Logo serwisu Biblia

Strona główna

Stary Testament

Nowy Testament

Święci wg alfabetu

Święci wg dat

Papieże

Legendy o świętych

Patroni

Ciekawostki

Różne artykuły

Inne strony katolickie

Mapa serwisu

Kontakt
© 2000–2019 barbara
Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved

Strona nie zawiera cookiesNakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


święta Martyna z Rzymu

30 stycznia

(zm. 228)Św. Martyna żyła w III wieku w Rzymie. Żywot jej znany jest z apokryfów. Pochodziła ze znanej i zamożnej rodziny, w które była wychowana bardzo pobożnie. Dość wcześnie została osierocona przez rodziców. W swojej pobożności postanowiła żyć w czystości i w ubóstwie, dlatego cały swój majątek rozdała biednym. Została diakonisą.

Tymczasem cesarz Aleksander Sewerus (+235) rozpoczął prześladowanie chrześcijan, czyli – jak ich nazywano – Galilejczyków. Dlatego chrześcijanom nakazywano składać hołd pogańskim bożkom. Jedną z tych nakłanianych do bałwochwalstwa była św. Martyna, o której rękę uprzednio starał się Aleksander Sewer. Obiecano ją uwolnić, jeżeli złoży hołd i dary Apollinowi. Legenda podaje, że próbowano ją zgładzić kilka razy: najpierw rzucono Martynę na pożarcie lwom, jednak zwierzęta nie tylko nie rzuciły się na nią, ale potulnie ułożyły się u jej stóp. Potem próbowano spalić Martynę na stosie, jednak spadł deszcz i ugasił płomienie. W końcu cesarz rozkazał ją ściąć i w ten sposób św. Martyna zakończyła życie.

Kult św. Martyny poświadczony jest dokumentami już w VII wieku, kiedy to poświęcono jej w Rzymie kaplicę. W XVII w. nastąpiło ożywienie kultu, kiedy papież Urban VIII w 1634 r. poinformował o odnalezieniu relikwii świętej w poświęconej jej kaplicy, w związku z czym polecił odbudować w Rzymie kościół świętych Łukasza i Martyny. Obecnie w tym kościele znajdują się domniemane relikwie świętej. Dziś pamiątkę św. Martyny obchodzimy 30 stycznia, ale przed odnalezieniem relikwii pamiątkę obchodzono 1 stycznia.

Św. Martyna jest patronką Rzymu i karmiących kobiet.

W ikonografii św. Martyna z Rzymu przedstawiana jest zwykle z narzędziami tortur, w chwili stracenia albo z lwem.

Imię Martyna jest żeńskim odpowiednikiem imienia Marcin, pochodzącego od Marsa, greckiego boga wojny.

...wróć
Męczeństwo św. Martyny, „Speculum historiale”, Wincenty z Beauvis, XV w.