Spis ciekawostek

Logo serwisu Biblia


Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl
CiekawostkiNa marginesie procesu i śmierci Jezusa


Według prawa żydowskiego, żeby mógł się odbyć sąd, musiało być co najmniej 23 (1/3 zgromadzenia) członków Sanhedrynu.

Proces Jezusa według ówczesnych praw żydowskich zawierał co najmniej 6 błędów:

1. Nie odbył się w miejscu posiedzenia Sanhedrynu, lecz w pałacu arcykapłana. („Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi", Mt 26, 57; „A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie", Mk 14, 53).

2. Annasz nie miał kompetencji uprawniających go do przesłuchania. („...zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański”, J 18,13).

3. Nie wolno było spraw sądowych rozpoczynać w nocy. („Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. [...] Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę” J 12, 13; 19).

4. Proces powinien się rozpocząć od obrony oskarżonego. („Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę”, J 18, 19).

5. Trzeba było postawić co najmniej dwóch świadków, których świadectwa są zgodne. („A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu…”, Mk 14, 57).

6. Nie wolno było zwoływać sądu w dniu przed szabatem lub świętem, ponieważ wyrok musiał być ogłoszony następnego dnia, a w szabat czy święto było to niemożliwe. („...ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem...”, Mk 15, 42; „Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał”, Łk 23, 54; „Był to dzień Przygotowania Paschy... […] Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat”. J 19, 14; 31).

Żaden z tych warunków nie został spełniony.

W 1931 r. zebrał się Sanhedryn (7 członków) i po debacie uznano Jezusa za niewinnego stosunkiem głosów 4 : 1.

W 1948 r. sąd nie był w stanie wydać wyroku, bo miał za mało materiałów.

7. Jeśli w wyroku skazującym na śmierć wszyscy byli za, to wyrok był nieważny; co najmniej jeden musiał być przeciw. Tę zasadę wprowadzono jednak trochę później. („A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić”, Mt 27, 1; „Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę”, Mk 15, 1).


Według prawa rzymskiego skazanych na śmierć nie biczowano. Ale u Rzymian mogło się jednak tak zdarzyć.


Do biczowania Jezusa rozebrano, a wśród Żydów jest tak, że jeśli mężczyzna pokaże swoją nagość, to nie ma po co żyć. (U Rzymian zresztą też).


A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego” (Mt 27, 31–32). „Odprowadzili” – w oryginale jest to to samo słowo co „przynieśli”. Niewykluczone, że żołnierze przynieśli Jezusa na Kalwarię. Niektórzy egzegeci uważają, że słowa „przyprowadzili Go” mówią, że Pan Jezus nie miał już siły iść, więc być może wlekli bezwładnego Jezusa trzymając Go pod ramiona, a belkę krzyża dali do niesienia Szymonowi z Cyreny.

Skazaniec niósł belkę poprzeczną krzyża; belka pionowa stała na miejscu straceń.


Golgota, czyli miejsce Czaszki – to nie góra, lecz usypany z białego wapienia pagórek (ok. 5 m), przypominający kształtem czaszkę. Od Orygenesa (III w.) zaczęto bardziej teologicznie mówić o Czaszce jako miejscu śmierci, a także zaczęto mówić, że jest to miejsce śmierci Adama, stąd też używana jest nazwa Czaszka Adama. Tu miało miejsce ofiarowanie Izaaka. Za czasów Jezusa, pod panowaniem Rzymian, był to śmietnik.


Dwaj złoczyńcy ukrzyżowani z Jezusem mogli być członkami bandy Barabasza.


Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął” (Mk 15, 23). Mirra to żywica drzewa terebintu – używana jako pachnidło, ale także uśmierzająca ból. Jezus tego nie przyjął, bo chciał do końca przyjąć całe cierpienie.


...Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa” (Mt 27, 57–58); „Piłat [...] podarował ciało Józefowi” Mk 15, 44–45); „Józef, członek Wysokiej Rady. [...] Był z miasta żydowskiego Arymatei, [...] On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa” (Łk 23, 50–52); „Potem Józef z Arymatei, [...] poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa” (J 19, 38). Według ówczesnego prawa ciało skazańca należało do cesarza, a skazany nie ma prawa do pochówku. Prawdopodobnie ciało Jezusa zostało wydane dlatego, że prosił o jego wydanie człowiek wysoko postawiony.© 2000–2020 barbara     Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved     Strona nie zawiera cookies