Logo serwisu Biblia

Strona główna

Stary Testament

Nowy Testament

Święci wg alfabetu

Święci wg dat

Papieże

Legendy o świętych

Patroni

Ciekawostki

Różne artykuły

Inne strony katolickie

Mapa serwisu

Kontakt
© 2000–2018 barbara
Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved

Strona nie zawiera cookiesNakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


Męczennicy meksykańscy

W Meksyku w latach 20 i 30 XX wieku Kościół był w szczególny sposób prześladowany. Antyreligijne i antykościelne uprzedzenia grupy meksykańskich polityków, którzy chcąc pozbyć się kolonialnej kultury hiszpańskiej, odrzucili także katolicyzm, wciągnęły kraj w niszczącą wojnę domową 1926–29. W kraju tym, tradycyjnie katolickim, w okresie wojny domowej straciło życie blisko sto tysięcy ludzi. W ramach walki z religią uchwalono konstytucję, która przewidywała utracenie przez Kościół cech osoby prawnej. Zniesiono zakony, cały majątek kościelny przeszedł pod kontrolę państwa, drastycznie ograniczono aktywność księży, oddając ich pod nadzór władz państwowych. Księży pozbawiono czynnego prawa wyborczego, zakazano noszenia sutanny poza kościołami, procesji na zewnątrz kościołów i jakichkolwiek przejawów kultu religijnego poza lokalami zamkniętymi. Duchowieństwo odcięto od jakichkolwiek form nauczania w szkołach, zabraniając im także zakładania i prowadzenia własnych szkół. Duchownym i instytucjom religijnym zakazano nawet administrowania, prowadzenia czy nadzorowania instytucji dobroczynnych, badań naukowych itp. Szczególnie intensywne walki z religią i z naturalnym oporem społeczeństwa przeciwko tym wszystkim antyreligijnym przepisom przebiegały w czasach prezydentury Eliasa Plutarco Callesa. Władze dążąc do osłabienia Kościoła katolickiego podjęły próbę utworzenia schizmy wewnątrz niego – tzw. Meksykańskiego Apostolskiego Kościoła Katolickiego. W pierwszych miesiącach 1926 r. z inicjatywy prezydenta Callesa rząd nakazał zamknięcia katolickich szkół i zakonów, wprowadzono przymusową rejestrację księży. W reakcji na te zarządzenia meksykański episkopat ogłosił strajk duchowieństwa, które wstrzymało się od odprawiania nabożeństw i wszelkich posług religijnych, licząc na to że skłoni to rząd do szukania kompromisu. Niestety, rząd zaostrzył walkę z Kościołem. Zamykanie kościołów i coraz liczniejsze aresztowania księży doprowadziły katolików do powstania, w którym wzięło udział około 50 tysięcy chłopskich powstańców. W krwawych walkach wojny domowej poległo około 40 tys. powstańców i około 60 tysięcy żołnierzy wojsk rządowych. Ponad pół miliona katolików uciekło wówczas do USA.

Walkę z Kościołem w Meksyku potępił papież Pius XI w encyklice Iniquis afflictisque z 18 listopada 1926 r. i w allokucji konsystorialnej Misericordia Domini z 20 grudnia 1926 r. 29 listopada 1932 r. ten sam papież wydał encyklikę Acerba amini, ubolewającą nad trudną sytuacją Kościoła meksykańskiego.

Stanowisko Kościoła wobec tych wydarzeń podkreśliła beatyfikacja przez papieża Jana Pawła II 22 listopada 1992 r. i następnie kanonizacja 21 maja 2000 roku grupy 25 duchownych zwanych męczennikami meksykańskimi, których liturgiczne wspomnienie wyznaczono na 25 maja.

A oto oni:

św. ks. Alojzy Batis Ortega

św. ks. Atilano Cruz Alvarado

św. ks. Augustyn Caloca Cortés

św. ks. Dawid Galván Bermúdez

św. Dawid Roldán Lara

św. ks. Dawid Uribe Velasco

św. ks. January Sánchez Delgadillo

św. ks. Jesus Méndez Montoya

św. ks. Józef Isabel Flores Varela

św. ks. Józef Maria Robles Hurtado

św. ks. Juliusz Álvarez Mendoza

św. ks. Justyn Orona Madrigal

św. ks. Krzysztof Magellanes Jara

św. Manuel Morales

św. ks. Margarito Flores García

św. ks. Mateusz Correa Magallanes

św. ks. Michał de la Mora y de la Mora

św. ks. Piotr de Jesús Maldonado Lucero

św. ks. Piotr Esqqueda Ramirírez

św. ks. Rodryk Aguilar Alemán

św. ks. Roman Adame Rosales

św. ks. Saba Reyes Salazar

św. Salwator Lara Puente

św. ks. Toribio Romo Gonzalez

św. ks. Trankwilin Ubiarco Robles

...wróć