoła Jakuba Młodszego. Nazywany jest także „bratem Pańskim”, choć nie wiadomo, jaki stopień pokrewieństwa łączył go z Jezusem. Możliwe, że jego bratem był też apostoł Szymon, ale to nie jest pewne. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie. Juda Tadeusz zostawił nam List, który obecnie należy do ksiąg Nowego Testamentu. W tym liście nazywa sam siebie bratem Jakuba. Z listu tego możemy wyciągnąć wniosek, że był człowiekiem wykształconym.

Niewiele więcej o Judzie Tadeuszu mówi nam tradycja starochrześcijańska. Hegezyp, który żył w II wieku, podaje, że apostoł był żonaty, gdy przystępował do grona uczniów Jezusa. Musiał też mieć dzieci, gdyż historyk Euzebiusz wspomina o wnukach Judy.

Późniejsze świadectwa podają, że po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; część wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inni mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji.

Niektórzy uważają, że Juda Tadeusz był tym apostołem, który przekazał płótna grobowe Pana Jezusa (Całun Turyński) królowi Abgarowi w Edessie. Inni jednak sądzą, że uczniem tym nie był nikt z Dwunastu, lecz któryś z drugiego kręgu uczniów Jezusa.

Św. Juda Tadeusz odbiera szczególny kult w kościele św. Kwintyna w Moguncji w Niemczech. Święto jego obchodzone jest 28 października, razem ze świętem Szymona Apostoła, z którym razem miał odbywać wędrówki misyjne. Na wschodzie jego święto przypada 19 czerwca.

Ikonografia przedstawia św. Judę Tadeusza z włócznią lub pałką w ręku, od których miał ponieść męczeńską śmierć, albo z wizerunkiem Jezusa w ręku – na pamiątkę wydarzeń w Edessie.

Św. Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych; jest też wzywany w szczególnych potrzebach. Z tego powodu w wielu kościołach w Polsce odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań, jest także patronem szpitali i personelu medycznego. Łaskami słynący obraz św. Judy Tadeusza, którego reprodukcję zamieściłam obok, znajduje się w Warszawie, w kościele Księży Misjonarzy pw. Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3

Relikwie św. Judy Tadeusza mają się obecnie znajdować w Rzymie, w Bazylice św. Piotra, w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Nowenna do św. Judy Tadeusza w zupełnie beznadziejnych przypadkach

Należy odmawiać ją jako modlitwę przez 9 dni. Pamiętajmy jednak, żeby modlitwa była pełna ufności i uległości, tak jak odmawiał ją Pan Jezus: „Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22, 42). Bóg bowiem najlepiej wie, czego nam potrzeba do zbawienia naszej duszy i hojnie nas tym obdarza, gdy tylko Go poprosimy.

Aby Najświętsze Serce Jezusa było czczone modlitwą i miłością w każdym tabernakulum aż do końca czasów, Amen.

Aby Najświętsze Serce Jezusa było otoczone chwałą i wspaniałością teraz i na wieki, Amen.

Św. Judo Tadeuszu poproś za nami, wysłuchaj naszej prośby, Amen.

Niech będzie błogosławione Najświętsze Serce Jezusa.

Niech będzie błogosławione Niepokalane Serce Maryi.

Niech będzie błogosławiony św. Juda Tadeusz na całym świecie i w wieczności.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Nowenna do św. Judy Tadeusza

DZIEŃ 1

Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością.

Otwieram moje serce stroskane i proszę, i błagam Cię o opiekę nade mną.

Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią, i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmogącego łaskę, o którą Cię prosili.

Oni też głoszą, żeś Ty, św. Judo nie odmówił im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia. Ten ich głos i niezłomna wiara w ciebie pociągnęły mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną prośbę, byś raczył być orędownikiem mojej sprawy.

(tu wymienić prośbę) Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ 2

O św. Judo Tadeuszu! – zostałeś chwalebnym Apostołem na wołanie Jezusa Chrystusa – poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia.

W Chrystusie, Jego nauce i w Jego boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła katolickiego, miłości i moralności chrześcijańskiej.

Pragnę, o św. Judo Tadeuszu, iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli i czynów moich – a stanę się pożytecznym człowiekiem naszego Kościoła katolickiego – świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ 3

Św. Judo Tadeuszu – chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc serce moje ogarnia, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdują się przy Tobie, mój Orędowniku. Doznaję wtedy uczucia wiary, iż jesteś przy mnie, czuwasz nade mną, gasząc moją trwogę przed grożącym mi niebezpieczeństwem.

Daj mi, o św. Tadeuszu, łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do Ciebie, nigdy nie wygasła, by mi za życia mego była tarczą obronną i doprowadziła po śmierci duszę moją – ku Twej świetlanej postaci, a dzięki Tobie przed Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ 4

O św. Judo Tadeuszu – skoro znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj mi dość siły i wzmagaj moją wolę, ażebym przykładnym rytmem życia jak najrzetelniej spełniał moje codzienne obowiązki, a jednocześnie i misję szerzenia chwały Bożej wskazaną nam przez Chrystusa, idąc drogą prowadzącą przez miłość i moralność chrześcijańską do prawdziwego szczęścia człowieczego w naszym życiu doczesnym i do zbawienia duszy.

Wszak Chrystus Pan głosił szczęście ludzkości na ziemi w wiecznej i największej prawdzie – jaką jest miłość bliźniego.

Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni życie moje i tych, którzy ze mną współżyją, pracują i idą przez życie pod sztandarem Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ 5

Św. Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierć Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki Opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z radością, jak Ty i święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za grzechy swoje.

O św. Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało, kiedy Chrystus, mój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych apostołów świętych modlitwy „Ojcze nasz”.

Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twojemu nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ 6

Dziękuję Ci, o św. Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzeć w przyszłość moją.

Dziękuję ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia, że niweczysz we mnie tę męczącą siłę trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gnębiły.

Utrwalaj, o św. Judo Tadeuszu tę otuchę w mym sercu i wzmagaj we mnie pogodę ducha, która niechaj mi będzie upragnioną łaską daru miłości Chrystusowej.

Spraw, ażebym z tego daru czerpał dalsze siły i moc w każdej potrzebie mego życia. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ 7

O św. Judo! Po dniach wstrząsającego smutku doznałeś niewymownej radości, gdyś znowu ujrzał swego ukochanego Mistrza, który dnia trzeciego po swej śmierci powstał z grobu, aby ukazać się swym uczniom – apostołom. Uproś u Boga łaskę odrodzenia się we mnie dobrych pierwiastków, bym był godzien miłosierdzia Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ 8

O św. Judo, któryś w swej apostolskiej pracy uczył, że światem rządzi wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia – i że na tej sile zbudowano Kościół katolicki, spraw, mój Orędowniku, ażebym w chwilach utrapień i trosk dążył w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalazł ukojenie. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ 9

O św. Judo Tadeuszu, chwalebny apostole – niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja, jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego należeć będę, albowiem serce moje i dusza, i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc – temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz.

Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego imienia, albowiem płynie ku mnie dzięki Twemu wstawiennictwu błogosławieństwo Boże. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...

Modlitwa prośby

Święty Tadeuszu, który od wieków byłeś Orędownikiem tych, którzy stracili wszelką nadzieję ratunku, w Twoje ręce oddaję cierpienia i przerażenia mojego serca. Ufam Twemu pośrednictwu przed Bogiem. Oddaję Ci dzisiaj szczególnie to cierpienie, któremu tylko Wszechmocny Bóg może zaradzić. W pokorze serca błagam o wstawiennictwo. Ufam, że przez Twoje ręce otrzymam łaskę, o którą błagam Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa dziękczynna

Przyjmij, św. Tadeuszu, wdzięczną modlitwę tych, którzy u Ciebie znaleźli pomoc i zmiłowanie. Wiem, jak wiele zawdzięczam Twemu wstawiennictwu. Wysławiam Twoje imię i chcę dziękować do końca mego życia. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...

Litania do świętego Judy Tadeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo – módl się za nami,

Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami,

Święta Panno nad pannami – módl się za nami,

Królowo Apostołów – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, chwalebny apostole – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, gorliwy wyznawco Chrystusa Pana – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, prawdziwy przyjacielu Chrystusa Pana – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, wierny sługo Boży – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, na opowiadanie Ewangelii powołany – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, niezmordowany głosicielu Słowa Bożego – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, Miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, przykładem życia chrześcijańskiego będący – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, w obronie wiary świętej śmiało występujący – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, prześladowanie dla wiary świętej cierpiący – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, krwią swoją wiarę świętą stwierdzający – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, szczególny patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych – módl się za nami,

Święty Judo Tadeuszu, orędowniku możny – módl się za nami,

Abyśmy z grzechów naszych powstali – uproś nam u Boga,

Abyśmy szczerze pokutowali – uproś nam u Boga,

Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli – uproś nam u Boga,

Abyśmy w cnocie postępowali – uproś nam u Boga,

Abyśmy w jedności i zgodzie żyli – uproś nam u Boga,

Abyśmy w wierze niezachwianie trwali – uproś nam u Boga,

Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli – uproś nam u Boga,

Abyśmy w rozpacz nie wpadli – uproś nam u Boga,

Abyśmy błądzących na drogę prawdy sprowadzili – uproś nam u Boga,

Abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili – uproś nam u Boga,

Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli – uproś nam u Boga,

Abyśmy w łasce uświęcającej ustawicznie trwali – uproś nam u Boga,

Abyśmy po przejściu życia doczesnego z tobą się połączyli – uproś nam u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

Módlmy się: Boże, któryś nas przez św. Judę Tadeusza apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy oddając mu cześć coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o codzienną opiekę

Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i Opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twojej cudownej opiece.

Wdzięczny ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.

Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.

Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

Modlitwa w ciężkim strapieniu

O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.

O święty mój Orędowniku, Ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.

O błogosławieństwo dla Ojczyzny

Św. Judo Tadeuszu, potężny Orędowniku u Boga, wyjednaj błogosławieństwo dla odrodzonej Ojczyzny naszej. Wejrzyj na cierpienia niewinnych, a łzy rodziców, którym w czasie wojny wydarto dzieci i na sieroty daremnie szukające matek.

Weź pod możną opiekę rozdarte rodziny, zapędzone w miejsce wygnania, bądź sprawcą ich szczęśliwego powrotu do ognisk rodzinnych.

Usuń piętrzące się wokół trudności, usuń szatańskie zapory zagradzające drogi do pokoju, ładu, sprawiedliwości i dobrobytu. Nie dopuść, aby zły duch pychy i niezgody spowodował nowy rozlew krwi i walk bratobójczych.

Przez swe zasługi wyjednaj nam u Boga łaskę długotrwałego pokoju, dobrobyt i rozwój kultury ducha.

Spraw, aby przeżyte cierpienia wojenne zbliżyły nas do Boga, niech się w nich odrodzą polskie dusze, niech się ożywią serca szczerą ofiarną miłością Ojczyzny i bliźnich, a wola polskiego ludu niech umocni swe niezłomne postanowienie wiernego trwania przy Bogu.

W Polsce odrodzonej z popielisk i mogił rumowisk, i krwi niech wzrośnie nowe życie, zakwitnie pokój, zgoda i miłość. Praca wspólna i modlitwa niech budują gmach nowej Ojczyzny. Amen.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies