Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Oktawa Bożego Narodzenia
– Święta Boża Rodzicielka (Theotokos)

1 styczniaW pierwszy dzień roku przypada ósmy dzień od Narodzenia Jezusa.

Święta Boża Rodzicielka to najwyższy tytuł Maryi. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo i dziękujemy Maryi także za to że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także znaczenie symboliczne. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa.

W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. To Ona, wypowiadając fiat, dała Jezusowi, odwiecznemu Bóstwu, ciało i naturę ludzką. Dlatego możemy i powinniśmy nazywać Maryję Bogurodzicą, Matką Bożą.

Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. To najstarsze Maryjne święto. Dogmat o Boskim Macierzyństwie Maryi Kościół uchwalił w roku 431 na Soborze Efeskim, przyznając też Maryi tytuł Theotokos, czyli Bogarodzica. Ta godność i ten przywilej wynoszą Maryję ponad wszelkie stworzenia i są źródłem wszystkich innych Jej przywilejów. Prawdę o Boskim Macierzyństwie Maryi potwierdzono na soborach w Chalcedonie (451) i w Konstantynopolu (553 oraz 680), w konstytucji Pawła IV przeciwko arianom (socynianom) w roku 1555, w wyznaniu wiary Benedykta XIV (1743) oraz w encyklice Piusa XI Lux veritatis w 1931 roku. Datę święta Pius XI wyznaczył wówczas na 11 października.

Ponieważ Matka Boża urodziła Jezusa jako dziewica, więc ona jest wyłączną Matką Chrystusa. Prawdę tę uroczyście ogłosił Sobór Laterański w roku 649.

Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być ósmego dnia obrzezany i tak postąpiła Matka Boża z Jezusem. Dlatego pierwotnie 1 stycznia obchodzono święto Obrzezania Pańskiego, które Cerkiew prawosławna i Kościół anglikański nadal świętują. W Kościele Katolickim z czasem stało się ono uroczystością Imienia Jezus, które św. Pius X wyznaczył na niedzielę pomiędzy Obrzezaniem a Objawieniem Pańskim lub – w przypadku braku niedzieli w tym czasie – na 2 stycznia.

Po reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystość Imienia Jezus ustalono na 3 stycznia, czym niestety umniejszono rangę uroczystości Najświętszego Imienia Jezus, a święto Bożej Rodzicielki podniesiono do najwyższej rangi, uznając je za święto nakazane i przesunięto na 1 stycznia, co ma podkreślać związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i prawdą o Boskim Macierzyństwie Maryi.

Zanim ustalono ostateczną datę tego święta, obchodzono je w różnych Kościołach pomiędzy 26 grudnia w obrządku bizantyńskim i syryjskim a 16 stycznia w obrządku koptyjskim. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył na to święto dzień 1 stycznia. Nosiło ono nazwę Theotókou mnie, czyli wspomnienie Bogurodzicy.
Modlitwy do Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki:

Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża. Nie odrzucaj próśb, [które do Ciebie zanosimy] w naszych potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa, [Ty] jedynie czysta i błogosławiona.

(Najstarsza zachowana modlitwa maryjna – z III w.)Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami

Bądź Pozdrowiona, Panno nad pannami, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo Niepokalana.

Bądź Pozdrowiona, Królowo Pokoju, Pełna Pokory, wierna Panu Bogu.

W kolejny rok życia naszego wchodzimy. Prowadź nas do Syna Swego, Maryjo. Jezus Chrystus jest Pokojem naszym. Pragniemy iść za Tobą, Jego śladem. Prowadź nas, proszę, byśmy nie błądzili.

Abyśmy w pokoju serc zawsze żyli. Niech znikną zwątpienia, wszelkie niepokoje, Wspieraj nas o Pani, Królowo Pokoju. Bogu „Fiat”” powiadać, ucz nas nieustannie. Niech pokój serc, umysłów i sumień nastanie.

Aby Wolność prawdziwa i Pokój nastały W naszej Ojczyźnie i na świecie całym. Święta Boża Rodzicielko, Królowo Pokoju, wspieraj nas, o Pani.

Abyśmy Panu Bogu, tak jak Ty, ufali.

Abyśmy Wolę Bożą i Twoją wypełniali: „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.

Aby Jezus był Królem serc i na Polskim Tronie.

Abyśmy w naszej Ojczyźnie budowali Królestwo Boże.

Święta Boża Rodzicielko, Najczulsza Mateńko nasza, Najświętsza Maryjo Niepokalana, Prowadź nas, proszę, i wspieraj, o Pani. Królowo Pokoju. Królowo Polski. Módl się za nami.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies