Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Aniołowie Stróżowie


2 październikaTak jak archaniołów, Kościół czci także i Aniołów Stróżów. Polski wyraz „anioł” wywodzi się od greckiego słowa angellos, które znaczy tyle co „zwiastun, posłaniec”. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla jego chwały i pomagania ludziom. Właśnie aniołów, którzy mają zleconą opiekę nad ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami. Według tradycji chrześcijańskiej każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, który sprawuje nad nim opiekę i prowadzi duszę do Boga. W Piśmie św. w Psalmie 90 w 11 Dawid pięknie pisze: „…swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich swoich drogach.” Poza tym aniołowie są często wymieniani w Biblii; zawsze wypełniają wolę Bożą, przekazują ludziom Słowa Boże, a często chronią ich w różnych niebezpieczeństwach.

Kult Aniołów Stróżów rozwinął się – za naukami św. Pawła Apostoła, św. Cypriana, św. Bazylego, św. Ambrożego, św. Hieronima, św. Augustyna i wielu innych świętych – już w średniowieczu. Święto Aniołów Stróżów istnieje od XVI wieku. W Polsce paulini na Jasnej Górze w XVII wieku założyli bractwo Aniołów Stróżów.

W niektórych krajach jest zwyczaj dawania dzieciom imienia Anioł, np. najbardziej znany z Aniołów – Michał Anioł Buonarrotti. Także to imię (Angelo) otrzymał na chrzcie świętym papież Jan XXIII.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies