Męczeństwo św. Bartłomieja, wg średniowiecznej miniatury, dziś w Bibliotece Brytyjskiej


Porfirowy relikwiarz, w którym spoczywają szczątki św. Bartłomieja w rzymskim kościele San Bartolomeo all’Isola
Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
święty Bartłomiej (Natanael) apostoł

(zm. ok. 70)

24 sierpniaŚwięty ma podwójne imię, ponieważ trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz, nazywają go Bartłomiejem, a św. Jan – Natanaelem. W początkach Kościoła nie było pewności, czy chodzi o tę samą osobę. Dopiero od IX w. na Wschodzie i od XII w. na Zachodzie przyjęto, że jest to jedna osoba. Imię Bartłomiej pochodzi z jęz. aramejskiego Bartalmaj i znaczy „syn Talmaja” lub „syn oracza”. Hebrajskie imię Natanael oznacza „Bóg dał”. Z Ewangelii wg św. Jana dowiadujemy się, że Bartłomieja przyprowadził do Pana Jezusa Filip, dlatego też w spisach apostołów jest umieszczany zaraz po Filipie.

O życiu św. Bartłomieja Ewangelie milczą. Wymienia go jedynie św. Jan: kiedy po Zmartwychwstaniu ukazał się Pan Jezus swoim uczniom nad Jeziorem Genezaret, Bartłomiej był jednym z uczniów, którzy razem łowili ryby.

Tradycja natomiast mówi o tym, że św. Bartłomiej głosił Ewangelię w Indiach (Euzebiusz, św. Hieronim), w Etiopii (św. Rufin, Mojżesz z Herezmu) lub w Arabii Saudyjskiej (Pseudo-Hieronim). Jeszcze inni piszą, że wybrał sobie za teren nauczania Małą Azję, a potem Kraj Partów i Mezopotamię. Jednak na podstawie wcześniejszych źródeł przypuszcza się, że terenem działalności apostolskiej św. Bartłomieja była Armenia. Tradycja podaje nawet, że miał nawrócić brata króla Armenii, Polimpiusza. Na rozkaz króla Astiagesa pojmano apostoła w mieście Albanopolis (dzisiaj Emanstahat) i ukrzyżowano, a potem ścięto. Podaje też legenda, że miał być w czasie mąk odarty żywcem ze skóry. Jako przypuszczalną datę śmierci podaje się 70 rok.

Z apokryfów zachowały się Ewangelia Bartłomieja oraz Apokalipsa Bartłomieja – niestety, tylko we fragmentach, a także Męka Bartłomieja Apostoła.

Relikwie św. Bartłomieja w 410 r. biskup Maruta przeniósł z Albanopolis do Majafarquin; stamtąd przeniesiono je do Dare w Mezopotamii (Irak), w 507 r. Znalazły się w Anastazjopolis w Małej Azji, w roku 580 przewieziono je na Wyspy Liparyjskie, a w roku 838 znalazły się w Benewencie, gdzie przebywają do dnia dzisiejszego w mensie głównego ołtarza tamtejszej katedry. Część relikwii św. Bartłomieja Cesarz Otto III przeniósł do wystawionego przez siebie kościoła w Rzymie, na Wyspie Tyberyjskiej.

Prawosławni grecy obchodzą uroczystość św. Bartłomieja 11 lipca, Ormianie – 25 lutego i 8 grudnia, Etiopczycy – 18 lipca i 20 listopada, w Kościele rzymskim od VIII wieku – 24 sierpnia.

Świętego Bartłomieja obrali sobie za patrona rzeźnicy, garbarze i introligatorzy. Jest uważany za patrona bartników i tynkarzy, także górników, krawców, rolników, właścicieli winnic, piekarzy, pasterzy, siodlarzy, szewców, sztukatorów, a we Florencji – sprzedawców oliwy, serów i soli; wzywany w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies