Spis artykułów

Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
Różne artykuły1 listopada. Kilka słów o dniu Wszystkich Świętych


1 listopada Kościół obchodzi uroczyście wspomnienie Wszystkich Świętych. Jednak wśród wiernych Kościoła nie ma jasności co do znaczenia tego święta.

Otóż było tak: Bardzo wcześnie, bo już przed końcem trzeciego wieku wykształcił się w Kościele zwyczaj czczenia męczenników. W kolejne rocznice ich śmierci, która była jednocześnie narodzinami dla nieba, odprawiano na ich grobach Eucharystię i odczytywano opisy męczeństwa. Każda z gmin chrześcijańskich miała swoje spisy świętych męczenników. Świętowanie było radosne, ponieważ wierzono, że święci oglądają już Boga. W te radosne rocznice proszono ich o wstawiennictwo u Boga w różnych sprawach. Z tym radosnym świętowaniem związany był zwyczaj oddawania czci relikwiom.

Jednak w ciągu trzech wieków walki Rzymu z chrześcijaństwem wielu męczenników stało się bezimiennymi. Mniej więcej od IV w. zaczęto wspominać ich razem w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

Kiedy w 610 roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza w Antiochii, na wschodzie Cesarstwa Rzymskiego, pogańską świątynię Panteon, przemienił ją na kościół, który poświęcił Matce Bożej Męczenników. Ustanowił wtedy święto ku czci wszystkich świętych męczenników i nakazał je obchodzić 1 maja.

W 731 r. papież Grzegorz III przeniósł święto na 1 listopada. Z czasem zaczęto ogłaszać świętymi nie tylko męczenników, w tym dniu więc wspominano także inne osoby odznaczające się szczególną świętością. Dlatego w 837 r. Grzegorz IV zarządził, aby 1 listopada poświęcony był zarówno męczennikom, jak i wszystkim świętym Kościoła katolickiego.

Zamieszanie wokół Dnia Wszystkich Świętych w Polsce rozpoczęło się od czasów PRL-u, kiedy był to dzień wolny od pracy, w którym mieliśmy czas odwiedzać groby naszych bliskich, a władze, chcąc odebrać świętu charakter religijny, zaczęły nazywać go Dniem Wszystkich Zmarłych lub Świętem Zmarłych. Tak utrwaliło się w pamięci ludzi i 1 listopada stał się w Polsce dniem smutku i zadumy.

Tymczasem jest to bardzo radosne święto. W świętych objawia się pełnia miłości Boga do człowieka, dlatego cześć oddawana świętym jest uwielbieniem Boga. Ich życie było znakiem obecności Boga w Kościele, to oni, na różny sposób, uzupełniają misterium Chrystusa i są Jego świadkami. Ich życie jest nieustającym świadectwem Bożej miłości. Poprzedzają nas na drodze do Boga, ale swoim życiem obiecują nam, że i my znajdziemy się kiedyś tam gdzie oni. Przez wierność Bogu świętych realizuje się i wypełnia królestwo Boże na ziemi. Nie tylko ukazują nam drogę do Boga, prowadząc nas po niej, ale są też potwierdzeniem prawdy Ewangelii. W nich realizują się wszystkie obietnice Chrystusa.

No i nie modlimy się do świętych, lecz tylko przez ich wstawiennictwo – do Boga. Możemy w modlitwie kierować swoje słowa do świętych, ale pamiętając, że prosimy ich o to, by i oni modlili się za nas. W ten sposób wszystkie modlitwy zmierzają przed Oblicze Pana Boga.

Dlatego to święto jest jednym z radośniejszych dni w roku. Jednym z tych dni, w których znajdujemy się bardzo blisko nieba albo niebo bardzo blisko nas. Nie smućmy się więc 1 listopada.© 2000–2021 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies