Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukience brylantowej (diamentowa) z XVII wieku


Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukience rubinowej (wierności) z XVII wieku


Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukience koralowej z 1910 roku (ekspiacja za kradzież sukienki perłowej i koron w 1909 r)


Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukience milenijnej (sukienka tysiąclecia) z 1910 roku


Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukience koralowo-perłowo-biżuteryjnej z 1969 roku


Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukience koralowo-perłowej (sukienka 600-lecia) z 1981 roku


Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukience sześćsetlecia (złotej) z 1982 roku


Częstochowska Ikona Matki Bożej w sukience bursztynowo-brylantowej (sukienka zawierzenia Totus Tuus) z 2005 roku (wotum z okazji 350. rocznicy obrony Jasnej Góry przed Szwedami)


Sukienka wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego z 2010 roku


Sukienka perłowa z 2018 (replika sukni skradzionej w 1909 r)


Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w sukience z nasion (tzw. soborowy czyn dobroci)


Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w płaszczu hetmańskim


Jubileuszowy relief z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej
Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Matka Boża Częstochowska
– Matka Boża Jasnogórska

26 sierpnia26 sierpnia obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Jasna Góra to jedyne sanktuarium maryjne na świecie, którego powstanie nie było konsekwencją objawienia maryjnego. Najstarsza tradycja wiąże to wydarzenie z założeniem klasztoru na Jasnej Górze w 1382 r. i przywiezieniem tam łaskami słynącego obrazu Matki Bożej. Są też inne opinie – mniej przekonujące – że uroczystej intronizacji obrazu dokonano w środę po uroczystości św. Bartłomieja, czyli 31 sierpnia 1384 r.

Zrekonstruowane przez historyków dzieje obrazu mówią, że może on pochodzić z VII w i dlatego jest jednym z najstarszych obrazów Matki Bożej na świecie. Ponieważ jednak analiza obrazu wskazuje na duże jego podobieństwo do tych, jakie mnisi bazyliańscy malowali na Krecie, obraz może też pochodzić z X wieku. W XII wieku prawdopodobnie obraz ten przywiózł do Bizancjum – jako wielką świętość – jeden z cesarzy: albo w 1166 r. Andronik Komnen (panował 1180–1185) albo Aleksy Anioł (panował 1195–1203), a potem któryś z cesarzy wschodnich podarował go księciu halickiemu.

Pierwszy, najdawniejszy dokument, który opowiada o cudownym obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej to rękopis łaciński, spoczywający w archiwum klasztoru jasnogórskiego, pt. „Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus” („Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). A oto cytat:

„Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.”

Legenda, spisana w Krakowie w 1523 r., przytoczona przez Risinusa Petrusa w dziele "Historia pulchra et stupendis miraculis referata imaginis Mariae", podaje dzieje obrazu bardziej szczegółowo, chociaż nie wiadomo, ile w niej jest prawdy. Mówi ona, że obraz ten namalował sam święty Łukasz na blacie stołu z domu Pana Jezusa w Nazarecie. W IV wieku miała go znaleźć cesarzowa Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, w Jerozolimie. Potem jej syn miał go zawieźć do Bizancjum. W IX wieku cesarz bizantyjski Nicefor podarował obraz Karolowi Wielkiemu, królowi Franków i Longobardów, świętemu cesarzowi rzymskiemu i błogosławionemu Kościoła katolickiego. W XIII wieku Lew I Halicki, czyli Lew Daniłowicz miał przywieźć obraz do Bełza, gdzie zasłynął wieloma łaskami. W 1382 r. księstwo bełskie i Ruś Czerwona weszły w posiadanie księcia opolskiego Władysława Opolczyka. Wtedy Władysław chciał przewieźć obraz do Opola, ale w czasie przewożenia obrazu konie zatrzymały się w pobliżu Częstochowy i nie chciały ruszyć dalej. Książę zmuszony był tu się zatrzymać. Potem, we śnie książę miał otrzymać nakaz umieszczenia obrazu w klasztorze paulinów.

Z kolei inna legenda, wcześniejsza od tej spisanej w roku 1523, opisuje podobne zdarzenie: podczas przewożenia obrazu z Wyszogrodu do Włodzimierza sanie w cudowny sposób zostały zatrzymane w Bogolubowie.

Następna legenda opowiada o powstaniu rys na obliczu Madonny. Otóż w 1430 roku na klasztor miała napaść gromada husyckich rozbójników: Polaków, Czechów, Niemców i Rusinów, których przywódcą był kniaź Fryderyk Ostrogski, wielki wróg Władysława Jagiełły. Złupili klasztor, a na jeden z wozów z łupami załadowali cudowny obraz Matki Bożej. I wtedy okazało się, że konie nie chcą ruszyć z miejsca. Udało im się odjechać dopiero po zrzuceniu obrazu z wozu. Jednak zanim odjechali, jeden z napastników ze złości ugodził mieczem twarz Madonny. Legenda mówi też, że mimo ponawianych prób nikomu nie udało się zamalować tych rys.

Tyle legendy. Jednak najstarsze zapisy z XV i XVI wieku mówią, że w 1382 roku książę Władysław Opolczyk sprowadził z Węgier do Polski paulinów i ufundował dla nich klasztor w Częstochowie, który od 1388 r. zwany jest Jasną Górą. Podarował im cudowny obraz Matki Bożej, który pozostaje tam do dziś jako największa świętość narodu polskiego.

Kult świętego obrazu szybko rozpowszechnił się na całą Polskę i nawet poza jej granice. Jasna Góra przez cały czas swojego istnienia gościła i gości liczne pielgrzymki, nie tylko z Polski. Sanktuarium z cudownym obrazem matki Bożej zostało duchową stolicą Polski, a szczególnie po obronie klasztoru w czasach szwedzkiego potopu. Historia, a może legenda, jak to Matka Boża obroniła klasztor i kościół, została pięknie opisana w przez Henryka Sienkiewicza „Potopie”.

W 1638 roku paulini uzyskali zgodę na obchodzenie święta „Przeniesienia obrazu na Jasną Górę”. Z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego papież Pius X 13 kwietnia 1904 roku, na prośbę biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego, ówczesnego przeora Jasnej Góry, o Euzebiusza Rejmana i polskich paulinów, zezwolił na obchodzenie święta Matki Bożej Częstochowskiej w całej diecezji. Miało być ono obchodzone w środę po 24 sierpnia. Pierwszy raz było uroczyście obchodzone 29 sierpnia 1906 roku. 23 grudnia 1931 roku, na prośbę kardynała Augusta Hlonda prymasa Polski, papież Pius XI zatwierdził dzień 26 sierpnia jako święto ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej i rozciągnął je na całą Polskę. W tradycji Kościoła prawosławnego święto Częstochowskiej Ikony Matki Bożej obchodzone jest 19 marca (6 marca w kalendarzu juliańskim).

Powstał też zwyczaj ozdabiania cudownych obrazów Maryi koronami. Pierwsza koronacja na mocy dekretu papieża Klemensa XI dokonana została przez biskupa Krzysztofa Szembeka 8 września 1717 r. Korony oarował sam król August II Mocny. Z okazji koronacji przyozdobiono obraz kosztowną sukienką zrobioną przez złotnika, brata Makarego Szybkowskiego. Na potrzeby różnych uroczystości zrobił on trzy suknie: granatową haftowaną diamentami, niebieską z rubinami i zieloną z perłami i różnymi drogimi kamieniami.

Od tamtego czasu Matka Boża Częstochowska otrzymała też inne sukienki. Obecnie istnieje wiele sukienek do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, z których najbardziej znane to:

sukienka brylantowa (diamentowa) z XVII wieku,

sukienka rubinowa (wierności) z XVII wieku,

sukienka koralowa z 1910 roku,

sukienka milenijna (tysiąclecia) z 1966 roku,

sukienka koralowa (koralowo-perłowo-biżuteryjna) z 1969 roku,

sukienka sześćsetlecia (koralowo-perłowa) z 1981 roku,

sukienka sześćsetlecia (złota) z 1982 roku,

sukienka bursztynowo-brylantowa (zawierzenia Totus Tuus) z 2005 roku,

sukienka wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego z 2010 roku.

Do Matki Jasnogórskiej w ciągu wieków udawali się Polacy po pomoc, ratunek, ale także dla wyrażenia Jej swojej miłości i wdzięczności. Wielokrotnie oddawano jej także polski naród w opiekę. Najbardziej znanym i najbardziej uroczystym aktem oddania się narodu polskiego w opiekę Matki Bożej Częstochowskiej są tzw. Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Były one odnowieniem ślubów króla Jana Kazimierza, które były jego osobistym zobowiązaniem, ale te odnowione stały się zobowiązaniem całego narodu. Tekst tych ślubów napisał kard. Stefan Wyszyński w czasie swojego uwięzienia w Komańczy. Zostały one uroczyście złożone 26 sierpnia 1956 r. w obecności około miliona wiernych przez Episkopat Polski. 5 maja 1957 r. we wszystkich polskich kościołach odbyło się odnowienie tych ślubów.

Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego podaję na dole strony.

Jest wiele opisów cudownych zdarzeń zaszłych za wstawiennictwem Jasnogórskiej Pani, które są spisane w księgach, ale tylko jeden z nich ocjalnie został nazwany cudem. W 1593 roku biskup Radziwiłł zadecydował, że należy rozpocząć rejestrację nadzwyczajnych wydarzeń związanych z obrazem. Spisano ich około 2 tys. (zerknij do działu „Legendy” do tekstu „Z jasnogórskiej księgi cudów”). Pierwsza księga, z datś 1595 r., nosi tytuł: „Tomus Primus miraculorum Beatae Mariae Virginis Częstochowiensis” – „Pierwszy tom cudów Błogosławionej Maryi Panny Częstochowskiej”” („Pierwszy tom cudów Matki Boskiej Jasnogórskiej”). Są w niej opisane także cudy sprzed założenia księgi – pierwszy z roku 1402 Jest tam też opisane uzdrowienie Prymasa Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego. On sam mówił: „W potęgę Dziewicy Wspomożycielki, Jasnogórskiej Pani uwierzyłem 5 sierpnia w 1924 roku. I tej wiary nikt mi nie odbierze”. Jak to było? To była Msza prymicyjna młodego księdza, późniejszego Prymasa Polski. Ze względu na słabe zdrowie opóźniano jego święcenia. Razu jednego, kiedy diakon Stefan Wyszyński przyszedł do zakrystii, kościelny popatrzył na niego i powiedział: „Księże Stefanie, z takim zdrowiem to na cmentarz, a nie do ołtarza”. Jednak święcenia otrzymał i Msza się odbyła. Podobno był moment, kiedy musieli mu podstawić krzesełko, żeby mógł Mszę św. skończyć. We wspomnieniach mówi, że prosił o jeden rok życia, żeby mógł być kapłanem i służyć ludowi Bożemu, przynajmniej jeden rok, bo wiedział, że musi umrzeć. A Matka Boża okazała się daleko hojniejsza, bo dała mu następnych 57 lat.

Jeden z cudów, stwierdzony kanonicznie, to uzdrowienie Tekli Bobrowskiej, córki cześnika siewierskiego, 29 maja 1786 roku. Przynieśli ją na noszach, była na Mszy św. i w czasie błogosławieństwa mszalnego, kiedy kapłan błogosławił, ona wstała na równe nogi. I ojciec zażądał – to był magnat, więc jakoś się z nim liczyli – i kuria krakowska przeprowadziła proces kanoniczny, w którym stwierdzono, że to był cud. I na tej podstawie zamiast „obraz łaskami słynący” możemy mówić „Cudowny obraz” – „Cudowny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej”.

Od papieża Jana XXIII wyszło, żeby w Częstochowie modlono się za niego do Czarnej Madonny (Madonna Nigra). Paulini proszą, żeby nie nazywać Matki Bożej Jasnogórskiej Czarną Madonną, bo to nie jest prawda: nie ma ani jednej czarnej kreski w całym obrazie: ani w karnacji, ani w szacie, ani w tle. Carscy urzędnicy mieli wielkie pretensje do Matki Bożej Jasnogórskiej, że przeszkadza Ona w rusykacji. Dlatego pogardliwie nazwali ją Czarną Rewolucjonistką. Niemcy również nazwali Ją pogardliwie Schwartze Madonna. Na Śląsku kazali wyrzucać obrazy Matki Bożej Jasnogórskiej ze świątyń. Dlaczego mamy więc używać tych nazw, które nie pasują, nie są słuszne i nawet do pewnego stopnia są bluźniercze. Nazwa brzmi: Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej lub Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Ktoś by zapytał, co z piosenką, która obiegła całą kulę ziemską i rzeczywiście stała się bardzo popularna we wszystkich językach. Więc paulini proponują: „O Matko, najdroższa Matko, jak dobrze Twym dzieckiem być. O pozwól, najdroższa Matko, w ramiona Twoje się skryć”. I tak śpiewają.


Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego:


„Wielka Boga-Człowieka Matko, Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo.

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu Polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości, wierności i nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych.

Królowo Polski – przyrzekamy!

My, Biskupi Polscy i Królewskie Kapłaństwo, lud nabyty Zbawczą Krwią Syna Twego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask Wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich całe wieki naszej wierności Bogu, Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu św.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wypełniliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

KRÓLOWO POLSKI, ODNAWIAMY DZIŚ ŚLUBY PRZODKÓW NASZYCH I CIEBIE ZA PATRONKĘ NASZĄ I ZA KRÓLOWĘ NARODU POLSKIEGO UZNAJEMY.

Zarówno siebie samych, jak wszystkie ziemie polskie i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie Twej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, Chrześcijańskiej Przedniej Straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko, Dziewico, przed Obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim pod opieką Najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię – pod przewodnictwem Kościoła katolickiego – do wiecznej Ojczyzny.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obcie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym.

Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Boży. Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska. Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

Królowo Polski, ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.

Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy Ci iść w ślady Twoich cnót, Matko-Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski – przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy ŻYWE WOTUM NARODU, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci Ziemię Polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twego.

Amen.”


Zachęcam do odwiedzenia działu Legendy i poczytania o cudach, jakie miały miejsce za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej.


Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej


O najwspanialsza królowo nieba i ziemi Najświętsza Maryjo Częstochowska! Oto ja niegodny sługa Twój, staje przed Tobą; wznosząc błagalnie ręce do Ciebie – i z głębi serca mego wołam: O Matko najlitościwsza! Ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja; jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę? Wiem, droga Matko, że serce Twoje pełne litości wzruszy się moim błaganiem i wysłucha mnie w mojej potrzebie, gdyż wszechmoc Boska w Twoim ręku spoczywa, której Swego upodobania. A więc Maryjo! Błagam Cię powstań i użyj Swej potężnej mocy, rozpraszając wszystkie cierpienia moje, wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy. O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych; a więc i moja szczególna Opiekunko. Wprawdzie czuję to dobrze w głębi duszy, że dla grzechów moich niegodzien jestem, abyś mi miłosierdzie świadczyła, lecz błagam Cię, o droga Matko! Nie patrz na mnie przez owe grzechy moje, ale spojrzyj przez zasługi najmilszego Syna Twego i przez Jego Najświętszą krew, którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu; pomnij o najmilsza Matko, na te cierpienia, jakich Sarna doznałaś, stojąc pod krzyżem i na wpół umarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego. A zatem, przez pamięć na to wszystko, o Matko! Nie odmów mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj, a będąc przez Ciebie pocieszonym, wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Amen.

Litania do Matki Bożej Częstochowskiej


Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Najukochańsza Córko Ojca Przedwiecznego,

Matko Słowa żywego,

Matko nieustannie cudami na Jasnej Górze słynąca,

Matko, ludu Twojego skuteczna obrono,

Matko przez lud Twój ukoronowana,

Matko, pośredniczko nasza między niebem a ziemią,

Matko, Orędowniczko nasza,

Matko, miłościwa Lekarko chorych,

Matko, przywracająca wzrok ślepym,

Matko, przywracająca słuch głuchym,

Matko, przywracająca władzę chromym,

Można Szafarko Miłosierdzia Bożego,

Krynico Świętych Łask, hojnie na lud Twój zsyłanych,

Wspomożycielko wzywających Cię z ufnością,

Nadziejo zrozpaczonych,

Ucieczko grzeszników,

Pośredniczko zwaśnionych,

Ratunku tonących,

Umierających pomocy przemożna,

Zwyciężająca złe duchy,

Odnosząca zwycięstwo nad wrogami Twój przybytek Święty oblegającymi,

Tarczo rycerzy za wiarę walczących,

Królowo Polski,

Patronko młodzieży polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Jasnogórska Królowo Polski,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Wszechmogacy i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej


Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!

Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Koronka do Matki Bożej Częstochowskiej


Odmawia się na różańcu

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, swe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Dozwól nam chwalić Cię, Panno Święta – daj nam moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

(3 razy) Matko Boża Częstochowska – ratuj nas!

Na dużych paciorkach: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

I Dziesiątka: W Tobie, Maryjo, Córko Ojca Niebieskiego, pokładam nadzieję – niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

II Dziesiątka: W Tobie, Maryjo, Matko Syna Bożego, pokładam nadzieję – niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

III Dziesiątka: W Tobie, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, pokładam nadzieję – niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

IV Dziesiątka: W Tobie, Maryjo, Królowo Polski, pokładam nadzieję – niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

V Dziesiątka: W Tobie, Maryjo, Matko Miłosierdzia i Ucieczko grzeszników, pokładam nadzieję – niech nie będę zawstydzony na wieki!

Chwała Ojcu...

Na zakończenie: Pod Twoją obronę...

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za chwalebną przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej


Nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej można odmawiać prywatnie lub zbiorowo w świątyniach czy kaplicach. Uroczyście powinno się odprawiać przed świętami Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia. Dobrze byłoby też w ciągu całego roku pamiętać o tej modlitwie praktykować ją zwłaszcza w święta Maryjne czy też narodowe oraz w soboty Królowej Polski. Przy częstym odmawianiu Nowenny można opuszczać „Wprowadzenie historyczne” lub zastępować je innymi tekstami, jak np. aktualnymi Listami Episkopatu z okazji przygotowań do Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry czy też wybranymi tekstami z literatury polskiej.


Dzień pierwszy

I. Wprowadzenie

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje we władanie Ruś Czerwona. W czasie podróży po powierzonych mu ziemiach znajduje – jak głosi tradycja – w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy, Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. Gdy zamek uchroniono przed grożącym mu oblężeniem, książę postanawia zabrać cudowny obraz na Śląsk.

W roku 1382, posłuszny wewnętrznemu natchnieniu, sprowadza z Węgier OO. Paulinów do Częstochowy i powierza im wizerunek Matki Bożej. Górę, na której stanęła pierwsza, tymczasowa drewniana fundacja, nazwano Jasna. Pieśń: Gwiazdo śliczna...

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim – dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce – dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu – dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za wierna opiekę, która w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata – dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Przedziwna Matko Syna Bożego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoją obronę

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanna pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taka pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową, Apel Jasnogórski.


Dzień drugi

I. Wprowadzenie

W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów, zarażonych błędami sekty Husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. Wówczas jeden z łupieżców rzucił obraz w błoto i w ślepym gniewie pociął go szablą; po czym wszyscy zbiegli. Wkrótce OO. Paulini odnaleźli szczątki rozbitego Wizerunku. Wieść głosi, że obmyto go wodą ze źródła, które miało w tym czasie wytrysnąć. Do dziś dnia źródło bije, a wierni uważają jego wodę za cudowną.

Powiadomiony o napadzie król Władysław Jagiełło sam zajął się sprawą odnowienia Obrazu. Sprowadził do Krakowa najlepszych artystów. Wywiązali się oni znakomicie z powierzonego im zadania. Ślady cięć miecza, widoczne na obliczu Jasnogórskiej Pani, przypominają o usiłowaniu zniszczenia obrazu.

II. Modlitwa dziękczynienia

Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu – dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!

Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię – dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!

Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz – dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Matko Częstochowska, w Twoim obrazie pociętym mieczami – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

IV. Modlitwa prośby

Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:

Kiedy źli ludzie nam zagrażają – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy tracimy dobra materialne – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoja obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.


Dzień trzeci

I. Wprowadzenie

W roku 1621, za panowania Zygmunta III, dowództwo wojsk walczących z Turkami oddano w ręce Karola Chodkiewicza. Rycerski hetman gorącą miłością i czcią otaczał Matkę Boża Jasnogórska. W czasie oblężenia polskich chorągwi pod Chocimiem przez 5 krotnie liczniejsze siły tureckie, zarządził Chodkiewicz gorące modlitwy o ratunek do Częstochowskiej Pani. Mądry wódz wiedział doskonale, że Polska powstrzymując pochód Turków na zachód, broni katolicka Europę przed zalewem islamu. Nie wątpił wiec, że w szlachetnym dziele obrony chrześcijaństwa dozna pomocy Matki Chrystusowej.

Po miesięcznym oblężeniu, 10 października, w polskim obozie została tylko jedna beczka prochu. Hetman zaczął już wątpić w dalsza możliwość obrony. Kierowany jednak ufnością ku Maryi, postanawia dalej walczyć. Jednocześnie zwiększa szturm modlitwy błagalnej. I właśnie dnia 10 października Turcy tak wielkie ponieśli straty, iż pierwsi prosili o rozejm. Okazało się później, że w tym samym czasie o. Oborski, jezuita, miał na modlitwie widzenie. Zobaczył, jak Stanisław Kostka prosi matkę Boża o laskę zwycięstwa dla Polaków i zostaje przez Nią wysłuchany. W podziękowaniu za szczęśliwe zażegnanie dalszej wojny zarówno hetman, jak ówcześnie panujący król Władysław IV złożyli dziękczynne wota Jasnogórskiej Pani.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za ratunek w niebezpieczeństwach – dziękujemy Ci, Maryjo!

Za obronę przed zagrożeniem wiary – dziękujemy Ci, Maryjo!

Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość – dziękujemy Ci, Maryjo!

Za Twoja nieustanna opiekę i miłość ku nam – dziękujemy Ci, Maryjo!

III. Modlitwa czci i miłości

Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Potężna Rycerko Boga Żywego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Zwycięska Królowo, tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twojego Syna – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelka słabość – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Maryjo, która jesteś ucieczka i nadzieja wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoja obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i Miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.


Dzień czwarty

I. Wprowadzenie

W roku 1655 wojska szwedzkie zajęły prawie bez boju ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. Szlachta i możnowładcy zdradzili króla Jana Kazimierza i przeszli na stronę Karola Gustawa. Po krótkiej walce ostatni poddał się Kraków. Wkrótce najeźdźcy postanowili również i Częstochowę obsadzić własną załogą. Zupełnie nieoczekiwanie spotkali się z zaciętym oporem. O. Augustyn Kordecki wierzył jednak w zwycięstwo. Wspaniale to wyraził Sienkiewicz, wkładając w usta Przeora następujące słowa: „Chociaż wszystkie cnoty w duszy polskiej zagasły, jednak jeszcze coś pozostało, bo pozostała miłość i cześć dla Najświętszej Panny, a na tym to fundamencie reszta odbudowana być może”. Słuszne okazało się przekonanie O. Kordeckiego, że jeśli choć jedna kula wroga padnie na Jasną Górę, cały kraj odwróci się od Szwedów. Nadzieja bohaterskiego Przeora nie doznała zawodu. Twierdza Jasnogórska mimo ogromnych trudności broniła się bohatersko przez pięć tygodni. W tym czasie cały kraj stanął już do walki z najeźdźcą.

Dnia 24 grudnia gen. Muller, oblegający klasztor, otrzymuje rozkaz wycofania swoich wojsk. W ciągu kilku miesięcy Polacy zbrojnie wyzwalają się z wrogiej okupacji. Nikt do dzisiejszego dnia nie ma wątpliwości, że kraj zawdzięcza odzyskaną wolność najświętszej Pannie. To Ona natchnęła wodza w białym habicie do nierównej walki. Po ludzku sądząc, szaleństwem była obrona niewielkiej twierdzy, gdy większą część kraju zajęły już wojska szwedzkie. „Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37).

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Częstochowę, duchową twierdzę i moc Narodu Polskiego – dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!

Za Twoja miłość płynącą z Jasnej Góry, która jak Gwiazda Przewodnia świeci Polakom rozrzuconym po całym świecie – dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!

III. Modlitwa czci i miłości

Służebnico Boga, która rodzisz na ziemi Syna Ojca Przedwiecznego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Wspomożycielko Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia świata – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Pomocnico Ducha Świętego w uświęcaniu pokoleń idących przez wieki – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko powołująca swe dzieci na wszystkich kontynentach świata do udziału we współodkupieniu ludzkości – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Zwycięska Pani z Jasnej Góry, któraś zjednoczyła wszystkich Polaków w obronie Twojej chwały – bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Jasnogórska Pani, która jesteś dla każdego z nas najczulsza Matka – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Królowo nasza umiłowana, która dla wszystkich dzieci Narodu Polskiego nieustannie jesteś znakiem jedności i zwycięstwa – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoja obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.


Dzień piaty

I. Wprowadzenie

1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej złożył swoja koronę przed obrazem Bogurodzicy i ślubował wiekopomnymi słowami: „Wielka Boga – Człowieka Matko, Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego Króla Królów... i Twoim miłosierdziem król... Ciebie za Patronkę moja i za Królową państw moich obieram...”.

Król, legalna i oficjalna władza Rzeczypospolitej, składa losy Państwa w ręce Matki Boga po wszystkie czasy, jako wieczystej Królowej. Za zezwoleniem obecnego w czasie ślubów legata papieskiego, biskupa Vidoniego, wezwanie: „Królowo Korony Polskiej” zostaje włączone do Litanii loretańskiej. Jan Kazimierz był przekonany, że Maryja uratowała kraj od nawały szwedzkiej i tylko Ona potrafi obronić naród przed dalszymi najazdami. Przecież król zdawał sobie sprawę, że jemu Polacy mogą odmówić posłuszeństwa, jak to już raz uczynili, natomiast dla obrony Maryi, dla Jej chwały pójdą zawsze i wszędzie, choćby na śmierć. Niechże, więc Ona rządzi i króluje, a on będzie pokornym sługa i narzędziem w Jej dłoniach.

Królowa Polski nie zawiodła położonej w Niej ufności. Niemal w każdym stuleciu, w każdym zdarzeniu historycznym możemy dostrzec Jej kierującą rękę.

W obecnej dobie jesteśmy również świadkami wyraźnego wpływu Jasnogórskiej Pani na dzieje kraju. W roku 1956 upłynęło 300 lat od ślubów Kazimierzowych. W Polsce w tym czasie narastają trudności dla życia religijnego. Ksiądz Prymas Kardynał Wyszyński i inni Biskupi nie mogą wypełniać swoich obowiązków. Wtedy znowu z Jasnej Góry przychodzi światło – natchnienie: Maryja, podobnie jak 300 lat temu, tak i teraz znowu pospieszyła z pomocą.

26 sierpnia, w święto Częstochowskiej Pani, milionowa rzesza wiernych obległa Jasna Górę. Było to oblężenie modlitwy, ofiary i pokuty. Zostały wówczas ponowione śluby Jana Kazimierza. Tym razem Naród przyrzekał wierność matce i Królowej oraz błagał o uwolnienie Księdza Prymasa i o wolność dla całego Kościoła w kraju. Zaledwie dwa miesiące kazała Matka czekać swoim dzieciom na spełnienie ich próśb. W ostatnia sobotę października Kardynał Wyszyński wraca do Warszawy i obejmuje swoje obowiązki. Dziękując za modlitwy, mówi: „Prosiłem w więzieniu, że jeżeli ma przyjść wyzwolenie, niech przyjdzie przez Matkę Boża, a znakiem tego zwycięstwa będzie Jej dzień i Jej miesiąc. I tak się stało”.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, iż jesteś Królową naszego Narodu – dziękujemy Ci, Matko Boga!

Za łaskę nieustannie trwającego Przymierza naszego Narodu z Tobą, Królowo Polski – dziękujemy Ci, Matko Boga!

Za pokonanie ataków godzących w jedność wiary katolickiej na polskiej ziemi – dziękujemy Ci, Matko Boga!

Za to, że mocą swoja ratujesz wiarę Polonii świata – dziękujemy Ci, Matko Boga!

III. Modlitwa czci i miłości

Wielka Boga – Człowieka Matko, za Twe łaskawe panowanie nad nami – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Dziewico Wspomożycielko, dana na pomoc ku obronie Narodu naszego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Strażniczko sumienia chrześcijańskiego, która nieustannie pomagasz nam do odnowy życia – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Matko i Królowo nasza! We wszelkich niebezpieczeństwach, grożących naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

W nieustannej trosce o zachowanie katolickiego dziedzictwa polskiego – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

W zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

W niebezpieczeństwach ulegania nałogom – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoja obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty Obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.


Dzień szósty

I. Wprowadzenie

W roku 1683 wojska tureckie niszcząc, paląc i mordując dotarły pod Wiedeń. Zagrożona została cała chrześcijańska Europa. Wówczas papież bł. Innocenty XI wysyła swego posła do Jana III Sobieskiego z prośbą: „Synu, ratuj chrześcijaństwo i kulturę Zachodu”. Jednocześnie przybywają posłowie niemieccy z błaganiem o ratunek. Polski król nie waha się. Wezwanie Ojca chrześcijaństwa do obrony Kościoła Chrystusowego jest dla niego święte. Zapisane zostały słowa, którymi Jan III Sobieski przemawiał do swoich wojsk: „Bóg dał mi moc, iżbym widział, jak rycerze Chrystusowi rozproszą ordy pogańskie, a wy nie trwóżcie się w sercach waszych... Zali nie zwa nas już w świecie przedmurzem chrześcijaństwa? Zali nie przysięgaliśmy, że do ostatniej kropli krwi bronić będziemy wiary naszej świętej?...”.

Sobieski szybkim marszem prowadzi wojsko pod Wiedeń. Po drodze wstępuje do Częstochowy, gdzie cały dzień się modli. Służy do Mszy św. i przystępuje do Komunii św. pokornie prosząc Najśw. Dziewicę o zwycięstwo. To samo czyni w Piekarach Śląskich. Na kilka godzin przed rozpoczęciem walki król rzuca wojsku hasło: „W Imię Panny Maryi, Panie, Boże, dopomóż!”.

O drugiej po południu ruszyła husaria do ataku śpiewając Bogurodzicę. Kroniki podają: „Nim noc zapadła, Maryja kierując miecze sług swych, starła pyszne rogi Turczynowi, a padło ich wówczas 25 tysięcy, gdy polskich rycerzy tylko tysiąc”. Król Jan III wysyła do Ojca sw. Wiadomość: „Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. W podziękowaniu za zwycięstwo Sobieski złożył bezcenne wota na Jasnej Górze.

Także i w obecnych czasach Naród Polski ma ambicję wspierania Kościoła Chrystusowego. Gdy nadeszła 1000-letnia rocznica Chrztu, tak zwane Milenium, Episkopat wezwał Naród do oddania się w Macierzyńska niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Jak za czasów Jana Sobieskiego, tak i teraz Matka Boga pragnie nas mieć ku pomocy swemu Synowi żyjącemu w Kościele świętym.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że od wieków jesteś nasza niezawodna pomocą – dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za to, że umacniasz nas w walce ze złem – dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu Polskiego zachować wierność Kościołowi – dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa – dziękujemy Ci, matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia – miłujemy Cię wysławiamy Ciebie.

Najlepsza Matko wszystkich ludzi – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoja obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.


Dzień siódmy

I. Wprowadzenie

W roku 1717 obraz Jasnogórskiej Królowej Polski został z polecenia papieża Klemensa XI uwieńczony złotymi koronami. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, wybrano na dzień koronacji. W uroczystościach brali udział liczni duchowni, wojewodowie, szlachta i prosty lud. Wszystkich około 150 tysięcy.

Jedna z wielu łask zanotowanych tego dnia było uzdrowienie studenta z Wielunia. Walenty Habenda musiał przerwać naukę z powodu poważnej choroby strun głosowych. Od 4 lat nie przemówił słowa. Podczas modlitwy o uzdrowienie zawołał nagle: „Najświętsza Panno!” Od tej chwili mówił już zupełnie normalnie.

Akt koronacji Królowej Polski miał duże znaczenie dla zachowania jedności Narodu, rozdartego w kilkadziesiąt lat później przez trzech zaborców. Polacy przedzierali się przez kordony graniczne, aby siłę i moc wytrwania czerpać przed obliczem Maryi – Królowej tego państwa, które według planów i zamiarów ludzkich już nigdy nie miało istnieć.

Wiedzieli zaborcy o sile spływającej na Naród z Jasnej Góry. W okresie powstania styczniowego władze carskie uznały Matkę Boska Częstochowska za główna Rewolucjonistkę. Żołnierze carscy – jak mówią kroniki – działając z rozkazu, „wojowali z pieśniami, rozstrzeliwali modlitwy”, konfiskowali obrazki i medaliki Maryi Jasnogórskiej. Wszelkie jednak prześladowania, z więzieniem i zsyłka włącznie, wzmagały tylko cześć i miłość do Królowej Polski, rozbudzając jednocześnie świadomość narodową.

Podobnie działo się w zaborze pruskim. Żadne zaplanowane wynarodowienie nie odnosiło skutku, bo każdy Polak był gorącym czcicielem Najświętszej.

Panny. Oba te elementy, religijny i narodowy, zespolone w nabożeństwie do Maryi, Królowej Polski, dały podstawę przyszłej jedności i wolnej Ojczyzny.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje macierzyńskie władanie nad nami – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za Twoja opiekę i pomoc w trudnych latach niewoli i zaborów – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że zawsze jesteś Ta, która jednoczy Polaków, pomimo wszelkich podziałów, odległości i granic – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że zawsze jesteś z nami, w okresach powodzenia i niedoli – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa czci i miłości

Królowo prześladowana przez zaborców na naszej ziemi – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko bolesna stojąca wytrwale pod naszym polskim krzyżem – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych udręczonych niewola – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Najlepsza Wspomożycielko, która byłaś szczególnie bliska Narodowi, gdy był opuszczony przez mocarstwa tego świata – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Gdy popadamy w nieszczęścia na skutek naszych grzechów, spraw, abyśmy nigdy nie utracili wewnętrznej więzi z Tobą, Jasnogórska Królowo Polski! – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Gdy wady nasze i słabości zagradzają nam drogę do wewnętrznej wolności w Bogu – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Gdy atakuje nas pokusa materializmu, zła i nienawiści – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Królowo wszystkich Polaków rozrzuconych po całym świecie – bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoja obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.


Dzień ósmy

I. Wprowadzenie

Po I wojnie światowej w wyzwolonej Polsce cześć dla Królowej Jasnogórskiej jeszcze bardziej wzrasta i staje się powszechna. Do Niej dążą liczne pielgrzymki ze wszystkich zakątków kraju.

Przybywają kobiety, aby dziękować za dar wolności, przynoszą Matce Bożej berło i jabłko – insygnia władzy królewskiej. W roku 1936 20 tysięcy studentów składa Jasnogórskiej Pani akademickie ślubowanie wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. W dwa lata później 100 tysięcy młodzieży ze wszystkich diecezji staje w barwnych strojach ludowych przed tronem Królowej Narodu. Przybywają też niezliczone organizacje, cechy rzemieślnicze, ugrupowania społeczne. Wota wiszące na ścianach kaplicy opowiadają historię tych spontanicznych pielgrzymek.

Po II wojnie światowej Kościół w Polsce znowu szuka pomocy u Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Dnia 8 września 1946 r. Kardynał Prymas August Hlond na Jasnej Górze wspólnie ze wszystkimi biskupami polskimi, w obecności miliona wiernych powierza cały kraj Niepokalanemu Sercu Matki Boga i Królowej Polski.

W roku 1956 w 300-lecie ślubów Jana Kazimierza półtoramilionowa rzesza przedstawicieli Narodu składa jasnogórskie śluby wierności swojej Królowej i Jej Boskiemu Synowi.

W roku 1966 przeżywaliśmy głośne na całym świecie i obchodzone na różnych kontynentach Milenium – Tysiąclecie wiary Narodu. Trzeci maja w Częstochowie, w święto Jasnogórskiej Królowej, Polska oddaje się w macierzyńska niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Papież Paweł VI stwierdza: „Jest to akt najwyższej pobożności. Nie mogliście nic lepszego uczynić”.

Jasna Góra w czasach obecnych jest duchowa stolica Narodu. Tu kilka razy do roku gromadzi się cały Episkopat. Tu corocznie przybywają pielgrzymki różnych zawodów ze wszystkich krańców naszej Ojczyzny: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, studenci, maturzyści sa też i grupy stanowe: kobiety, dziewczęta, mężczyźni o młodzież męska.

Co roku na 15 sierpnia garną się do Częstochowy piesze rzesze pielgrzymów. Droga ich niekiedy sięga 300 km. W roku 1976 w pieszej pielgrzymce warszawskiej przybyło na Jasna Górę 18 tysięcy pątników. Większość z nich stanowiła młodzież, w tym także akademicka. Na Jasna Górę przyjeżdżają też gromadki naszej Polonii zagranicznej, najczęściej z USA, a także pielgrzymki obcokrajowców, zwłaszcza Słowaków, Francuzów, Włochów, Węgrów i Niemców.

W dni świąteczne można zaobserwować niekończące się kolejki ludzi czekających na spowiedź przy kilkudziesięciu konfesjonałach. W ciągu roku OO. Paulini rozdają około miliona Komunii św.

Fakty te świadczą, że Sanktuarium Jasnogórskie jest ośrodkiem przemiany życia, nieustannie bijącym źródłem łask. Jak w wiekach poprzednich naszej historii, tak i obecnie im bardziej zwracamy się do swojej Matki i Królowej, tym większe otrzymujemy dobrodziejstwa.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że w Twym Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem Swoim – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za to, że bramy Twego Jasnogórskiego Sanktuarium otwarte sa dla wszystkich – dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa przeproszenia

Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twego i podejmują najstraszliwsza walkę, walkę z Bogiem i Kościołem Chrystusowym – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za tych, którzy odrzucają Cię, matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za niedotrzymywanie Ślubów składanych Tobie przez Naród polski w ciągu dziejów i w czasach obecnych – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za to, że postępowanie nasze tak często nie jest zgodne z wiara świętą i godnością dziecka Polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczna i rozwiązłość – przepraszamy Cię, Matko Jasnogórska.

Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych – przepraszamy Cię, Matko Jasnogórska.

IV. Modlitwa czci i miłości

Matko nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoja obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.


Dzień dziewiąty

I. Wprowadzenie

W roku 1957 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zabiera do Rzymu wierna kopię Jasnogórskiego Obrazu, przeznaczona na wędrówkę po całym kraju. Papież Pius XII uroczyście poświęca ja i błogosławi plan peregrynacji.

26 sierpnia Pani Jasnogórska w swoim nowym, pięknym wizerunku, wychodzi z Jasnej Góry, aby nawiedzić każda świątynię, aby spojrzeć w ręce każdego Polaka. W każdej parafii obraz przebywa 24 godziny. W tym czasie nieustannie odprawiają się Msze św., trwają adoracje i modlitwy. Ludzie wypraszają u Matki i Królowej niezliczone łaski.

Oto jedna z nich według relacji pewnej kobiety: „Dwóch moich braci przestało praktykować. Od kilku lat nie spowiadali się... Błagałam Matkę Boża, by ratowała wiarę moich braci. Chciałam ich przygotować do uroczystości Nawiedzenia, ale bałam się, aby moje namowy nie miały odwrotnego skutku. Tak już nieraz, niestety, bywało. Ufałam, że tym razem Matka Boża przyjdzie mi z pomocą. Razem z kolegami w pracy postanowiliśmy kupić kwiaty dla naszej Matki. Nie było ich na miejscu. Poszłam więc do najstarszego brata i mówię: ponieważ jeździsz do pracy do miasta, musisz mi kupić kwiaty. Zaraz się zainteresował, z jakiej okazji. Odpowiedziałam mu, jak tylko umiałam, o wędrówce Królowej Polski. Zaczął wypytywać o szczegóły. Czułam, że Ona sama mi pomaga. Za kilka dni uklękłam w kościele, aby przyjąć Komunię św. Podnoszę oczy i widzę naprzeciw obu moich braci, również oczekujących na Pana Jezusa. Wierzę, że to Najświętsza Panna doprowadziła ich do spowiedzi”.

W roku 1966 Obraz odstawiono na Jasna Górę z nakazem niewywożenia go stamtąd. Nawiedzenie jednak trwa nadal. Płonąca świeca i pusta rama symbolicznie przedstawiają duchowa obecność Królowej Narodu. Łaski nawróceń nie są mniejsze. 80–90 procent ludzi, czasem wszyscy mieszkańcy danej miejscowości przystępują do sakramentów świętych. Tak trwa do 18 czerwca 1972 roku. Od tego czasu bez przeszkód Jasnogórska Matka znowu w swoim budzącym zachwyt wizerunku jedna swe dzieci ze swoim Synem. Wędruje ciągle, niestrudzenie po polskich wioskach i miastach.

Tymczasem powstają inne kopie Jasnogórskiego Obrazu. Za ich pośrednictwem Królowa Polski pomaga swoim dzieciom w Australii, w Afryce, a także w Ameryce, gdzie wiele polskich parafii, drużyn harcerskich i różnych organizacji polonijnych czci obraz Częstochowskiej Pani. Na szczególna uwagę zasługuje kult Jasnogórskiej Maryi w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoja wędrówkę w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia – dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za wszystkie łaski nawróceń – dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za pojednane Małżeństwa – dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za radość i zgodę w rodzinach – dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów – dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

Za miłość i pokój między ludźmi – dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

III. Modlitwa prośby

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię: Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom – daj łaskę wiary i moc miłości!

Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa – daj łaskę wiary i moc miłości!

Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca – daj łaskę wiary i moc miłości!

Młodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości – daj łaskę wiary i moc miłości!

Samotnym, chorym i opuszczonym – daj łaskę wiary i moc miłości!

Zrozpaczonym, aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności, ucieczki od życia, smutku – daj łaskę wiary i moc miłości!

IV. Modlitwa czci i miłości

Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach – miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo), Pod Twoja obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu Polskiego, a Jej święty obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies