Logo serwisu Biblia

Strona główna

Stary Testament

Nowy Testament

Święci wg alfabetu

Święci wg dat

Papieże

Legendy o świętych

Patroni

Ciekawostki

Różne artykuły

Inne strony katolickie

Mapa serwisu

Kontakt
© 2000–2018 barbara
Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved

Strona nie zawiera cookies
Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl


LegendyMyśli św. Jana Marii Vianneya

Jesteśmy na ziemi, jakby w jakimś składzie rzeczy – przez krótką chwilę. I wydaje się, że się nie poruszamy, a idziemy wielkimi krokami ku wieczności jak obłok pary.

* * *

Cała ziemia nie zdoła zaspokoić duszy nieśmiertelnej, tak samo jak szczypta mąki w ustach zgłodniałego nie może zaspokoić jego głodu.

* * *

Ten, kto nie widzi, nie poznaje. Ten, kto nie poznaje, nie kocha Ten, kto nie kocha Boga, kocha samego siebie, a zarazem swoje przyjemności.

* * *

Gdybyśmy dobrze pojęli nasze szczęście, moglibyśmy niemal powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwsi niż święci w niebie. Oni żyją ze swoich zasobów, nie mogą nic zarobić, my natomiast możemy nieustannie powiększać nasz skarb.

* * *

Gdybyście zobaczyli człowieka przykładającego ogień do stosu i po jego zapaleniu wchodzącego na ten stos, co byście powiedzieli?… Robimy tak samo, popełniając grzech.

* * *

Gdyby potępieni mieli ten czas, który my tracimy, jaki dobry użytek zrobiliby z niego! Gdyby mieli tylko pół godziny, to te pół godziny wyludniłoby piekło.

* * *

Jak dobry żołnierz nie boi się walki, tak też dobry chrześcijanin nie powinien lękać się pokusy. Wszyscy żołnierze są dobrzy w garnizonie, natomiast na polu bitwy rozróżnia się mężnych i tchórzliwych.

* * *

Trzy rzeczy są absolutnie konieczne dla zwalczenia pokus: modlitwa – aby nas oświecić, sakramenty – by nas umocnić, i czujność – by nas ustrzec.

* * *

Pan Bóg przebacza tylko tym, którzy przebaczają. Takie jest prawo.

* * *

Nie należy sądzić, że jest na ziemi jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy uniknąć walki z szatanem. Znajdziemy go wszędzie i wszędzie będzie się starał odebrać nam niebo, ale zawsze i wszędzie możemy go pokonać.

* * *

Pytano pewnego świętego, jaka cnota jest najważniejsza. Odpowiedział – To pokora. – A druga? – Pokora. – A trzecia? – Pokora.

* * *

Jesteśmy jakby małymi lustrami, w których Bóg się przegląda. Jak chcecie, aby Bóg rozpoznał się w nieczystej duszy?

* * *

Ci, którzy się nie modlą, pochylają się ku ziemi, jak kret, który szuka dziury, w której mógłby się ukryć.

* * *

Modlitwa odrywa naszą duszę od materii; wynosi ją wysoko, podobnie jak ogień nadyma balony.

* * *

Jak zegarmistrz przy pomocy lupy rozróżnia najmniejsze kółka mechanizmu, tak dzięki światłu Ducha Świętego rozróżniamy wszystkie szczegóły naszego życia.

* * *

Człowiekowi, który pozwala się prowadzić przez Ducha Świętego, wydaje się, że świat nie istnieje. Światu natomiast wydaje się, że Bóg nie istnieje.

* * *

Męczeństwo jest nieporównywalne z niczym; jest to ofiara, jaką człowiek składa Bogu ze swego życia.

* * *

Msza św. jest ofiarą, którą ze swojego Ciała i swojej Krwi Bóg składa za człowieka.

* * *

Gdyby ludzie mieli wiarę, gdyby rozumieli cenę Najświętszej Ofiary, uczestniczyliby w niej z większą gorliwością.

* * *

Chrześcijanin stworzony na Boże podobieństwo, odkupiony krwią Boga! Chrześcijanin, dziecko Boże, brat Boga, spadkobierca Boga! Chrześcijanin, przedmiot upodobania Trzech Osób Boskich! Chrześcijanin, którego ciało jest świątynią Ducha Świętego – oto kogo grzech szpeci!

* * *

Łatwo zrozumieć, że jesteśmy dziełem Boga, ale że ukrzyżowanie Boga jest naszym dziełem, to jest zupełnie dla nas niepojęte.

* * *

Gdyby można było zrozumieć wszystkie dobra zawarte w Komunii Świętej, nie trzeba by było niczego więcej, by zadowolić serce człowieka.

* * *

Człowiek stworzony przez miłość nie może żyć bez miłości: albo kocha Boga, albo kocha świat. Kto nie kocha Boga, przywiązuje się do rzeczy, które przemijają jak dym.

* * *

Na drodze krzyżowej tylko pierwszy krok kosztuje. To strach przed krzyżem jest naszym największym krzyżem.

* * *

Czym jest 20–30 lat w porównaniu z wiecznością? Czy to co mamy do wycierpienia, jest tak wielkie? Kilka upokorzeń, kilka przemarznięć, słów obraźliwych – to nie zabija.

* * *

To piękne podobać się Bogu, chociaż jesteśmy tak mali.

* * *

Oto dobra reguła postępowania: czynić tylko to co można ofiarować Panu Bogu. A nie można Mu przecież ofiarować oszczerstw, obmowy, niesprawiedliwości, gniewu, bluźnierstw. Niestety wielu ludzi tak właśnie robi.

* * *

Pan Bóg nie wymaga od nas męczeństwa cielesnego, domaga się tylko męczeństwa serca i woli.

* * *

Są tacy, którzy mówią: Uczyniłem zbyt wiele złego, Pan Bóg nie może mi przebaczyć. To wielkie bluźnierstwo; znaczy to stawiać granice miłosierdziu Bożemu, które jest nieskończone.

* * *

Pan Bóg gotowy jest udzielić nam przebaczenia, kiedy Go o nie poprosimy, tak jak matka jest gotowa wydobyć swoje dziecko z ognia.

* * *

Dajemy naszą młodość szatanowi, a Panu Bogu reszt ki, Bogu, który jest tak dobry, że chce się jeszcze tym zadowolić.

* * *

Nie należy nigdy pogardzać ubogim, ponieważ ta pogarda godzi w Boga.

* * *

Oczy świata nie widzą nic poza życiem. Oczy chrześcijanina spoglądają aż do głębi wieczności.

* * *

Dobry chrześcijanin jest jak ptak, który ma wielkie skrzydła, a krótkie nogi, który nigdy nie siada, gdyż nie mógłby się wznieść i zostałby pochwycony. Buduje więc sobie gniazdo na szczytach gór. Podobnie chrześcijanin powinien wznosić się myślami ku wyżynom. Kiedy zniży się ku ziemi, zostaje pochwycony.

Fragmenty z „Miłośc za miłość”, Myśli św. Jana Vianneya. Michalineum 1999Legendy o świętych – Jak św. Jan kamienie w klejnoty zamieniał Legendy o świętych – Św. Joanna Franciszka de Chantal, wdowa i założycielka zakonu