Logo serwisu Biblia

Strona główna

Stary Testament

Nowy Testament

Święci wg alfabetu

Święci wg dat

Papieże

Legendy o świętych

Patroni

Ciekawostki

Różne artykuły

Inne strony katolickie

Mapa serwisu

Kontakt
© 2000–2018 barbara
Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved

Strona nie zawiera cookiesNakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Księga Rut

Księga Rut nazwę swoją wzięła od imienia głównej bohaterki. Zajmuje miejsce zaraz po Księdze Sędziów, a więc pośród Ksiąg historycznych. W Biblii hjebrajskiej jednak umieszczona jest pośród Pism (Ketubim).

„W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, aby osiedlić się w ziemi Moabu. Nazywał się ten człowiek Elimelek, jego żona – Noemi, jego dwaj synowie – Machlon i Kilion. Byli oni Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli na ziemię Moabu i tam zamieszkali” (Rt 1, 1–2).

Elimelek zmarł, a Noemi pozostała sama z dwoma synami. Wzięli sobie za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, a druga Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat. Potem obaj synowie zmarli. Wyruszyła więc Noemi razem z synowymi, żeby powrócić z ziemi Moabu do ziemi Judy. Noemi powiedziała do synowych, żeby wróciły do swoich matek, ale one chciały pozostać z nią. Potem jednak Orpa odeszła, a Rut została z Noemi. Obie powróciły do Betlejem na początku żniw jęczmienia.

Noemi miała powinowatego, krewnego jej męża, bardzo zamożnego człowieka o imieniu Booz. Rut poszła zbierać za żniwiarzami kłosy jęczmienia, a przypadek zrządził, że było to pole Booza. Kiedy Booz przybył na pole i zobaczył Rut, spytał żniwiarzy o nią. Oni powiedzieli, że jest to młoda Moabitka, która przyszła z Noemi. Booz powiedział do Rut, żeby zbierała kłosy z jego pola, a kiedy zapragnie pić, niech pije z tego zbiornika, z którego piją jego słudzy. Rut pytała, za co Booz darzy ją tak wielką życzliwością. Odpowiedział, że dowiedział się o jej dobroci dla Noemi i za to należy jej się nagroda od Pana.

Kiedy wieczorem Rut wróciła do domu, Noemi pytała, gdzie zbierała dziś kłosy. Kiedy Rut powiedziała, że na polu Booza, Noemi wyjawiła jej, że Booz to ich krewny. Poradziła też Rut, żeby do końca żniw trzymała się tego pola.

Noemi, teściowa Rut, poradziła jej, żeby w nocy, kiedy Booz położy się po pracy, Rut podeszła i położyła się koło jego nóg, ale żeby nie dała mu się poznać, póki się nie położy. Rut tak zrobiła, jak poradziła jej teściowa. W środku nocy, kiedy Booz poczuł zimno, obudził się i zobaczył Rut. Zapytał ją, kim jest, a ona mu odpowiedziała: „Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij brzeg swego płaszcza nade mną, albowiem jesteś powinowatym” (Rt 3, 9). Odpowiedział, że bardzo dobrze się zachowała, nie szukając młodych mężczyzn. On więc wypełni wobec niej to co nakazuje prawo. Jest jednak jeszcze krewny bliższy od Booza. Dobrze będzie, jeśli on wypełni swój obowiązek, ale jeśli nie będzie chciał, Booz to zrobi.

Wczesnym rankiem Booz odszedł od Rut, żeby nikt nie widział, że spali obok siebie, a potem odmierzył jej sześć miar jęczmienia. Rut przyniosła ziarno Noemi i opowiedziała jej wszystko. Teściowa powiedziała jej, żeby była spokojna, ponieważ Booz nie spocznie, póki nie wypełni tego, co obiecał.

Booz tymczasem w obecności dziesięciu mężów ze starszyzny miasta powiedział do owego krewnego, o którym mówił Rut, że Noemi sprzedaje pole, które należało do Elimeleka. Jeśli on jako krewny chce je kupić, to ma pierwszeństwo, a jeśli nie, niech to oznajmi Boozowi, żeby ob. Mógł je wykupić. Ów krewny odpowiedział, że wykupi. Booz dodał, że razem z polem musi wziąć też Rut za żonę, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie. Wtedy ów krewny powiedział, że nie może wykupić pola. Wtedy Booz powiedział do starszyzny, że są świadkami, że nabył wszystko, co należało do Elimeleka i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. Cały lud zebrany wokół zawołał: „Jesteśmy świadkami”.

Booz zaślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna, którego wzięła na wychowanie Noemi. Sąsiadki nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida.

„A oto potomkowie Peresa. Peres był ojcem Chesrona. Chesron był ojcem Rama, Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Szalmona. Szalmon był ojcem Booza, Booz był ojcem Obeda. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida” (Rt 4, 18–22).

...ciąg dalszy: Pierwsza Księga Samuela