Logo serwisu Biblia

Strona główna

Stary Testament

Nowy Testament

Święci wg alfabetu

Święci wg dat

Papieże

Legendy o świętych

Patroni

Ciekawostki

Różne artykuły

Inne strony katolickie

Mapa serwisu

Kontakt
© 2000–2018 barbara
Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved

Strona nie zawiera cookiesNakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


11 lutegoObjawienie Najświętszej Maryi Panny w Lourdes

W 1858 r. papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej.

Cztery lata później we francuskim miasteczku Lourdes Matka Boża objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Subirous. Kiedy 11 lutego 1858 r. Bernadeta razem z siostrą i przyjaciółką zbierały chrust na rozpalenie w domu ognia, nad małą rzeczką w pobliżu starej skały Massabielle, została na chwilę sama. Wtedy usłyszała dźwięk podobny do szumu wiatru i w grocie po drugiej stronie rzeczki zobaczyła światłość; z której wyłoniła się postać pięknej Pani z różańcem w ręku. Objawienia powtarzały się. 18 lutego Pani poleciła dziewczynce, żeby przychodziła do groty przez kolejnych 15 dni.

Wiadomość obiegła okolice lotem błyskawicy. Już 21 lutego przy Skale Massabielskiej zebrało się kilka tysięcy ludzi. Matka Boża mówiła Bernadecie, żeby modliła się za grzeszników.

Tego dnia, gdy dziewczynka po południu wychodziła z kościoła, z nieszporów, została zatrzymana przez komendanta policji, który poddał ją śledztwu.

25 lutego, podczas kolejnego objawienia, w czasie ekstazy, Bernadeta usłyszała polecenie: „A teraz idź do źródła, napij się z niego i obmyj się w nim”. W rogu groty pojawiło się małe źródełko, którego przedtem tu nie było.

Szybko okazało się, że ta woda ma moc leczniczą. W niedługim czasie Lourdes zasłynęło z cudownych uleczeń na cały świat – jako pierwsze z sanktuariów chrześcijańskich. Na życzenie Matki Bożej wybudowano tam kaplicę (1864–1875) i zaczęto urządzać procesje.

Potem nastąpiła przerwa w objawieniach. Kolejne nastąpiło dopiero w uroczystość Zwiastowania, czyli 25 marca. Na życzenie swojego księdza proboszcza Bernadeta zapytała Panią, bo tak o niej na razie myślała, o imię. „Jam jest Niepokalane Poczęcie” – usłyszała w odpowiedzi. Było to potwierdzeniem ogłoszonego dopiero cztery lata wcześniej dogmatu. Po raz ostatni Matka Boża pojawiła się w uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca). Kościół pilnie badał objawienia i w dość niedługim czasie, 18 stycznia 1862 r. komisja biskupa z Targes, Mgr Laurence’a ogłosiła dekret, że można dać wiarę temu, co wydarzyło się w Lourdes. W 1891 r. papież Leon XII ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes; papież Pius X w 1907 r. rozciągnął je na cały Kościół.

Już w 1861 ksiądz Dominique Peyramale razem ze swym biskupem, Bertrandem-Sév?re’em Mascarou Laurence’em kupił od gminy grotę wraz z przyległym terenem, mając na celu umożliwienie odwiedzin pielgrzymom. Wkrótce też rozpoczęto budowę pierwszego z kościołów. W latach 1866–1872 wzniesiono nad massabielską skałą Bazylikę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W latach 1883–1899 wzniesiono obok jeszcze Bazylikę Różańcową. Potem wybudowano Bazylikę św. Piusa X, której budowę zakończono w roku 1958 Powstały też: Kaplica św. Józefa, konsekrowana 1 maja 1968 r., Kościół św. Bernadetty, konsekrowany w 1988 r. i Kaplica Pojednania, w której przybysze do Lourdes mogą się spowiadać.

Od momentu pojawienia się w massabielskiej grocie cudownego źródełka zaszła tam zmiana. Źródełko istnieje nadal i jest dużo bardziej wydajne niż w czasach Bernadetty, lecz zostało przesłonięte szklanym ekranem i podświetlone od dołu. Ponieważ wydajność źródła wzrosła, wybudowano w 1955 r. baseny z cudowną wodą, w której pielgrzymi mogą się zanurzać. Istnieją też krany, z których pielgrzymi pobierają wodę.

Dotychczas w Lourdes odnotowano 6784 przypadki niewytłumaczalnych wyzdrowień. Jedynie część z nich poddano drobiazgowemu badaniu, dlatego za niezaprzeczalnie cudowne uznano dotychczas 67 spośród nich.

Wszystko to rozsławiło na całym świecie tytuł Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Odrębna uroczystość ku czci Niepokalanego Poczęcia przypada 8 grudnia i jest to jedno z największych świąt ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Nowenna do Matki Bożej z Lourdes

Na rozpoczęcie nabożeństwa można zaśpiewać „Po górach, dolinach” lub inną pieśń do Matki Bożej.

Modlitwa wstępna, odmawiana codziennie:

Módlmy się: Niepokalana Dziewico z Lourdes, gromadzimy się dzisiaj u Twoich stóp, aby oddać Ci cześć. Przyjmij nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy jako Matce Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół przez wieki. Pełni ufności przychodzimy do Ciebie również po to aby w Twoje niepokalane ręce złożyć nasze błagania, wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga. Przynosimy Ci nasz codzienny trud, nasze radości i nasze nędze. Wstawiaj się za nami do Boga, bo potrzebujemy Jego światła, potrzebna nam moc i miłosierdzie, ponieważ jesteśmy słabi i upadamy; potrzebna nam Jego łaska, abyśmy mogli żyć według Jego przykazań. Amen.

Zanośmy zatem nasze błagania do Boga Ojca wszechmogącego przez pośrednictwo Niepokalanej Matki Syna Jego, Jezusa Chrystusa:

Ojcze, Twój Syn mocą swojego odkupienia zachował swoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu – zachowaj nas od skażenia grzechem.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Boże nasz, Ty sprawiłeś, że Najświętsza Panna stała się godnym mieszkaniem dla Twojego Syna i przybytkiem Ducha Świętego – daj, abyśmy zawsze byli świątynią Twojego Ducha.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Boże wszechmogący, dozwól nam naśladować Niepokalaną Dziewicę, jaśniejącą cnotami – niechaj Jej lśniąco biała szata budzi w nas pragnienie pielęgnowania szaty łaski uświęcającej.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Ty nam dałeś Niepokalaną Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym – wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Zjednocz Kościół w swej miłości – niech wierni trwają jednomyślnie na modlitwie z Maryją, Niepokalaną Matką Jezusa.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Ty ukoronowałeś Maryję na Królową nieba, spraw, aby zmarli radowali się na wieki w Twoim Królestwie razem ze Świętymi.

Przez wstawiennictwo Niepokalanie Poczętej, wysłuchaj nas, Panie!

Można dodać jeszcze szczegółowe prośby oraz podziękowania za otrzymane łaski, jak to zwykle ma miejsce podczas nowenny.

I na zakończenie codziennej modlitwy można zaśpiewać 3 razy:

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa końcowa na poszczególne dni lub do wyboru:

Dzień pierwszy – 2 lutego

Wszechmogący wieczny Boże, przez Najświętszą Maryję Pannę, Lourdes stało się znanym miejscem Twojej szczególnej łaskawości, dlatego w Jej niepokalane ręce składamy swoje prośby, abyś je łaskawie przyjąć raczył. Amen.

Dzień drugi – 3 lutego

Miłosierny Boże, przyjmij nasze prośby i odpuść nam winy, aby szata naszej duszy zajaśniała nowym blaskiem na podobieństwo lśniąco białej szaty Niepokalanej z Lourdes. Amen.

Dzień trzeci – 4 lutego

Boże nieskończenie święty, przyjmij nasze błagania i spraw, aby błękitny pas Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, symbol Jej dostojeństwa, był dla nas zachętą do pielęgnowania godności dzieci Bożych. Amen.

Dzień czwarty – 5 lutego

Boże, żółta róża, symbol dziewictwa, wieczności i duchowej radości, znajdująca się na stopach Najświętszej Dziewicy z Lourdes, z Twojej woli poucza nas, byśmy u Ciebie zawsze szukali ratunku i z radością podążali do wiecznej ojczyzny. Amen.

Dzień piąty – 6 lutego

Boże, widok różańca w rękach Niepokalanej Dziewicy z Lourdes stał się dla świętej Bernadety jakby nakazem do odmawiania różańca, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem modlitwą różańcową wypraszali Twoją łaskawość i nawrócenie dla grzeszników. Amen.

Dzień szósty – 7 lutego

Wszechmogący Boże, źródło lourdeńskie ukazane przez Niepokalaną Matkę Twojego Syna stało się miejscem szczególnego wysławiania Twojego nieskończonego miłosierdzia; przyjmij również nasze błagania, abyśmy nigdy nie przestawali Cię wielbić. Amen.

Dzień siódmy – 8 lutego

Boże wszechmogący, posłuszne obmycie się świętej Bernadety w źródle lourdeńskim, z polecenia Niepokalanej Pani, niech dla nas będzie zachętą do posłuszeństwa Twoim przykazaniom. Amen.

Dzień ósmy – 9 lutego

Boże, Ty w Lourdes za pośrednictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna wzywasz lud chrześcijański do pokuty, spraw abyśmy przez dobrowolną pokutę cieszyli się Twoją łaskawością i otrzymali Twoje przebaczenie. Amen.

Dzień dziewiąty – 10 lutego

Dzień 9 – 10 lutego Dom Twój, Panie, zbudowany w Lourdes z polecenia Niepokalanej Dziewicy, stał się miejscem Twojej chwały, łaskawości i miłosierdzia, a także chwały naszej Niepokalanej Orędowniczki, spraw, abyśmy posłuszni Twoim wezwaniom prowadzili święte życie i osiągnęli szczęście wieczne. Amen.

Litania do Matki Bożej z Lourdes

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Panno, objawiona w Lourdes, módl się za nami.

Święta Panno, zalecająca pokutę, módl się za nami.

Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło, módl się za nami.

Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach, módl się za nami.

Święta Panno, ogłaszająca się „Niepokalanym Poczęciem”, módl się za nami.

Córko Niepokalana Boga Ojca, módl się za nami.

Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Oblubienico Niepokalana Ducha Świętego, módl się za nami.

Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.

Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości, módl się za nami.

Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego, módl się za nami.

Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa, módl się za nami.

Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego, módl się za nami.

Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego, módl się za nami.

Królowo Niepokalana Nieba i ziemi, módl się za nami.

Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem, módl się za nami.

Powiernico Niepokalana łask Bożych, módl się za nami.

Gwiazdo morza Niepokalana, módl się za nami.

Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego, módl się za nami.

Różo Niepokalana wśród cierni, módl się za nami.

Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym, módl się za nami.

Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości, módl się za nami.

Przyczyno Niepokalana naszej wiary, módl się za nami.

Źródło Niepokalane Boskiej Miłości, módl się za nami.

Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia, módl się za nami.

Światło Niepokalane Aniołów, módl się za nami.

Chwało Niepokalana Proroków, módl się za nami.

Nauczycielko Niepokalana Apostołów, módl się za nami.

Potęgo Niepokalana Męczenników, módl się za nami.

Opiekunko Niepokalana Wyznawców, módl się za nami.

Radości Niepokalana w Tobie ufających, módl się za nami.

Obrono Niepokalana grzeszników, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.

W.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

...wróć